Column van de voorzitter

Column 2024

Op 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. In dat parlement heeft Nederland 31 van de 720 zetels. En die 31 zetels worden verdeeld over de politieke partijen – en kandidaten op hun kandidatenlijst – die meedoen aan de verkiezingen op 6 juni. Op een van de kandidaten kan jij je stem uitbrengen op het stembureau bij jou in de buurt. Best belangrijke verkiezingen omdat er in Brussel – en Straatsburg – veel wordt bepaald waar de Financiële Dienstverlening – en jij dus – mee te maken krijgt.

De Federatie van Assurantieclubs is politiek neutraal. Dat zijn we al 75 jaar en dat willen we graag zo houden. Deze column gaat er niet over op wie je stemt, maar vooral dat je een goede afweging maakt om wel of niet te gaan stemmen; en als je gaat stemmen, wat en op wie je stemt.

Europeaan

Europa ligt mij aan het hart. Ik ben Europeaan; net zoals ik Nederlander en inwoner van Bussum en Gooise Meren ben. Door samenwerking is er gedurende bijna 80 jaar veel bereikt. Helaas wordt dat niet door iedereen in volle omvang gezien. Er is ook veel te verbeteren aan de Europese Unie: economie, migratie, financiële markten, arbeidsmarkten, veiligheid, klimaat en democratie.

Veel consequenties voor Nederland

Het werk in Brussel is belangrijk. Veel Nederlandse wetten zijn een uitwerking van besluiten in Europa. En 'Brussel' wordt - gelukkig - niet geleefd van de ene hype naar de andere. Goed en grondig wordt er gewerkt aan resultaat. Maar het is altijd een compromis. Van inspraak en lobbyclubs. Van de 27 EU-landen. En van de fracties in het Europees Parlement.

Heeft het dan zin om te stemmen?

Ja. Eerst maar even uitleggen hoe een Europese wet tot stand komt. Er zijn drie instellingen die zich er mee bezig houden.

 • De Europese Commissie: voorzitter is Ursula von der Leyen en namens Nederland heeft Wopke Hoekstra Frans Timmermans in 2023 opgevolgd.
 • De Europese Raad en Raad van Ministers: voorzitter is de Belg Charles Michel en namens Nederland doet Mark Rutte of een van de ministers van het kabinet mee.
 • Het Europees Parlement: eens in de 5 jaar zijn er verkiezingen. De Italiaanse Roberta Metsola is voorzitter en er zijn 8 grote fracties (van links tot rechts).

Europese wet

De Europese Commissie eerst een voorstel doet voor nieuwe EU-wet. Het Europees Parlement en de Raad van Ministers besluiten vervolgens over dit Commissievoorstel in opeenvolgende lezingen waarin de standpunten van het Parlement en de Raad worden uitgewisseld.

… omgezet in Nederlandse wet

Het afgelopen jaar was onder andere in het nieuws: de natuurherstelwet, de AI wet, een wet met energiebesparingsdoelstellingen en het ‘recht op reparatie’. Heel uiteenlopend en met veel consequenties. Europese verordeningen gelden direct in Nederland en Europese richtlijnen moeten binnen twee jaar worden omgezet in Nederlandse wetten.

Van AVG naar DORA

Het komende jaar krijgt de Financiële Dienstverlening te maken met duurzaamheidsrapportage (CSRD), digitale operationele veerkracht van de financiële sector (DORA) en digitalisering van financiële informatie (FIDA). DORA – bijvoorbeeld – geldt niet alleen voor de grote verzekeraars, maar ook als je bij een financieel advieskantoor werkt, krijg je er mee te maken. Vergelijk maar met de AVG van een aantal jaar geleden; en nog steeds. Digitale systemen en infrastructuur moet je beter gaan beveiligen en je moet tijdig en voorbereid kunnen reageren op cyberincidenten en datalekken.

D-day; ga stemmen!

Ik hoop dat ik je een beetje op weg heb geholpen om na te gaan denken over 6 juni 2024: Decision Day. En dat is ook de 80e verjaardag van D-Day en de Slag om Normandië.


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

Column 2023

Mijn wens voor 2024 is dat wij de komende tijd grote stappen maken om duurzamer te worden; dat we het milieu en de natuur zo min mogelijk belasten. Want dat is hard nodig vanwege de klimaatverandering. Een eerste stap is makkelijk gezet. En waarom zouden we het komende jaar niet een paar extra stappen zetten. Het is goed voor onszelf en onze kinderen.

Wetenschappers – klimaatexperts in het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – hebben vastgesteld dat het klimaat overduidelijk is opgewarmd door de mens. Sinds de industriële revolutie zorgt de mensheid namelijk voor een hoge uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas. Door die extra broeikasgassen in de atmosfeer zijn de concentraties te hoog geworden. Hierdoor warmt de aarde steeds verder op.

