Webinars Federatie van Assurantieclubs

Aanmelden

 

FvActueel: bestuurdersaansprakelijkheid en de WBTR

Op 22 juni 2021 vanaf 16:30 uur organiseert de Federatie van Assurantieclubs het webinar ‘#FvActueel: bestuurdersaansprakelijkheid en de eisen van de WBTR per 1 juli 2021’. Voorzitter van de Federatie, Bert Sonneveld, ontvangt Kathelijne Baetsen, advocaat/partner van Stadermann Luiten Advocaten, en Bjorn van der Poel, manager bestuurdersaansprakelijkheid bij Markel Insurance.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheid speelt voor alle bestuurders, commissarissen en toezichthouders een steeds belangrijk wordende rol. Dat is niet alleen bij professionele verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen, maar ook bij non-profit organisaties; zelfs als de bestuurder of toezichthouder geen (vrijwilligers)vergoeding ontvangt voor zijn of haar rol als bestuurder of toezichthouder.

Al jaren worden er over bestuurdersaansprakelijkheid de volgende twee vragen gesteld:

 • Waarom zou u risico willen lopen om in uw privévermogen te worden aangesproken indien u in uw vrije tijd als vrijwilliger de lokale vereniging of stichting aan het helpen bent?
 • Waarom zou u – als vereniging/stichting – niet alle vrijwilligers beschermen tegen mogelijke claims in hun privévermogen?

Zelfs als een bestuurder niets te verwijten valt, kunnen de juridische kosten behoorlijk oplopen. Daarom zijn er bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. De gedachte dat – mocht er onverhoopt een claim in privé worden ingesteld – er een professionele partij is die niet alleen deze kosten draagt maar ook de begeleiding biedt bij het voeren van verweer en het afwikkelen van de claim, kan de nodige rust en comfort bieden.

Nieuw: de WBTR

Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. Deze wet verduidelijkt en verscherpt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. De nieuwe wet sluit zo veel mogelijk aan bij de bestaande regels voor de NV/BV in het Burgerlijk Wetboek. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

Bij faillissementssituaties is er een extra risico is voor bestuurders en commissarissen van niet-commerciële stichtingen en verenigingen. Veel organisaties zullen mogelijk hun statuten en reglementen moeten aanpassen aan de nieuwe wet. Sowieso is het belangrijk om alert te zijn op de nieuwe regels en deze bij een eerstvolgende vergadering van het bestuur/de RvT te agenderen.

Webinar van de Federatie van Assurantieclubs

In het webinar worden onderstaande vragen/onderwerpen behandeld:

 • Wat houdt de WBTR in?
 • Wanneer is een bestuurder of toezichthouder persoonlijk aansprakelijk jegens de rechtspersoon waarvan hij bestuurder/toezichthouder is of jegens schuldeisers van die rechtspersoon?
 • Wat is de rechtsregel?
 • Wat volgt uit de jurisprudentie?

Door voorbeelden uit de praktijk zullen kijkers naar het webinar praktische handvatten krijgen.

Voor wie?

Dit webinar is met name bedoeld voor de adviseur van zakelijke klant die verenigingen, stichtingen BV’s en NV’s (MKB) en VVE’s in de boeken hebben. Maar ook voor adviseurs die particuliere klanten goed willen informeren of adviseren over de nieuwe wet WBTR en waar zijn klant op moet letten.

Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs: “In een uur weet je wat er speelt in bestuursdersaansprakelijkheidsland. En weet je hoe te handelen bij signalen van organisaties en bestuurders, want ‘bestuurdersaansprakelijkheidsrisico, ... dat geldt toch niet voor mij?’ is een fabel”.

Aan tafel

Kathelijne Baetsen is advocaat/partner van Stadermann Luiten Advocaten. Al 20 jaar is zij gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Zij treedt met name op voor verzekeraars. <<< quote >>>

Bjorn van der Poel is manager bestuurdersaansprakelijkheid bij Markel Insurance. Al 12 jaar is hij gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid. “De WBTR zorgt voor verhoogde verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen, stichtingen en coöperaties, desondanks zien wij vooralsnog geen aanleiding om onze acceptatie aan te scherpen.”

