Webinars Federatie van Assurantieclubs

Op 14 oktober 2021 vanaf 16:30 uur organiseert de Federatie van Assurantieclubs het webinar ‘#FvActueel: 7 tips voor vitale klanten en medewerkers’. Voorzitter van de Federatie, Bert Sonneveld, ontvangt Monique Piegza, medisch directeur bij Intermedes Advies en voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV), en Joost Keizer, specialist inkomensverzekering bij a.s.r. Vitality en a.s.r. Inkomen. Aanmelden kan via https://channel.royalcast.com/landingpage/asrwebinars/20211014_1/.

 

Effect coronamaatregelen

Nu het thuiswerken het nieuwe normaal lijkt te worden, komen ook de nadelen naar boven. Volgens het CNV maken mensen lange dagen. Vaak gaan ze ’s avonds nog even door. Ze willen niet ervan beschuldigd worden dat ze thuis de kantjes er vanaf lopen. Mensen die thuis werken, staan de hele dag aan. Dat is belastend.

 

Werknemers

Werknemers ervaren thuiswerken steeds meer als een last, signaleert ook salarisverwerker ADP in een wereldwijd onderzoek. Werknemers vinden het moeilijk de balans tussen werk en privé te bewaken. Volgens ADP Nederland laten de cijfers de impact van de coronacrisis op het privéleven duidelijk zien. Het is ook niet verrassend, omdat elke werknemer die een gezin heeft, zijn werk-privébalans anders heeft moeten inrichten sinds de pandemie uitbrak. Denk aan de kinderen die thuis zijn, de partner die ook thuiswerkt; dat trekt een zware wissel op het gezinsleven en vraagt aanpassingsvermogen. Maar denk ook aan jongeren en alleenstaanden die meer last van eenzaamheid hebben. En weer andere werknemers missen het kantoor en de sociale contacten. Ze willen weer collega’s zien en naar bijeenkomsten gaan.

 

Ondernemers

Niet alleen werknemers hebben last van stress. Ook ondernemers raken psychisch in de knoop door de corona(maatregelen) volgens ondernemersorganisatie ONL. Is er sprake van een tijdelijke opleving van de omzet die met tijdelijk personeel moet worden ingevuld? Of is de vermindering van het werk tijdelijk en houd ik – zeker gezien de huidige arbeidsmarkt – personeel in dienst dat eigenlijk niet nodig is. En wat als de trend structureel is?

Onzekerheid over de (nabije) toekomst gaat niemand in de koude kleren zitten.

 

… en financieel adviseurs

Financieel adviseurs zijn ook óf ondernemers óf werknemers. En zullen dus ook zelf effect merken van de coronamaatregelen van het afgelopen anderhalf jaar.

 

En dan hoe om te gaan met hun klanten? Want zij adviseren niet alleen verzekeringen. Zij doen aan goed risicomanagement voor hun klanten en adviseren in hoofdlijnen over die risico’s en de preventie. Ook over het risico van zieke medewerkers, verminderen van langdurige afwezigheid en het voorkomen dat werknemers arbeidsongeschiktheid raken.

 

 

 

Webinar van de Federatie van Assurantieclubs

In het webinar worden onderstaande vragen/onderwerpen behandeld:

 • Wat is vitaliteit?
 • Wat kan een ondernemer, zzp-er en werknemer zelf doen om vitaal te worden?
 • Wat kan een werkgever doen voor vitale medewerkers?
 • Hoe kan een financieel adviseur zijn zakelijke klant ondersteunen in zijn keuzes?

 

Door voorbeelden uit de praktijk zullen kijkers naar het webinar praktische handvatten krijgen.

 

Voor wie?

Dit webinar is met name bedoeld voor de adviseur van zakelijke klanten. Maar ook voor adviseurs die particuliere klanten goed willen informeren of adviseren over vitaliteit en financiële diensten; en waar zijn klant op moet letten. Maar natuurlijk ook voor de financieel adviseur die handvatten wil hebben om zijn eigen vitaliteit te verbeteren.