Verzekeren

De temperatuur op aarde stijgt. We krijgen vaker lange, hete, droge zomers; en dus een uitgedroogde bodem. Extreem weer zoals stormen en hagelbuien neemt toe. De zeespiegel stijgt harder dan verwacht. De natuur wordt bedreigd. Als verzekeringsbranche verzekeren wij de gevolgen van die klimaatverandering. Of we ons hier nu wel of niet bewust van zijn.

Adviseren

Als adviseurs zitten we aan tafel met onze klanten en spreken over risico’s. We brengen risico’s in kaart; dus ook de risico’s als gevolg van de klimaatverandering. Twee van dat soort risico’s:

 • Door aanhoudende droogte dreigen 1 miljoen woningen in Nederland in de komende 15 jaar funderingsproblemen te krijgen. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) waarschuwt dat woning daarvoor verzakken en flinke schade op zullen lopen.
 • De manier waarop hoge- en lagedrukgebieden zich verplaatsen hangt mede af van de straalstroom, een krachtige westenwind op grote hoogte in de atmosfeer. Deze stroom is door klimaatverandering waarschijnlijk een stuk zwakker geworden waardoor extreme regenval zich minder snel verplaatst en dus langer in één gebied blijft hangen. De kans op extreem weer – en schade – neemt dus toe.

Managen van risico’s

Risicomanagement leert ons dat er vier maatregelen zijn om risico’s beheersbaar te houden. En ‘verminderen’ is wel de meest voor de hand liggende. Door de juiste – preventieve en schadebeperkende – maatregelen te treffen kan de impact van een risico of de kans dat een risico zich voordoet, worden verminderd.

Helpen

In de adviespraktijk kunnen we klanten helpen. Bijvoorbeeld met

 • Het financieren van het isoleren van de woning: spouwmuur, dak en vloer.
 • Het vervangen van gasgestookte cv-ketel door elektrisch te gaan verwarmen of het besparen van gas met een recent gekochte cv-ketel (cv-ketel op de ecostand of op 60 graden; of isoleer de cv-leidingen).
 • Het overstappen op groene stroom; niet met buitenlandse certificaten, maar met groene stroom uit Nederland. Of nog beter: investeren in eigen zonnepanelen.
 • Het vragen of een deelauto en OV als alternatief beter past bij de reisbehoefte van jouw klant.

Goede voorbeeld geven

Zelf verkleinen we onze ecologische voetafdruk door gebruik te maken van duurzaam vervoer, minder vlees- en zuivelproducten te kopen en energie te besparen.

Zullen we dit jaar – samen – een stap zetten om duurzamer te worden? Voor onszelf en in ons werk. En een volgende stap. En nog een stap.

Graag!

Ik wens je daar veel succes mee.

Ik wens je een duurzaam 2024!

Bert Sonneveld, voorzitter.
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

De Federatie van Assurantieclubs bestaat op 18 december van dit jaar op de kop af 75 jaar. Een mooi moment om daarbij stil te staan en een goed onderwerp voor een column. 

Ons land zag er 75 jaar geleden, in 1948, heel anders uit. De Tweede Wereldoorlog lag toen nog vers in het geheugen, de melkdistributie werd afgeschaft,  koningin Wilhelmina werd opgevolgd door koningin Juliana. Het rooms-rode kabinet Drees 1 startte. Het was het jaar van de inwerkingtrede van de Benelux-douane-overeenkomst. Kortom: Nederland stond aan het begin van de periode van wederopbouw.

En onze branche was 75 jaar geleden heel anders. De Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) – en de verplichte autoverzekering – bestond nog niet. De financieel adviseur was vaak om de hoek; er waren in Nederland in de jaren ’50 meer dan 1.300 Raiffeisen- en Boerenleenbanken (de Rabobank zag pas in 1972 het daglicht). Verzekeraars hielden de polisadministratie met de hand bij; er was nog geen grootschalig gebruik van typemachines, maar er werd wel volop gebruik gemaakt van ponskaarten.

De Federatie van Assurantieclubs is opgericht vanuit de behoefte bij financieel adviseurs om te sparren over hun vak. En om – via bijeenkomsten van de assurantieclubs – een netwerk op te bouwen van vakgenoten. Als kennis- en netwerkinstituut heeft de federatie bewezen bestaansrecht te hebben.

In de tweede helft van de vorige eeuw kwamen er meer en meer assurantieclubs. Zij organiseerden cursussen die gericht waren op het behalen van in de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf erkende diploma's. De deelnemers aan die cursussen moesten lid worden of zijn van een bij de ‘Federatie van Verenigingen tot bevordering van de assurantiewetenschap’ aangesloten assurantieclub en de examens werden landelijk afgenomen door de Stichting Examens Assurantiebedrijf.

Met de Wet financiële dienstverlening (Wfd) die later werd omgedoopt tot de Wet financieel toezicht (Wft) was het afgelopen met het verplichte lidmaatschap van een assurantieclub. Verplichte PE-examens en semi-verplichte PA-portalen kwamen ervoor in de plaats. Het aantal leden en het aantal clubs nam af. Met de dalende kwantiteit steeg de kwaliteit van het lid zijn.