De ‘dagvoorzitter’ van het webinar is Bert Sonneveld. Hij is voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs en heeft brede ervaring in de financiële dienstverlening (Allianz, directeur FFP en de laatste 5 jaar Manager Marketing & Acceptatie bij de Vereende): “Het is een belangrijk voor financieel adviseurs om goed op de hoogte te zijn met wat er speelt op voor – zakelijke, non-profit en particuliere – klanten. Als Federatie willen we het permanent actueel van de leden van assurantieclubs ondersteunen. Vandaar dat dit een mooi  en actueel onderwerp is voor dit webinar”.

Welkom!

Alle leden van de aangesloten assurantieclubs en alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om de uitzending te bekijken. Aan niet-leden vragen we alleen of de besturen van assurantieclubs hen mogen benaderen met de vraag om lid te worden.

Wij zien je graag live bij het webinar. Lukt dat niet, dan is er ook nog de mogelijkheid om later te kijken via deze pagina.

Tot ziens!

 

Federatie van Assurantieclubs

Deze assurantieclubs zijn aangesloten bij de Federatie:

Terugkijken

 

Iedere financieel adviseur kan een rol spelen om klanten te helpen met de pensioenvragen die er spelen. Dat geldt voor zowel klanten die werkgever zijn, die deelnemer in loondienst zijn of die ondernemer (dga) zijn. Om het gesprek over pensioen te openen is zeker geen Wft-pensioen vereist, maar is risicomanagement in de breedste zin des woords het vertrekpunt.

Dat was de conclusie op 20 mei 2021 in het webinar ‘FvActueel: pak je rol als gids in mistig pensioenlandschap’, dat de Federatie van Assurantieclubs organiseerde. Voorzitter van de Federatie, Bert Sonneveld, ontving Erik Willems, pensioenconsultant bij APS Pensioen- & Inkomensteam, en Henk Smit, directeur eigenaar van Quorim.

Aan het einde van het webinar gaf – in lijn met deze conclusie – 73% van de deelnemers aan dat pensioen minimaal eens per jaar een gespreksonderwerp wordt of blijft met iedere klant (werkgever, ondernemer, deelnemer). De overige kijkers zien of kansen voor extra ondersteuning (13%) of hulp – als financieel huisarts – van  een pensioenpartner om de klanten naar te kunnen doorverwijzen (13%). De deelnemers naar het webinar waren goed verdeeld; de helft was in bezit van Wft-pensioen en de andere helft noemde zich ‘financieel huisarts’.

Pensioenlandschap

Erik Willems leidde het pensioenonderwerp in en schetste dat vooral door de perikelen bij de overheid en pensioenfondsen de afgelopen jaren het pensioenlandschap stevig in beweging kwam. “Eigenlijk is pensioenakkoord een vreemde naam. Want er was nog geen wetgeving en met dat zogenaamde akkoord begon het onderhandelen pas echt”. De invoering van de Wet Toekomst Pensioen is nu uitgesteld tot 1 januari 2023. En die onrust blijft nog wel een aantal jaar voorspelde Willems.

Veel werkgevers vragen zich af wat het effect is van alle aanstaande en al ingevoerde wettelijke veranderingen op de pensioenregeling(en) binnen hun bedrijf. Veel medewerkers ervaren pensioen als lastig en verdiepen zich er niet in. En veel ondernemers lijken  – sinds het afschaffen van pensioen in eigen beheer – de weg naar advies niet te vinden.

En daarboven op hebben veel financieel adviseurs afscheid genomen van hun Wft-pensioen.

Communicatie

Een heldere uitleg. Daar hebben alle betrokken partijen op pensioengebied behoefte aan. Dat zien ook de deelnemers aan het webinar.

Als belangrijkste effect voor de werkgever noemde 22% de toename van de pensioenkosten, een derde zag twee (of meer) verschillende pensioenregelingen in het bedrijf als grootste knelpunt en 44% van de financieel adviseurs verwacht dat werkgevers meer behoefte krijgen aan communicatie omdat hun regeling veel complexer wordt,

Bij deelnemers waren de percentages met communicatie en inzicht nog hoger: 28% van de financieel adviseurs verwacht – als grootste effect van het pensioenakkoord – de behoefte aan communicatie door de werkgever en 60% de behoefte aan inzicht door een financieel adviseur of planner.