 

Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs: “In een uur weet je wat er speelt op het gebied van ‘vitaal zijn’. En weet je hoe te handelen in gesprekken met en bij signalen van jouw medewerkers, collega’s of klanten. Want ‘vitaal zijn’ daar hebben we allemaal nog iets in te doen”.

 

Aan tafel

Monique Piegza is medisch directeur bij Intermedes Advies en voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV). Zij is al ruim 30 jaar werkzaam in de sociale geneeskunde en is gespecialiseerd in verzekeringsgeneeskunde. Zij werkt voor verschillende verzekeraars.

 

Joost Keizer is specialist inkomensverzekering bij a.s.r. Vitality en a.s.r. Inkomen. Sinds 1986 werkzaam met medische verzekeringen en de laatste jaar pleitbezorger van het programma ‘a.s.r. Vitality: “Nu wij bijna 2 jaar ervaring hebben met a.s.r. Vitality, kun je zien wat het prachtig effect dit programma heeft op jezelf en op je relaties. Dat gun ik alle collega’s in het verzekeringsvak.”

 

De ‘dagvoorzitter’ van het webinar is Bert Sonneveld. Hij is voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs en heeft brede ervaring in de financiële dienstverlening (Allianz, directeur FFP en de laatste 5 jaar Manager Marketing & Acceptatie bij de Vereende): “Het is een belangrijk voor financieel adviseurs om goed op de hoogte te zijn met wat er speelt. Over vitaal zijn en vitaliteit wordt veel gesproken. Maar hoe kunnen onze leden zichzelf en hun klanten nu echt goed helpen? Als Federatie willen we het permanent actueel van de leden van assurantieclubs ondersteunen. Vandaar dat dit een mooi en actueel onderwerp is voor dit webinar”.

 

Welkom!

Alle leden van de aangesloten assurantieclubs en alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om de uitzending te bekijken: https://channel.royalcast.com/landingpage/asrwebinars/20211014_1/. Aan niet-leden vragen we alleen of de besturen van assurantieclubs hen mogen benaderen met de vraag om lid te worden.

 

Wij zien je graag live bij het webinar.

 

Tot ziens!

 

Federatie van Assurantieclubs

Deze assurantieclubs zijn aangesloten bij de Federatie:

Terugkijken

 

Download FAQ

 

Bestuurdersaansprakelijkheid moet altijd gesprekonderwerp zijn

Deze periode – rond de ingangsdatum van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van 1 juli 2021 – is een goede aanleiding voor iedere assurantieadviseur om het onderwerp bestuurdersaansprakelijkheid op de agenda te zetten van ieder klantgesprek. “En eigenlijk is dit onderwerp niet alleen nu, maar altijd, goed om met zowel zakelijke als particuliere klant te bespreken”, aldus Sjanil Bansraj van Markel Insurance.

Bansraj was samen met Kathelijne Baetsen, advocaat/partner van Stadermann Luiten Advocaten, expert-gast van Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs, in het zeer goed bekeken webinar ‘#FvActueel: bestuurdersaansprakelijkheid en de WBTR’.

In de praktijk blijkt dat van de drie aansprakelijkheidsverzekeringen eerst wordt gedacht aan bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) en daarna aan beroepsaansprakelijkheid en dat de bestuurdersaansprakelijkheid op een – onverdiende – derde plek komt.

“De kans dat een bestuurder te maken krijgt met een aansprakelijkheidsstelling is best aanwezig”, voegde Baetsen toe en legde het verschil uit tussen interne aansprakelijkheid en externe aansprakelijkheid. Bij interne aansprakelijkheid kan de vennootschap, stichting of vereniging de bestuurder op grond van artikel 2:9 BW aansprakelijk stellen indien sprake is van onbehoorlijk bestuur; tenzij de bestuurder geen ernstig verwijt kan worden gemaakt. En bij externe aansprakelijkheid kan een bestuurder worden aangesproken op grond van onrechtmatige daad art. 6:162 BW; waarbij sprake dient te zijn van een ernstig verwijt: ‘dat een redelijk handelend en ervaren bestuurder in dezelfde omstandigheden anders zou hebben gehandeld’.