De behoefte aan het verkrijgen van kennis én het kunnen netwerken met branchegenoten is er nog steeds. Dat merken wij ook op de bijeenkomsten van de federatieclubs. Om goed op de hoogte te blijven, is een goede spreker én een pittige discussie essentieel. Dat lukt niet om eens in de drie jaar een verplicht PE-examentje te doen.

De behoefte om te sparren en onderling contact neemt ook juist toe: “Wat zou jij doen in deze complexe casus?” of “Bel me als je een klant maar deels kan helpen”. Vaak hoor ik dat een van de leden tijdens een bijeenkomst een buddy is tegen gekomen ; aan wie hij of zij steun heeft. Want je kunt niet alles oplossen met googelen. Het gaat het dan misschien sneller, maar met elkaar kom je verder.

De assurantieclub anno 2023 is de overweging waard om te bezoeken en om lid van te worden. Want de behoefte aan kennis en netwerken is niet tijdgebonden. Vier ons 75-jarig bestaan mee en kom naar één van onze lezingen; zie www.assurantieclubs.nl voor een overzicht van de clubs en op hun site staan de komende bijeenkomsten. Ga in de komende weken eens naar één van die bijeenkomsten.

Ik zie je graag binnenkort bij een lezing!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

Afgelopen zomer liep ik – samen met mijn oudste zoon – een paar etappes van het Pieterpad; de wandeling van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg in Limburg. Vol verwachting! Dertien jaar geleden gestart in het Gelderse Vorden en in de jaren daarna – met ups en downs – gevorderd tot 20 kilometers van Maastricht. Nu stond het noordelijkste stuk tot Rolde in Drenthe op het programma; iets waar we lichte vrees voor hadden vanwege – onze perceptie van – het Groninger landschap. En tijdens een paar dagen wandelen komen er meerdere emoties ‘langs’. Blijdschap, irritatie, vertrouwen, ongemak, voldoening, de gedachte om te stoppen en trots. Net zoals in een customer journey, of klantreis, die jouw klant – bij het zakendoen met jou – ervaart. Ik neem je mee in mijn wandelavontuur en maak daarbij steeds de vergelijking met de customer journey.

Start – vertrouwen

De reis begint vol vertrouwen. 80 kilometer in drie dagen is goed te doen; denken wij. Het weer is goed: 25 graden en zonnig.  Vol goede moed zetten wij de eerste stappen.

Met vergelijkbaar enthousiasme zal een aspirant klant bij je aankloppen. ‘Voor goed advies moet je bij jou zijn’, is hem of haar via familie of kennissen verteld. Of de klant start de reis via Google of jouw eigen website; of is gewoon getriggerd door de uitstraling van jouw bedrijf of vestiging. En vol vertrouwen: in een goed advies voor een hypotheek voor het kopen van dat mooie huis, passende voorzieningen voor het samenleven, bij ziekte of arbeidsongeschiktheid of de oude dag of goed verzekerd zijn tegen verlies en aansprakelijkheid.

Oplossing – opluchting

Op de tweede dag lunchten we in Groningen stad. Heerlijk; we hadden het tot nu toe goed gepland. En omdat de geplande wandeling naar onze geboekte overnachtingslocatie nog best ver was, keken we naar alternatieven. Die hadden we snel gevonden: met de trein naar Assen en met de bus naar Rolde. Vanaf daar was de camping prima te halen.

Als jij jouw klanten de hand drukt na het kennismakingsgesprek, zijn zij opgelucht. Veel van de vragen die zij hadden, heb jij kunnen beantwoorden. En ook heb jij jouw vragen gesteld om een goed advies te geven; niet onnodig veel, maar ook niet te weinig om later nog met aanvullende vragen te moeten komen. Ook heb je kunnen laten doorschemeren dat er straks een advies en een oplossing uitrolt, die zullen passen bij de wensen van de klant en binnen de financiële randvoorwaarden passen.

Mitsen en maren – teleurstelling

Op de derde dag beginnen de blaren op te spelen. We halen daarom de tocht naar Groningen (stad) – vanuit het zuiden – niet. Het is niet anders; we nemen de bus vanuit Zuidlaren.

Er is in deze fase voor de klant een oplossing, maar daarmee is niet alles gedekt. Er is namelijk geen ruimte om het hele bedrag voor de verbouwing te lenen zoals de klant vooraf wél had gehoopt. Bij alle alternatieven zijn er ook minpunten te noemen; er is niet een ideaal product met alleen plussen. De premie valt tegen omdat deze hoger is dan eerder het geval was  of eerder werd gehoopt.

Einde – blij

Een nieuwe datum voor de etappe Zuidlaren-Groningen is geprikt. We nemen daarop een dubbele espresso, een glaasje water én een hazelnoottaartje op het terras. En met het openbaar vervoer komen we aan bij de auto en we rijden blij en voldaan naar huis.

De klant heeft de hypotheek gesloten, heeft het huis gekocht en is goed verzekerd. Eind goed al goed.