Financieel huisarts

Henk Smit gaf aan dat het goed is dat alle financieel adviseurs zich op de hoogte laten brengen van de pensioenactualiteit, zonder zelf specialist te zijn. “Bij een nieuwe klant – en bij contacten daarna – beginnen we met een risicoanalyse. En daarin neem je pensioenen altijd mee. Want de klant spreekt jou als financieel adviseur aan, zonder te weten of je de juiste kwalificaties hebt. Ze verwachten ook van hun adviseur dat hij het pensioenonderwerp aansnijdt. En als we de diepte ingaan, dan neem ik Erik als pensioenspecialist mee naar mijn klant. Dat is een win-win-situatie”.

Groot succes

Bert Sonneveld kijkt terug op een mooi webinar waarin financieel adviseurs – ook zonder pensioenvergunning – in een uur op de hoogte zijn gebracht van het belangrijkste dat er speelt op pensioengebied. “Top hoe wij als Federatie de leden van de assurantieclubs helpen om ‘permanent actueel’ te worden. Helaas missen we in deze tijd de borrel na afloop, maar de inhoud van onze webinars wordt hoog aangeslagen”.

 

Federatie van Assurantieclubs

Deze assurantieclubs zijn aangesloten bij de Federatie:

Het webinar van de Federatie van Assurantieclubs is terug te zien, klik op onderstaande button.

Terugkijken

 

Adviseurs: overheid moet levensverzekeringsmarkt helpen

Alle kijkers van het webinar ‘FvActueel: kansen op de levensverzekeringsmarkt’ vinden dat de overheid op de een of andere manier de levenmarkt moet helpen. Naast het weer toestaan van – actief transparante – provisie (38%) wordt de overheid gevraagd naar fiscaalvriendelijke oplossingen (35%) en campagnes over het nut van een levensverzekering (22%).

Gisteren, op 21 april 2021, organiseerde de Federatie van Assurantieclubs het webinar ‘FvActueel: kansen op de levensverzekeringsmarkt’. Voorzitter van de Federatie, Bert Sonneveld, ontving daarin Joke Verbaan, operationeel manager De Hoop, en Alex Erlings, financieel planner bij en eigenaar van MYLA finance.

Sonneveld startte het webinar met een presentatie ‘Life is alive’ van KPMG, waarin de huidige markt, de klantbehoeften en mogelijke oplossingen langskwamen; onderverdeeld in overlijdensrisicoverzekeringen (ORV), levensverzekering en lijfrente. Vanaf de start werd het een geanimeerd gesprek met de twee experts. De driehoek klant – financieel adviseur of planner – verzekeraar kwam met verschillende invalshoeken aan bod.

Joke Verbaan verduidelijkte de positie van De Hoop als herverzekeraar voor levensverzekeraars voor hun klanten met medische aandoeningen zoals kanker, diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten en zeldzame(re) aandoeningen. Van de 10 miljoen Nederlanders tussen 20 en 65 jaar hebben 2,4 miljoen mensen 2 of meer chronische aandoeningen; met de verwachting dat dit in 2040 nog verder is toegenomen. Chronisch zieken verdienen een passend levenproduct, eerlijke prijs, aandacht tijdens hun acceptatieproces en – vooral – goed advies.

Opvallend was de toename van het aantal herverzekerde klanten van De Hoop vanwege drugs(verleden). Verbaan gaf aan dat in de afgelopen 10 jaar het percentage aanvragen van 0% is gestegen naar 8% want “ook een partydrug wordt vooral door Duitse herverzekeraars als eng en niet te verzekeren gezien”.

Alex Erlings had veel voorbeelden uit zijn praktijk, dat er veel meer mogelijk is aan oplossingen. Echter een obstakel is de investering die klanten – vooraf – moeten doen in advies. Als klanten dat niet willen of kunnen betalen, blijven zij met onvervulde behoeftes zitten. Een ander obstakel is de door de toezichthouder voorgeschreven werkwijze en de door hen gecreëerde schotten tussen vermogens-, hypotheek en pensioenadvies. “Dat helpt niet om de klant als geheel te zien; met een goede balans tussen huidig en toekomstig inkomen en vermogen”.

Erlings vroeg aandacht voor huurders. Zonder te veralgemeniseren leven zij gemiddeld 7 jaar korter, leven minder gezond, hebben lagere inkomens en bouwen – in ieder geval niet via hun huis – minder vermogen op. Zij hebben de grootste behoefte aan goed financieel advies maar blijven daarvan verstoken.