WBTR

Deze nieuwe wet verduidelijkt en verscherpt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. De nieuwe wet sluit zo veel mogelijk aan bij de bestaande regels voor de NV/BV in het Burgerlijk Wetboek. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

Faillissementen

Voor commerciële verenigingen en stichtingen komt daar in de WBTR de grondslag bij voor bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement. Iedere bestuurder kan dan jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het boedeltekort.

Uit een poll onder de kijkers naar het webinar blijkt dat zij een stuk positiever zijn dan in september 2020 over het aantal te verwachten faillissementen. Het percentage klanten waarvan wordt verwacht binnen anderhalf jaar failliet te gaan was gedaald van gemiddeld 2,27% naar 1,36%; bijna een halvering. “Consumenten willen hun opgepotte geld uitgeven, en dat toegenomen vertrouwen in de economie merken onze leden”.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Sjanil Bansraj gaf aan dat bij het accepteren vooral wordt gekeken naar de financiële positie van een aspirant klant. “Dat is lastiger bij een startende stichting of vereniging en dan is het vertrouwen in de bestuurders of een premieopslag bepalend”. Op de vraag van een kijker over de hoogte van het verzekerde bedrag was het antwoord van Bansraj dat het natuurlijk maatwerk is, maar dat veel verenigingen en stichtingen hun risico goed kunnen afdekken met een verzekerd bedrag van 5 ton of

1 miljoen euro. Op een andere kijkersvraag of een bestuursaansprakelijkheidsverzekering WBTR-proof is, antwoordde Bansraj “Ga daar maar van uit”.

Bijna record

Antwoorden op andere vragen zijn terug te zien in het webinar via https://www.webinartv.nl/webinars-assurantieclubs/fvactueel-bestuurdersaansprakelijkheid-en-de-wbtr/. De vragen die niet in de uitzending zijn behandeld zijn binnenkort – samen met de antwoorden – te zien op de website van de Federatie van Assurantieclubs: https://www.assurantieclubs.nl/webinars/.

“We zijn zeer verheugd met het bijna record van het grote aantal kijkers, vandaag. Ongeveer 300 assurantieadviseurs hebben we kunnen voeden met vakkennis en actualiteit”, aldus Bert Sonneveld. De voorzitter van de Federatie eindigde dit webinar met “Na de zomer komen we terug; sowieso met een webinar in september en op de AM: dag op 23 november 2021. En natuurlijk met echte bijeenkomsten van de assurantieclubs; met ontmoeting en een hapje en drankje. En dan nu zomer; ik heb zin in onbezorgdheid!”.

Federatie van Assurantieclubs

Deze assurantieclubs zijn aangesloten bij de Federatie:

Terugkijken

 

Iedere financieel adviseur kan een rol spelen om klanten te helpen met de pensioenvragen die er spelen. Dat geldt voor zowel klanten die werkgever zijn, die deelnemer in loondienst zijn of die ondernemer (dga) zijn. Om het gesprek over pensioen te openen is zeker geen Wft-pensioen vereist, maar is risicomanagement in de breedste zin des woords het vertrekpunt.

Dat was de conclusie op 20 mei 2021 in het webinar ‘FvActueel: pak je rol als gids in mistig pensioenlandschap’, dat de Federatie van Assurantieclubs organiseerde. Voorzitter van de Federatie, Bert Sonneveld, ontving Erik Willems, pensioenconsultant bij APS Pensioen- & Inkomensteam, en Henk Smit, directeur eigenaar van Quorim.