Als je de customer journey van jouw klanten kent, dan weet je ook waar – in jouw verkoopproces – de verbeterpunten zitten. Kortweg: via het verzachten van negatieve momenten, het weglaten van overbodige momenten van interactie (touchpoints) of het creëren van piekmomenten. Is er in het proces niet veel te verbeteren, dan zijn sterk beginnen en/of memorabel eindigen nog goede oplossingen. Wil je meer weten over het maken van een customer journey of van een van de vijf opties om de klantreis te verbeteren? Laat het me weten via voorzitter@assurantieclubs.nl en ik help je graag. Misschien kan ik daar in een volgende column op ingaan.

PS. We zullen nog datums moeten plannen voor Rolde – Vorden en de afsluitende etappe bij Maastricht. Misschien kom ik je wel tegen of loop je een stukje mee. Je bent van harte welkom!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

Luisteren en niet sturen. Reageren en geen script. Spontaan en niet gemaakt. Zoals de bedoeling is en niet zoals van tevoren bedacht. Maatwerk en niet standaard. Passend maken en niet inpassen. Dat is hoe wij met elkaar om zouden moeten gaan. Het klinkt heel logisch, maar dat is het niet altijd. Te vaak kom ik gedrag tegen dat zo flexibel is als een looien deur. Als klant, als medewerker, als lid, als burger willen we dat we gezien worden. We zijn toch mensen! Dus waarom niet: vertrouwen en minder regels.

Helaas worden we allemaal geconfronteerd met situaties waarin de regels niet opgaan en je probeert begrip te krijgen voor jouw situatie. Wellicht zijn de volgende situaties herkenbaar…

Zonnepanelen

We leven in een tijd van klimaatverandering en de energietransitie is hard nodig. Energie van grondstoffen uit de (diepe) grond moeten we afbouwen ten gunste van energiebronnen van boven de grond: wind, water en zon. En graag dragen we daar allemaal een steentje aan bij. Bijvoorbeeld door het laten aanleggen van zonnepanelen; natuurlijk door een vakman en met een melding aan de verzekeraar. Wist je dat er toch – ook – burgers zijn die door hun gemeente worden teruggefloten na het plaatsen van zonnepanelen op hun dak in een beschermd dorps- of stadsgezicht? Nee, het gaat niet om een rijksmonument, maar om één van de 237.000 ‘gewone’ woningen in zo’n wijk. Gemeenten verbieden het om in die gebieden zonnepanelen te plaatsen omdat die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte (dat is bijna altijd). Blijkbaar gaat mooi boven duurzaam en beeldkwaliteit boven energietransitie. Gemeenten willen het wel veranderen, maar dat gaat niet zo snel. Jammer, want wat hebben we aan mooie daken als Nederland straks onder water staat’, om hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans aan te halen.

Foodtruck

Een foodtruck is een mobiel restaurant op wielen. Vaak een omgebouwd busje en je ziet ze op festivals, bedrijfsfeesten, feestjes aan huis of – in de coronatijd – in jouw wijk. Het voertuig voor het bereiden van 'gourmet cuisine’, hamburgers, pizza’s of wraps moet verzekerd worden. Ook als er niet op de openbare weg wordt gereden, want de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) maakt geen verschil tussen de openbare weg of een privéterrein. Je moet dus – met enkele uitzonderingen – overal verzekerd zijn voor minimaal WA. Maar als je een foodtruck als hobby hebt en deze maximaal 20 keer per jaar gebruikt, dan is het risico veel lager. Zeker als je jouw foodtruck ook nog op een oplegger van en naar de locatie vervoert. Dan zou de premie ook veel lager kunnen zijn. Best lastig om dat als verzekeringsadviseur voor mekaar te krijgen.

Hypotheek, droom of arbeidsongeschiktheid

Ook voor het adviseren of regelen van hypotheken zijn er regels; van bank of geldverstrekker en van de overheid. Voor een grote groep hartstikke logisch, maar soms slaat het voor jouw klant nergens op. Bij financiële planning is het niet anders. Daar zijn deze vakgenoten nu juist in gespecialiseerd: het zorgen dat klanten – ondanks wetten, fiscaliteit en regelgeving – hun dromen kunnen verwezenlijken. De aankomende (of met het vallen van het kabinet Rutte 4 niet meer?) verplichte AOV is ook zoiets. Voor zzp’ers in de bouw, thuiszorg, horeca of maaltijdbezorging best een goed idee, maar niet altijd nodig voor klanten die net voor hun pensionering zitten, een groot bedrag op de bank hebben staan of deelnemer zijn aan crowdsurance zoals SharePeople.

In jouw rol als financieel adviseur kan jij veel betekenen voor jouw klant. Luisteren, spontaan reageren op wat wordt gezegd, weten wat de bedoeling is en maatwerk passend maken. Maar lukt het ook altijd? Gezien de artikelen in de vakpers over beroepsfouten misschien niet altijd. Wellicht goed om – nu na ieders zomervakantie – dit met jouw compagnon of team te bespreken. Succes daarmee!

Werken vanuit vertrouwen is altijd het best. En regels zijn ondergeschikt. Dat is beter voor jouw klant, voor jouw medewerker en voor jezelf.