Op de aansluitende pollvraag ‘De overheid moet de levensverzekeringsmarkt helpen met’ antwoordde 38% door het toestaan van – actief transparante – provisie, 35% door fiscaalvriendelijke oplossingen, 22% door via campagnes het nut van een levensverzekering te benadrukken en 4% door het verplichten van verzekeringen voor bepaalde doelgroepen. Niemand van de kijkers vond dat de overheid geen rol heeft.

Dat het de moeite waard is, bleek uit het antwoord op de laatste pollvraag. 48% vond dat dit webinar de eigen beleving van de kansen op de levensverzekeringsmarkt heeft verhoogd.

De Federatie van Assurantieclubs organiseert deze lente nog twee webinars. Op 20 mei 2021 is het onderwerp pensioenakkoord en de signaalfunctie voor niet-Wft-pensioenadviseurs. Een maand later, op 22 juni 2021 is bestuurdersaansprakelijkheid het onderwerp.

Het webinar van de Federatie van Assurantieclubs is terug te zien, klik op onderstaande button.

 

TerugkijkenTrailer

Dit webinar van de Federatie van Assurantieclubs en de boodschap van de Wopke Hoekstra vind u hieronder. 

Het interview van Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs met Cosmas Blaauw van Shared People vind u hieronder. 

Op de foto van links naar rechts:
Carlo Habraken (Exonera), Bas Cregten (Euler Hermes Nederland), Joris Vos (voorzitter FDG), Koen Smelter en Bert Sonneveld (voorzitter Federatie van Assurantieclubs). Jop Boer (voorzitter FiDiB) ontbreekt op de foto.

Terugkijken

Het webinar van de Federatie van Assurantieclubs is terug te zien, klik op onderstaande button.

 

Terugkijken

 

 

Financieel adviseurs schatten het faillissementsrisico te laag in!

Financieel adviseurs verwachten gemiddeld genomen dat 2,27% van hun zakelijke klanten de komende vijf kwartalen failliet zullen gaan. De inschatting van experts ligt anderhalf tot twee keer daarboven. Uit een poll tijdens het webinar van de Federatie van Assurantieclubs bleek dat 84% van de kijkers het faillissementsrisico te laag inschat. Duidelijk is wel dat het onderwerp – zeker in coronatijd – meer aandacht moet krijgen.

Daarom organiseerde de Federatie van Assurantieclubs op woensdag 23 september 2020 hun tweede webinar. Onderwerp was ‘FvActueel: adviseren over handels- en debiteurenrisico’s in coronatijd’. Voorzitter van de Federatie, Bert Sonneveld, ontving Bas Cregten van Euler Hermes Nederland en Koen Smelter van Exonera.

De handels- en debiteurenrisico’s krijgen niet altijd de aandacht van een zakelijk adviseur die het verdiend. Vaak wordt de focus gelegd op de risico`s die samenhangen met de bedrijfsvoering van de klant; het brandrisico en het verzekeren van het wagenpark komen standaard terug in ieder adviesgesprek.

Bas Cregten deelde de wereldwijde en Nederlandse voorspellingen van Euler Hermes over een verwachte stijging – in 2021 – van het aantal faillissementen. Door overheidsmaatregelen is in dit coronajaar het aantal faillissementen gedaald, maar dat is uitstel, geen afstel. De overheidssteun is niet oneindig.

Bas: “Waar een adviseur zijn klant op kan wijzen is, of er voldoende liquiditeit is bij zijn debiteuren om de crisis door te komen en/of om de bedrijfsvoering aan te passen”.

Koen Smelter legde aan de hand van een voorbeeld van een evenementenbedrijf het domino-effect helder uit. Door het faillissement van een bedrijf kan er een keten van niet of te laat betalen op gang komen; ook bij bedrijven die – op het eerste oog – niets met de zwaar geraakte branches te maken hebben.

Een vragenlijst met 11 vragen zou iedere financieel adviseur in zijn achterzak moeten hebben om een goed gesprek over handels- en debiteurenrisico’s te voeren. De lijst staat hieronder als bijlage.

Koen: “Weet ook, als adviseur, waar jouw grenzen liggen waarover je nog zelf over kan adviseren en weet wanneer je een expert moet inschakelen”.

Bert Sonneveld was zeer te spreken over dit tweede webinar van de Federatie: “Het onderwerp leeft steeds meer. Ik kijk terug op een heel mooi gesprek, waarin we veel onderdelen raakte en op bepaalde zaken de diepte in konden gaan. De leden van assurantieclubs kunnen hiermee van toegevoegde waarde zijn voor hun klanten. Dat vind ik prachtig!”.