Aan het einde van het webinar gaf – in lijn met deze conclusie – 73% van de deelnemers aan dat pensioen minimaal eens per jaar een gespreksonderwerp wordt of blijft met iedere klant (werkgever, ondernemer, deelnemer). De overige kijkers zien of kansen voor extra ondersteuning (13%) of hulp – als financieel huisarts – van  een pensioenpartner om de klanten naar te kunnen doorverwijzen (13%). De deelnemers naar het webinar waren goed verdeeld; de helft was in bezit van Wft-pensioen en de andere helft noemde zich ‘financieel huisarts’.

Pensioenlandschap

Erik Willems leidde het pensioenonderwerp in en schetste dat vooral door de perikelen bij de overheid en pensioenfondsen de afgelopen jaren het pensioenlandschap stevig in beweging kwam. “Eigenlijk is pensioenakkoord een vreemde naam. Want er was nog geen wetgeving en met dat zogenaamde akkoord begon het onderhandelen pas echt”. De invoering van de Wet Toekomst Pensioen is nu uitgesteld tot 1 januari 2023. En die onrust blijft nog wel een aantal jaar voorspelde Willems.

Veel werkgevers vragen zich af wat het effect is van alle aanstaande en al ingevoerde wettelijke veranderingen op de pensioenregeling(en) binnen hun bedrijf. Veel medewerkers ervaren pensioen als lastig en verdiepen zich er niet in. En veel ondernemers lijken  – sinds het afschaffen van pensioen in eigen beheer – de weg naar advies niet te vinden.

En daarboven op hebben veel financieel adviseurs afscheid genomen van hun Wft-pensioen.

Communicatie

Een heldere uitleg. Daar hebben alle betrokken partijen op pensioengebied behoefte aan. Dat zien ook de deelnemers aan het webinar.

Als belangrijkste effect voor de werkgever noemde 22% de toename van de pensioenkosten, een derde zag twee (of meer) verschillende pensioenregelingen in het bedrijf als grootste knelpunt en 44% van de financieel adviseurs verwacht dat werkgevers meer behoefte krijgen aan communicatie omdat hun regeling veel complexer wordt,

Bij deelnemers waren de percentages met communicatie en inzicht nog hoger: 28% van de financieel adviseurs verwacht – als grootste effect van het pensioenakkoord – de behoefte aan communicatie door de werkgever en 60% de behoefte aan inzicht door een financieel adviseur of planner.

Financieel huisarts

Henk Smit gaf aan dat het goed is dat alle financieel adviseurs zich op de hoogte laten brengen van de pensioenactualiteit, zonder zelf specialist te zijn. “Bij een nieuwe klant – en bij contacten daarna – beginnen we met een risicoanalyse. En daarin neem je pensioenen altijd mee. Want de klant spreekt jou als financieel adviseur aan, zonder te weten of je de juiste kwalificaties hebt. Ze verwachten ook van hun adviseur dat hij het pensioenonderwerp aansnijdt. En als we de diepte ingaan, dan neem ik Erik als pensioenspecialist mee naar mijn klant. Dat is een win-win-situatie”.

Groot succes

Bert Sonneveld kijkt terug op een mooi webinar waarin financieel adviseurs – ook zonder pensioenvergunning – in een uur op de hoogte zijn gebracht van het belangrijkste dat er speelt op pensioengebied. “Top hoe wij als Federatie de leden van de assurantieclubs helpen om ‘permanent actueel’ te worden. Helaas missen we in deze tijd de borrel na afloop, maar de inhoud van onze webinars wordt hoog aangeslagen”.

 

Federatie van Assurantieclubs

Deze assurantieclubs zijn aangesloten bij de Federatie:

Het webinar van de Federatie van Assurantieclubs is terug te zien, klik op onderstaande button.

Terugkijken

 

Adviseurs: overheid moet levensverzekeringsmarkt helpen

Alle kijkers van het webinar ‘FvActueel: kansen op de levensverzekeringsmarkt’ vinden dat de overheid op de een of andere manier de levenmarkt moet helpen. Naast het weer toestaan van – actief transparante – provisie (38%) wordt de overheid gevraagd naar fiscaalvriendelijke oplossingen (35%) en campagnes over het nut van een levensverzekering (22%).