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

Vroeg(er) geleerd, oud gedaan: de 80-20-regel in het verkoopgesprek. De beste commerciële gesprekken bestaan voor 80 procent uit vragen van de ‘verkoper’ en – vooral – de antwoorden van de potentiële klant. Laat hem of haar maar praten! Maximaal 20 procent bestaat uit het zenden – van USP’s, kengetallen, klantvoordelen – door de verkopende partij.

Over hoe je een goed gesprek voert, zijn vele boeken geschreven en er worden dagelijks cursussenover gegeven. Goede vragen stellen wordt vaak onderschat, maar is heel belangrijk om jouw gesprekspartner te snappen, van hem of haar te leren, om het gedrag van iemand te begrijpen, een (klant)probleem te begrijpen of om met de juiste (klant)oplossing te komen. Het lijkt – dus – heel erg lastig. Maar als je jouw nieuwsgierigheid de vrije loop laat, is het best goed te doen. Graag deel ik zes bouwstenen voor een goed (vraag)gesprek.

Doel van je vraag en het gesprek

Wat wil je weten? Het lijkt zo simpel, maar dat is essentieel voor een goed gesprek. Probeer een laagje dieper te gaan dan je eerste ingeving is. Vraag voor een schadeverzekering niet naar de risico’s, maar probeer te vragen naar de drijfveren van de ondernemer. Vraag voor een hypotheek niet naar gegevens over betaalbaarheid, maar over plannen voor de toekomst.

Begin kort en wees naïef

Hou het kort en bondig. Begin niet met een hele verhandeling of een inleiding die aangeeft wat jij denkt of vindt. Stel een vraag die in je opkomt en die past bij jouw nieuwsgierigheid; natuurlijk wel na een goede voorbereiding. En wees niet bang om dom over te komen. Zeker aan het begin van een gesprek bestaan er geen domme vragen. Door je in te dekken of risico’s te vermijden is er nog nooit een goed gesprek ontstaan.

Luister

Maak je hoofd leeg en luister. Denk niet aan de boodschappen die je nog moet kopen of over de ruzie met je vrouw van die morgen. Zorg ervoor dat je met honderd procent van je aandacht bij jouw gesprekspartner bent. Denk ook niet alvast aan de volgende vraag die je wilt stellen; wel kan het helpen om een notitieblok bij je te hebben waarop je enkele woorden noteert. Let op: je moet ook non-verbaal ‘luisteren’.

Doorvragen

In deze fase kunnen er wel domme vragen gesteld worden. Dat heeft dan te maken met dat je niet goed hebt geluisterd of alvast bezig was met je volgende vraag. Laat de vragen vanzelf komen; volg – weer – je nieuwsgierigheid. Of stel vragen vanuit de woorden die je hebt genoteerd. Het is niet erg dat het van de hak op de tak gaat. Als een van jullie zich daaraan stoort, dan wordt dat gezegd of merk je dat. Ook het benoemen van non-verbaal gedrag of scherpe (of botte) stellingen passen heel goed; en de koppeling van de (klant)behoefte aan jouw dienst of product kan ook prima. Net zoals het vastleggen van (deel)afspraken.

Samenvatten

Heb je goed geluisterd, dan is het samenvatten een eitje. Je weet wat de kern is van de antwoorden. En als het niet helemaal juist is, dan is je gesprekspartner er nog om aan te vullen of te nuanceren. De fase van doorvragen en samenvatten wisselen elkaar af. Na jouw samenvatting past een waarom-vraag heel goed. Waarom wil je via jouw huis een pensioen opbouwen? Of waarom zou je wachten met de verkoop van je bedrijf?

Geef de ander het laatste woord

Eindig het gesprek met een open vraag. Oké, je mag ook zelf eindigen met het bedanken voor het gesprek.

Je weet nu wat er aan de hand is en bent een stuk slimmer dan voor het gesprek. En het is leuk, altijd, om iemand beter te leren kennen. En als kers op de taart heb je nog een mooie deal gesloten.

Hoop dat je iets van mijn column ‘Goeie vraag!’ hebt opgestoken. Laat je me dat weten?


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

Alles goed? Dit is een veelgehoorde – en door mij vaak gebruikte – begroeting. Ja. Mensen delen graag de successen in hun leven. Ik heb het druk. Veel – en meer dan voorheen – klanten willen geholpen worden. De omzet groeit. En ons bedrijf ziet volop kansen. Ook privé niets dan goed: leuk, sportief en veel met vrienden gedaan. En nog even en dan we gaan op vakantie; ver, verrassend of gewoon er even helemaal uit. Kortom we stralen graag uit dat we zijn geslaagd!

Het is half mei als ik deze column schrijf. De eindexamens voor middelbare scholieren zijn net gestart. En rondom het verschijnen van deze column worden de uitslagen verwacht. Geslaagd? Herexamen? Of gezakt? Spannend!