En “Hierom zijn we druk bezig om voor november van dit jaar en drie keer in 2021 weer mooie webinars te organiseren voor de leden van assurantieclubs. Om FvActueel te blijven. Tot ziens!”.

 

Vragen kunnen gesteld worden aan de voorzitter van de Federatie van Assurantieclub:

 Bert Sonneveld, voorzitter.
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

BIJLAGE

Vragenlijst voor financieel adviseurs aan hun klanten:

 1. Wat voor betalingstermijnen worden er met klanten afgesproken?
 2. Wat voor onderzoek doe je als er een nieuwe klant zich meldt?
 3. Wat zou het betekenen als een klant failliet gaat?
 4. Wat betekent het als je grootste klant failliet zou gaan?
 5. Hoe afhankelijk ben je van een bepaalde klant?
 6. Hoe goed ken je je afnemers?
 7. Hoe lang staat een factuur gemiddeld open?
 8. Hoe is het debiteurenbeheer ingericht?
 9. Hoe zorg je voor spreiding in de debiteurenportefeuille?
 10. Wat doe je met een klant die over zijn betaaltermijn heen gaat?
 11. Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Terugkijken

Dit eerste webinar van de Federatie van Assurantieclubs is terug te zien, klik op onderstaande button.

 

Terugkijken

 

 

Het webinar van de Federatie van Assurantieclubs, de overkoepelende vereniging van 9 assurantieclubs in Nederland van 6 mei jl. was een groot succes. Met polls en vragen van de ruim 400 kijkers en antwoorden en reacties van de 2 topsprekers, ondernemer Allard Droste en NIBE-SVV’s Dik van Velzen, werd het een dynamisch gesprek. Het geheel werd gepresenteerd door Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie.

Verwachting financieel adviseurs: eigen omzet daalt met maximaal 10% en autoverzekeraar maakt extra winst

Eigen omzet daalt met maximaal 10%

Van de financieel adviseurs verwacht 37% in 2020 een omzetdaling van maximaal 10% als gevolg van de coronacrisis. Twee even grote groepen (allebei 27%) verwachten of een gelijkblijvende omzet of een omzetdaling tussen 10 en 30%. Maar 4% verwacht een omzetgroei. De overige 6% verwachten een omzetdaling van meer dan 30%.

Conclusie is dat er gemiddeld genomen een omzetdaling wordt verwacht van maximaal 10%.

Winst verzekeraars groeit

Op de veronderstelling dat als de schadefrequentie van autoverzekeringen een half jaar halveert, antwoordde 51% dat dit zal leiden tot extra winst voor de verzekeraar. Een minderheid verwacht dat de premie hierdoor in de toekomst zal worden verlaagd: 11% verwacht alleen in 2021 een premieverlaging en 36% verwacht dat de premie in de jaren vanaf 2021 lager zal worden.

Opmerkelijk

Allard Droste gaf aan dat een ondernemer niet alles zelf hoeft te bedenken, maar dat medewerkers gezamenlijk veel oplossingen kunnen bieden; bijvoorbeeld door vakantiedagen op te nemen als er nu minder werk is of een gezamenlijk salarisoffer. Met “Het hoeft niet allemaal meer, meer, meer” en “Richt je op de lange termijn” lichtte Droste zijn ondernemersvisie toe.

Dik van Velzen kreeg de vraag of aan de zorgplicht wordt voldaan door het sturen van een nieuwsbrief naar de klantenportefeuille; bijvoorbeeld als een bedrijf ook andere bedrijfsactiviteiten in coronatijd start. Zijn antwoord was “Het helpt, maar het is niet voldoende”. Zeker niet als dit bericht het negende bericht van de nieuwsbrief is. “Jouw zorgplicht veronderstelt ook dat je kijkt naar de klant, dat je weet wie jouw klant is en dat je op basis daarvan adviezen geeft, vragen stelt en waarschuwingen uitdeelt”.

Van de kijkers wil 87% dat de Federatie doorgaat met het organiseren van webinars. De wens is om dit extra te doen en niet in plaats van de bijeenkomsten van de assurantieclubs; want die worden gemist.

Vragen kunnen gesteld worden aan de voorzitter van de Federatie van Assurantieclub:

 Bert Sonneveld, voorzitter.
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85