Gisteren, op 21 april 2021, organiseerde de Federatie van Assurantieclubs het webinar ‘FvActueel: kansen op de levensverzekeringsmarkt’. Voorzitter van de Federatie, Bert Sonneveld, ontving daarin Joke Verbaan, operationeel manager De Hoop, en Alex Erlings, financieel planner bij en eigenaar van MYLA finance.

Sonneveld startte het webinar met een presentatie ‘Life is alive’ van KPMG, waarin de huidige markt, de klantbehoeften en mogelijke oplossingen langskwamen; onderverdeeld in overlijdensrisicoverzekeringen (ORV), levensverzekering en lijfrente. Vanaf de start werd het een geanimeerd gesprek met de twee experts. De driehoek klant – financieel adviseur of planner – verzekeraar kwam met verschillende invalshoeken aan bod.

Joke Verbaan verduidelijkte de positie van De Hoop als herverzekeraar voor levensverzekeraars voor hun klanten met medische aandoeningen zoals kanker, diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten en zeldzame(re) aandoeningen. Van de 10 miljoen Nederlanders tussen 20 en 65 jaar hebben 2,4 miljoen mensen 2 of meer chronische aandoeningen; met de verwachting dat dit in 2040 nog verder is toegenomen. Chronisch zieken verdienen een passend levenproduct, eerlijke prijs, aandacht tijdens hun acceptatieproces en – vooral – goed advies.

Opvallend was de toename van het aantal herverzekerde klanten van De Hoop vanwege drugs(verleden). Verbaan gaf aan dat in de afgelopen 10 jaar het percentage aanvragen van 0% is gestegen naar 8% want “ook een partydrug wordt vooral door Duitse herverzekeraars als eng en niet te verzekeren gezien”.

Alex Erlings had veel voorbeelden uit zijn praktijk, dat er veel meer mogelijk is aan oplossingen. Echter een obstakel is de investering die klanten – vooraf – moeten doen in advies. Als klanten dat niet willen of kunnen betalen, blijven zij met onvervulde behoeftes zitten. Een ander obstakel is de door de toezichthouder voorgeschreven werkwijze en de door hen gecreëerde schotten tussen vermogens-, hypotheek en pensioenadvies. “Dat helpt niet om de klant als geheel te zien; met een goede balans tussen huidig en toekomstig inkomen en vermogen”.

Erlings vroeg aandacht voor huurders. Zonder te veralgemeniseren leven zij gemiddeld 7 jaar korter, leven minder gezond, hebben lagere inkomens en bouwen – in ieder geval niet via hun huis – minder vermogen op. Zij hebben de grootste behoefte aan goed financieel advies maar blijven daarvan verstoken.

Op de aansluitende pollvraag ‘De overheid moet de levensverzekeringsmarkt helpen met’ antwoordde 38% door het toestaan van – actief transparante – provisie, 35% door fiscaalvriendelijke oplossingen, 22% door via campagnes het nut van een levensverzekering te benadrukken en 4% door het verplichten van verzekeringen voor bepaalde doelgroepen. Niemand van de kijkers vond dat de overheid geen rol heeft.

Dat het de moeite waard is, bleek uit het antwoord op de laatste pollvraag. 48% vond dat dit webinar de eigen beleving van de kansen op de levensverzekeringsmarkt heeft verhoogd.

De Federatie van Assurantieclubs organiseert deze lente nog twee webinars. Op 20 mei 2021 is het onderwerp pensioenakkoord en de signaalfunctie voor niet-Wft-pensioenadviseurs. Een maand later, op 22 juni 2021 is bestuurdersaansprakelijkheid het onderwerp.

Het webinar van de Federatie van Assurantieclubs is terug te zien, klik op onderstaande button.