Stress²

En dat het spannend is, weet ik – inmiddels – uit ervaring. Als examenkandidaat zelf is het 38 jaar geleden. Ik kan me best nog veel herinneren, behalve de spanning. Maar – nu – als ouder voelt de spanning sterker. Wellicht omdat het een zeer recente ervaring is, maar het komt waarschijnlijk omdat ik geen directe invloed heb op het resultaat. En het is stress in het kwadraat; dit jaar doen twee van mijn kinderen VWO-eindexamen.

Zakken

Nee, het is geen tweeling. Maar een van hen vond het op school zo leuk dat hij er een jaar langer over deed. Om eerlijk te zijn: hij vond het vooral buiten school leuk. Maar genoeg over mijn kinderen. Het niet slagen voor het eindexamen is een tegenslag. Het vertraagt de plannen met een jaar. Plannen van de vervolgstudie of van het tussenjaar. Weer een jaar op dezelfde school of misschien wel een andere vorm. Maar je wilde er zo graag vanaf zijn; je wilde zo graag het diploma hebben.

… is een levensles

Tegenslagen zien als een natuurlijk onderdeel van je leven? Of laat jij je leven erdoor verpesten? Zelf probeer ik ze niet te beschouwen als vervelend. Want gebeurtenissen krijgen pas betekenis op de manier die jij eraan toekent. Als je besluit iets als vervelend te bestempelen, dan ervaar je dit als een tegenslag in je leven. Als je je best doet om er neutraal tegenaan te kijken, dan kun je deze gebeurtenis zien voor wat het is. Of kan je het zien als waardevolle levensles.

Goudmijn

Want neem eens de tijd om achterom te kijken. En als je dan het verloop van je leven evalueert, kom je – waarschijnlijk en hopelijk – uiteindelijk tot de conclusie dat veel tegenslagen een geschenk uit de hemel zijn geweest. Je leerde dat bepaald gedrag van jou leidde tot een bepaald – in eerste instantie negatief – resultaat. En je leerde dat als je ander gedrag vertoonde dat het resultaat ook anders werd. Het maakte tot wat je nu bent. Tegenslagen helpen je groeien. Durf ervan te genieten!

Klachten voorkomen

Zou jij lessen uit tegenslagen ook met je medewerkers of collega’s op kantoor durven delen? Wat kan je leren van het niet binnenhalen van een klant? Wat ga je een volgende keer anders doen zodat je klachten kan voorkomen? Of hoe kan je het adviestraject verbeteren zodat klanten jouw kantoor – en jezelf – blijer zijn en een hogere klantwaardering geven?

Niet blijven uitstralen dat we geslaagd zijn, maar erkennen dat we feilbaar zijn. Mijn advies is om dit gewoon te gaan doen. In een volgend werkoverleg of standaard als een onderwerp in een stand-up.

Ambitie is succes

Hoewel tegenslagen dus ook goed kunnen uitpakken, blijven wij – natuurlijk – streven naar succes. Nieuwe klanten, mooie resultaten en goede kansen pakken. Trots worden op ons werk. En blij zijn met hoe het privé gaat. Beter in een keer slagen.

Duim daarom mee dat allebei onze kinderen op 14 juni 2023 te horen krijgen dat ze geslaagd zijn!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

Als je – als klant – contact probeert te maken met een medewerker van een bedrijf, dan moet je eerst een paar hobbels over, zoals de virtuele chat van je afslaan en een zoektocht ondernemen om het  telefoonnummer te vinden op de website. Als je – na een keuzemenu en wachtrij – eindelijk contact hebt, dan krijg je vaak hetzelfde antwoord als je al op de website hebt gevonden. The computer says no.

De laatste tijd valt me steeds meer op dat we elkaar – in Nederland – minder vertrouwen, en dat we ‘het systeem’ (wat dat ook mag zijn) meer zijn gaan volgen. Het zijn niet de uitvoerders van regelingen – zoals de mensen die de telefoon beantwoorden of achter de balie staan – die ons kunnen helpen. Want dat is dichtgetimmerd. Deze mensen mogen – vaak – alleen nog herhalen wat er in de mijn-omgevingen of op de website staat.

Klant is niet standaard

Maar klanten zoals jij en ik passen niet altijd keurig binnen een Excelsheet. Onze situatie is net anders. Want als we wel binnen de regeltjes zouden passen, dan hadden we het zelf wel digitaal geregeld. Er is een reden waarom we bellen of aan de balie staan.

Laat adviseurs echt luisteren en helpen

Het zou mooi zijn als de mensen met klantcontact veel meer regelcapaciteit hebben. Dat ze luisteren naar de klant en een goed onderscheid kunnen maken tussen een bullshit-verhaal en een verhaal dat vraagt om maatwerk. En – als dat laatste het geval is – de klant ook echt kunnen helpen.

Toeslagenaffaire in jouw bedrijf?

