Archief webinars Federatie van Assurantieclubs

 

Dit webinar van de Federatie van Assurantieclubs en de boodschap van de Wopke Hoekstra vind u hieronder. 

Het interview van Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs met Cosmas Blaauw van Shared People vind u hieronder. 

Op de foto van links naar rechts:
Carlo Habraken (Exonera), Bas Cregten (Euler Hermes Nederland), Joris Vos (voorzitter FDG), Koen Smelter en Bert Sonneveld (voorzitter Federatie van Assurantieclubs). Jop Boer (voorzitter FiDiB) ontbreekt op de foto.

Terugkijken

Het webinar van de Federatie van Assurantieclubs is terug te zien, klik op onderstaande button.

 

Terugkijken

 

 

Financieel adviseurs schatten het faillissementsrisico te laag in!

Financieel adviseurs verwachten gemiddeld genomen dat 2,27% van hun zakelijke klanten de komende vijf kwartalen failliet zullen gaan. De inschatting van experts ligt anderhalf tot twee keer daarboven. Uit een poll tijdens het webinar van de Federatie van Assurantieclubs bleek dat 84% van de kijkers het faillissementsrisico te laag inschat. Duidelijk is wel dat het onderwerp – zeker in coronatijd – meer aandacht moet krijgen.

Daarom organiseerde de Federatie van Assurantieclubs op woensdag 23 september 2020 hun tweede webinar. Onderwerp was ‘FvActueel: adviseren over handels- en debiteurenrisico’s in coronatijd’. Voorzitter van de Federatie, Bert Sonneveld, ontving Bas Cregten van Euler Hermes Nederland en Koen Smelter van Exonera.

De handels- en debiteurenrisico’s krijgen niet altijd de aandacht van een zakelijk adviseur die het verdiend. Vaak wordt de focus gelegd op de risico`s die samenhangen met de bedrijfsvoering van de klant; het brandrisico en het verzekeren van het wagenpark komen standaard terug in ieder adviesgesprek.

Bas Cregten deelde de wereldwijde en Nederlandse voorspellingen van Euler Hermes over een verwachte stijging – in 2021 – van het aantal faillissementen. Door overheidsmaatregelen is in dit coronajaar het aantal faillissementen gedaald, maar dat is uitstel, geen afstel. De overheidssteun is niet oneindig.

Bas: “Waar een adviseur zijn klant op kan wijzen is, of er voldoende liquiditeit is bij zijn debiteuren om de crisis door te komen en/of om de bedrijfsvoering aan te passen”.

Koen Smelter legde aan de hand van een voorbeeld van een evenementenbedrijf het domino-effect helder uit. Door het faillissement van een bedrijf kan er een keten van niet of te laat betalen op gang komen; ook bij bedrijven die – op het eerste oog – niets met de zwaar geraakte branches te maken hebben.

Een vragenlijst met 11 vragen zou iedere financieel adviseur in zijn achterzak moeten hebben om een goed gesprek over handels- en debiteurenrisico’s te voeren. De lijst staat hieronder als bijlage.

Koen: “Weet ook, als adviseur, waar jouw grenzen liggen waarover je nog zelf over kan adviseren en weet wanneer je een expert moet inschakelen”.

Bert Sonneveld was zeer te spreken over dit tweede webinar van de Federatie: “Het onderwerp leeft steeds meer. Ik kijk terug op een heel mooi gesprek, waarin we veel onderdelen raakte en op bepaalde zaken de diepte in konden gaan. De leden van assurantieclubs kunnen hiermee van toegevoegde waarde zijn voor hun klanten. Dat vind ik prachtig!”.

En “Hierom zijn we druk bezig om voor november van dit jaar en drie keer in 2021 weer mooie webinars te organiseren voor de leden van assurantieclubs. Om FvActueel te blijven. Tot ziens!”.