 

TerugkijkenTrailer

Dit webinar van de Federatie van Assurantieclubs en de boodschap van de Wopke Hoekstra vind u hieronder. 

Het interview van Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs met Cosmas Blaauw van Shared People vind u hieronder. 

Op de foto van links naar rechts:
Carlo Habraken (Exonera), Bas Cregten (Euler Hermes Nederland), Joris Vos (voorzitter FDG), Koen Smelter en Bert Sonneveld (voorzitter Federatie van Assurantieclubs). Jop Boer (voorzitter FiDiB) ontbreekt op de foto.

Terugkijken

Het webinar van de Federatie van Assurantieclubs is terug te zien, klik op onderstaande button.

 

Terugkijken

 

 

Financieel adviseurs schatten het faillissementsrisico te laag in!

Financieel adviseurs verwachten gemiddeld genomen dat 2,27% van hun zakelijke klanten de komende vijf kwartalen failliet zullen gaan. De inschatting van experts ligt anderhalf tot twee keer daarboven. Uit een poll tijdens het webinar van de Federatie van Assurantieclubs bleek dat 84% van de kijkers het faillissementsrisico te laag inschat. Duidelijk is wel dat het onderwerp – zeker in coronatijd – meer aandacht moet krijgen.

Daarom organiseerde de Federatie van Assurantieclubs op woensdag 23 september 2020 hun tweede webinar. Onderwerp was ‘FvActueel: adviseren over handels- en debiteurenrisico’s in coronatijd’. Voorzitter van de Federatie, Bert Sonneveld, ontving Bas Cregten van Euler Hermes Nederland en Koen Smelter van Exonera.

De handels- en debiteurenrisico’s krijgen niet altijd de aandacht van een zakelijk adviseur die het verdiend. Vaak wordt de focus gelegd op de risico`s die samenhangen met de bedrijfsvoering van de klant; het brandrisico en het verzekeren van het wagenpark komen standaard terug in ieder adviesgesprek.

Bas Cregten deelde de wereldwijde en Nederlandse voorspellingen van Euler Hermes over een verwachte stijging – in 2021 – van het aantal faillissementen. Door overheidsmaatregelen is in dit coronajaar het aantal faillissementen gedaald, maar dat is uitstel, geen afstel. De overheidssteun is niet oneindig.

Bas: “Waar een adviseur zijn klant op kan wijzen is, of er voldoende liquiditeit is bij zijn debiteuren om de crisis door te komen en/of om de bedrijfsvoering aan te passen”.

Koen Smelter legde aan de hand van een voorbeeld van een evenementenbedrijf het domino-effect helder uit. Door het faillissement van een bedrijf kan er een keten van niet of te laat betalen op gang komen; ook bij bedrijven die – op het eerste oog – niets met de zwaar geraakte branches te maken hebben.

Een vragenlijst met 11 vragen zou iedere financieel adviseur in zijn achterzak moeten hebben om een goed gesprek over handels- en debiteurenrisico’s te voeren. De lijst staat hieronder als bijlage.

Koen: “Weet ook, als adviseur, waar jouw grenzen liggen waarover je nog zelf over kan adviseren en weet wanneer je een expert moet inschakelen”.

Bert Sonneveld was zeer te spreken over dit tweede webinar van de Federatie: “Het onderwerp leeft steeds meer. Ik kijk terug op een heel mooi gesprek, waarin we veel onderdelen raakte en op bepaalde zaken de diepte in konden gaan. De leden van assurantieclubs kunnen hiermee van toegevoegde waarde zijn voor hun klanten. Dat vind ik prachtig!”.

En “Hierom zijn we druk bezig om voor november van dit jaar en drie keer in 2021 weer mooie webinars te organiseren voor de leden van assurantieclubs. Om FvActueel te blijven. Tot ziens!”.