Echt fout is het bij de toeslagenaffaire gegaan. Slachtoffers kwamen klem te zitten in het systeem en er was niets wat ze konden doen om dit om te buigen. Medewerkers boden geen telefonische hulp,  maar kregen een rood scherm met ‘fraudeur’ voor hun neus. Ook waren er weinig rechters die het verhaal van het slachtoffer wél geloofden en de informatie van de Belastingdienst niet volgden. Maar zie dit nu niet als ‘iets van de Belastingdienst’. Want wees eerlijk: kan er in jouw bedrijf iets gebeuren dat hierop lijkt? Ik hoop van niet. Maar ben je er zeker van?

Meer ethici

Er zijn – in Nederland en Nederlandse bedrijven – te weinig ethici en te veel juristen. Want niet de letter van de wet en regels zijn het allerbelangrijkst, maar handelen in de geest daarvan. We zullen weer moeten leren om meer naar elkaar te kijken en niet alleen naar Excel en de gegeven kaders.

… Flexibelere IT

Er is over het algemeen te weinig begrip en er zijn te veel portals en geautomatiseerde processen. In onze branche hebben we al heel veel geautomatiseerd, maar we denken vaak alleen vanuit standaardsituaties. Terwijl flexibele modellen en intelligente oplossingen ons meer grip kunnen geven op de complexiteit en de chaos van de werkelijkheid.

Digitaal als het kan, een mens aan de lijn als het moet

Worden klanten in jouw bedrijf als mens behandeld? En wordt er gekeken naar wat goed – en een klantoplossing – is? Of wordt er alleen gekeken of het past binnen de kaders? Geef jij als werkgever jouw mensen het volste vertrouwen om – nadat de behoefte van de klant helder is – met maatwerk te komen? En krijg jij als werknemer dat volste vertrouwen van je werkgever?

Kortom: meer mens

We moeten er weer meer op gaan vertrouwen dat iedereen in het bedrijf de juiste afweging maakt. Omdat hij of zij goed heeft geluisterd naar de behoefte van de klant. Die vorm van subjectiviteit moeten we weer omarmen. Klantcontactmedewerkers moeten niet meer in de laagste salarisschaal zitten, want betere afwegingen moeten worden gemaakt door mensen die beter zijn opgeleid en getraind.

Ik hoop dat we in Nederland een betere mensgerichte dienstverlening gaan geven; en een betere dienstverlening gaan ervaren. En dat ‘het systeem’ ons kan helpen, maar dat we uiteindelijk elkaar weer meer gaan helpen.


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

Duurzaamheid, circulaire economie, diversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We horen en lezen er steeds meer over. Grote bedrijven – en alle verzekeraars – zijn verplicht er iets mee te doen. Kleinere bedrijven hoeven er – nog – niets mee doen, maar willen er wel  mee starten. Dat kan te maken hebben met hoe jij, als eigenaar, zelf in het leven staat, maar het kan ook doordat jouw klanten het je vragen. Veel bomen. Maar zie jij het bos? 

Waar te beginnen?

Oké. Stel dat je ’iets’ wilt gaan doen met duurzaamheid. En laten we ervan uitgaan dat je dit zelf wilt; en niet omdat klanten, werknemers, aandeelhouders, kredietverstrekkers of regelgevers dit eisen. Zelf heb je nagedacht over jouw impact op de wereld en jouw bijdrage aan de samenleving. Je bent gemotiveerd. En je wilt aan de slag te gaan, maar met wat?

Eerst zal ik enkele begrippen verduidelijken.

Afkortingen en begrippen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat je als bedrijf bewust bent van jouw impact op mensen en het milieu. Zoeken naar een goede balans tussen people (medewerkers, klanten en de samenleving), planet (milieu en klimaat) en profit (winst).

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Dit in tegenstelling tot een lineaire economie; daarin worden producten gemaakt, verkocht, gebruikt en uiteindelijk weggegooid. Een tussenvorm is een economie met recycling.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals: SDG’s) zijn 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling: een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De Verenigde Naties hebben deze ontwikkelingsagenda 2030 vastgesteld.

Environmental, Social & Governance (ESG) gaat over energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur; zichtbaar in producten en de beleggingsportefeuille van een bedrijf. De CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) verplicht beursgenoteerde bedrijven en verzekeraars vanaf 2024 te rapporteren over hun impact (ESG-rapportages) en ESG-doelen op te nemen in de bedrijfsstrategie.

Doe je al meer dan je denkt?

Het is belangrijk om ‘dichtbij’ te beginnen. Want misschien doe je – onbewust – al meer dan je denkt. Digitaal werken is in de plaats gekomen van printen en enveloppen versturen. Klanten die onrecht is aangedaan en hulp nodig hebben, help je goed; zonder dat daar direct een vergoeding tegenover staat. Je sponsort een jeugdteam van de plaatselijke sportclub. Kortom; ga eens na wat je al doet en dat kan prima aan de hand van de 17 SDG’s.

Maak een keuze

Een tweede stap is om uit de 17 SDG’s er een, twee of drie te kiezen. Vertrekpunt kan zijn wat je al doet, maar ook waar je zelf en jouw team het meest enthousiast van worden. Probeer bij deze keuze niet teveel na te denken over hoe je iets wilt doen, maar blijf dicht bij jezelf en je team. Waar worden jullie blij van?