 

Vragen kunnen gesteld worden aan de voorzitter van de Federatie van Assurantieclub:

 Bert Sonneveld, voorzitter.
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

BIJLAGE

Vragenlijst voor financieel adviseurs aan hun klanten:

 1. Wat voor betalingstermijnen worden er met klanten afgesproken?
 2. Wat voor onderzoek doe je als er een nieuwe klant zich meldt?
 3. Wat zou het betekenen als een klant failliet gaat?
 4. Wat betekent het als je grootste klant failliet zou gaan?
 5. Hoe afhankelijk ben je van een bepaalde klant?
 6. Hoe goed ken je je afnemers?
 7. Hoe lang staat een factuur gemiddeld open?
 8. Hoe is het debiteurenbeheer ingericht?
 9. Hoe zorg je voor spreiding in de debiteurenportefeuille?
 10. Wat doe je met een klant die over zijn betaaltermijn heen gaat?
 11. Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Terugkijken

Dit eerste webinar van de Federatie van Assurantieclubs is terug te zien, klik op onderstaande button.

 

Terugkijken

 

 

Het webinar van de Federatie van Assurantieclubs, de overkoepelende vereniging van 9 assurantieclubs in Nederland van 6 mei jl. was een groot succes. Met polls en vragen van de ruim 400 kijkers en antwoorden en reacties van de 2 topsprekers, ondernemer Allard Droste en NIBE-SVV’s Dik van Velzen, werd het een dynamisch gesprek. Het geheel werd gepresenteerd door Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie.

Verwachting financieel adviseurs: eigen omzet daalt met maximaal 10% en autoverzekeraar maakt extra winst

Eigen omzet daalt met maximaal 10%

Van de financieel adviseurs verwacht 37% in 2020 een omzetdaling van maximaal 10% als gevolg van de coronacrisis. Twee even grote groepen (allebei 27%) verwachten of een gelijkblijvende omzet of een omzetdaling tussen 10 en 30%. Maar 4% verwacht een omzetgroei. De overige 6% verwachten een omzetdaling van meer dan 30%.

Conclusie is dat er gemiddeld genomen een omzetdaling wordt verwacht van maximaal 10%.

Winst verzekeraars groeit

Op de veronderstelling dat als de schadefrequentie van autoverzekeringen een half jaar halveert, antwoordde 51% dat dit zal leiden tot extra winst voor de verzekeraar. Een minderheid verwacht dat de premie hierdoor in de toekomst zal worden verlaagd: 11% verwacht alleen in 2021 een premieverlaging en 36% verwacht dat de premie in de jaren vanaf 2021 lager zal worden.

Opmerkelijk

Allard Droste gaf aan dat een ondernemer niet alles zelf hoeft te bedenken, maar dat medewerkers gezamenlijk veel oplossingen kunnen bieden; bijvoorbeeld door vakantiedagen op te nemen als er nu minder werk is of een gezamenlijk salarisoffer. Met “Het hoeft niet allemaal meer, meer, meer” en “Richt je op de lange termijn” lichtte Droste zijn ondernemersvisie toe.

Dik van Velzen kreeg de vraag of aan de zorgplicht wordt voldaan door het sturen van een nieuwsbrief naar de klantenportefeuille; bijvoorbeeld als een bedrijf ook andere bedrijfsactiviteiten in coronatijd start. Zijn antwoord was “Het helpt, maar het is niet voldoende”. Zeker niet als dit bericht het negende bericht van de nieuwsbrief is. “Jouw zorgplicht veronderstelt ook dat je kijkt naar de klant, dat je weet wie jouw klant is en dat je op basis daarvan adviezen geeft, vragen stelt en waarschuwingen uitdeelt”.

Van de kijkers wil 87% dat de Federatie doorgaat met het organiseren van webinars. De wens is om dit extra te doen en niet in plaats van de bijeenkomsten van de assurantieclubs; want die worden gemist.

Vragen kunnen gesteld worden aan de voorzitter van de Federatie van Assurantieclub:

 Bert Sonneveld, voorzitter.
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85