 

Vragen kunnen gesteld worden aan de voorzitter van de Federatie van Assurantieclub:

 Bert Sonneveld, voorzitter.
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

BIJLAGE

Vragenlijst voor financieel adviseurs aan hun klanten:

 1. Wat voor betalingstermijnen worden er met klanten afgesproken?
 2. Wat voor onderzoek doe je als er een nieuwe klant zich meldt?
 3. Wat zou het betekenen als een klant failliet gaat?
 4. Wat betekent het als je grootste klant failliet zou gaan?
 5. Hoe afhankelijk ben je van een bepaalde klant?
 6. Hoe goed ken je je afnemers?
 7. Hoe lang staat een factuur gemiddeld open?
 8. Hoe is het debiteurenbeheer ingericht?
 9. Hoe zorg je voor spreiding in de debiteurenportefeuille?
 10. Wat doe je met een klant die over zijn betaaltermijn heen gaat?
 11. Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Terugkijken

Dit eerste webinar van de Federatie van Assurantieclubs is terug te zien, klik op onderstaande button.

 

Terugkijken

 

 

Het webinar van de Federatie van Assurantieclubs, de overkoepelende vereniging van 9 assurantieclubs in Nederland van 6 mei jl. was een groot succes. Met polls en vragen van de ruim 400 kijkers en antwoorden en reacties van de 2 topsprekers, ondernemer Allard Droste en NIBE-SVV’s Dik van Velzen, werd het een dynamisch gesprek. Het geheel werd gepresenteerd door Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie.

Verwachting financieel adviseurs: eigen omzet daalt met maximaal 10% en autoverzekeraar maakt extra winst

Eigen omzet daalt met maximaal 10%

Van de financieel adviseurs verwacht 37% in 2020 een omzetdaling van maximaal 10% als gevolg van de coronacrisis. Twee even grote groepen (allebei 27%) verwachten of een gelijkblijvende omzet of een omzetdaling tussen 10 en 30%. Maar 4% verwacht een omzetgroei. De overige 6% verwachten een omzetdaling van meer dan 30%.

Conclusie is dat er gemiddeld genomen een omzetdaling wordt verwacht van maximaal 10%.

Winst verzekeraars groeit

Op de veronderstelling dat als de schadefrequentie van autoverzekeringen een half jaar halveert, antwoordde 51% dat dit zal leiden tot extra winst voor de verzekeraar. Een minderheid verwacht dat de premie hierdoor in de toekomst zal worden verlaagd: 11% verwacht alleen in 2021 een premieverlaging en 36% verwacht dat de premie in de jaren vanaf 2021 lager zal worden.

Opmerkelijk

Allard Droste gaf aan dat een ondernemer niet alles zelf hoeft te bedenken, maar dat medewerkers gezamenlijk veel oplossingen kunnen bieden; bijvoorbeeld door vakantiedagen op te nemen als er nu minder werk is of een gezamenlijk salarisoffer. Met “Het hoeft niet allemaal meer, meer, meer” en “Richt je op de lange termijn” lichtte Droste zijn ondernemersvisie toe.

Dik van Velzen kreeg de vraag of aan de zorgplicht wordt voldaan door het sturen van een nieuwsbrief naar de klantenportefeuille; bijvoorbeeld als een bedrijf ook andere bedrijfsactiviteiten in coronatijd start. Zijn antwoord was “Het helpt, maar het is niet voldoende”. Zeker niet als dit bericht het negende bericht van de nieuwsbrief is. “Jouw zorgplicht veronderstelt ook dat je kijkt naar de klant, dat je weet wie jouw klant is en dat je op basis daarvan adviezen geeft, vragen stelt en waarschuwingen uitdeelt”.

Van de kijkers wil 87% dat de Federatie doorgaat met het organiseren van webinars. De wens is om dit extra te doen en niet in plaats van de bijeenkomsten van de assurantieclubs; want die worden gemist.

Vragen kunnen gesteld worden aan de voorzitter van de Federatie van Assurantieclub:

 Bert Sonneveld, voorzitter.
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85