Start klein

Stap voor stap werkt het beste. En probeer te beginnen met iets dat de kern van jouw bedrijf raakt. Het vervangen van jouw dieselauto door een elektrische auto is leuk, maar is niet de kern. De kern is ook niet een boom planten om jouw CO2-uitstoot te compenseren; je blijft namelijk vervuilen. Wel: je klanten helpen, schades duurzaam herstellen, goede nazorg bieden of regelmatig contact. Pak een verbetering op en doe het consequent.

Doe niet aan greenwashing

Als je je duurzamer voordoet dan dat je bent, dan doe je aan greenwashing. Het lijkt onschuldig: je groene acties wat overdrijven om je klanten te laten zien dat je duurzaam onderneemt. Maar greenwashing kan ervoor zorgen dat je op een negatieve manier bekend komt te staan. Wees eerlijk naar jezelf en naar je omgeving; en laat je niet door jouw communicatieadviseur verleiden tot té mooie verhalen.

Betere wereld

Ik hoop dat ik met deze column een zetje in de goede richting kan geven. En wens je veel succes toe. Want samen maken we er een betere wereld van. Een wereld waarin we goed met elkaar omgaan; en met de bomen, bossen en de natuur.


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

… een variatie op boer zoekt vrouw. Het zoeken van een onderwerp voor een lezing komt zeer regelmatig terug in gesprekken in besturen van assurantieclubs en in het Federatiebestuur. Leden zijn blij met hun club zolang de lezingen interessant zijn en hen helpen met zaken waar zij in hun dagelijkse praktijk mee te maken hebben. En daar kan jij mee helpen!

Een goede lezing is de combinatie van onderwerp en spreker. Een goed onderwerp kan door een mindere spreker ‘om zeep worden geholpen’. En een goede spreker kan een ‘baggeronderwerp’ wel een beetje pimpen. Welliswaar vaak niet leidend tot een goed beoordeelde lezing. De opdracht aan een assurantieclub is daarom op zoek te gaan naar de combinatie van een interessant onderwerp met een spreker die dat goed kan verwoorden.

Nu is het niet zo dat – zoals in het profvoetbal – ‘je zo goed bent als de laatste wedstrijd’, maar een bestuur van een assurantieclub streeft ernaar dat iedere lezing uitstekend is. Het kan zijn dat het ene onderwerp door een deel van de leden beter wordt beoordeeld (want beter aansluit bij hun praktijk) dan een ander onderwerp. Maar missers over de hele linie komen eigenlijk niet voor. En dat is knap werk!

Onderwerp

Vaak begint de zoektocht bij het onderwerp. Dat kan te maken hebben met een nieuwe wet of wetswijziging; voorbeeld hiervan was de nieuwe Wet Bestuur en toezicht rechtspersoon (Wbtr) die de regels voor het bestuur van een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij veranderde. Het kan ook zijn door trends in de economie; zoals grote rente- of inflatieschokken. Of als het risicoprofiel van klanten in de loop van de tijd verandert; denk daarbij aan het risico van cyberaanvallen en het ontbreken van goede informatiebeveiliging (op donderdag 30 maart 2023 bij ACZ in Middelburg). Maar het kan ook het opfrissen van de kennis zijn; voorbeelden daarvan zijn ‘Opruimkosten, hoe zit dat nou ook alweer?’ en op 8 februari 2023 organiseerde FiDiZ een lezing over ‘Brandveiligheid is een kunde’.

Het onderwerp kan interessant zijn voor alle leden, maar kan ook meer passen bij een of enkele van de vakgebieden van financieel adviseurs. In het samenstellen van de jaaragenda houdt een bestuur er rekening mee dat iedereen in gelijke mate wordt bediend.

Spreker

Ook kan het zoeken starten bij de spreker zelf. Zo heeft VPV Rotterdam een lezing laten verzorgen door Jos Baeten, CEO van a.s.r., is Eveline Ruinaard van Kifid te gast geweest bij onder andere FiDiB (Brabant) en staat Cas Verhage van Nh1816 op 20 april 2023 voor de leden van EFD Noord.

… en locatie

Dan zijn er ook nog bedrijfsbezoeken, lezingen in musea of ontvangsten op bijzondere locaties of in horecagelegenheden. Het vieren van feestjes is ook belangrijk; zo viert LAC Zuid op vrijdag 23 juni 2023 zijn 70-jarig jubileum. Op 2 mei 2023 mag ik zelf een lezing over onverzekerbaarheid verzorgen in het Oorlogsmuseum in Nijverdal (op uitnodiging van FDON).

Het mooiste is natuurlijk als het een het ander verstrekt: locatie is het bedrijf van de spreker of brandbeveiliging door een brandweerman.

Het goede van de Federatie is dat alle assurantieclubs elkaar regelmatig zien en spreken. Een onderdeel van iedere vergadering is het delen van de informatie over de meest recente lezingen. Welke staande ovatie-lezingen zijn er geweest of wat is een aanrader voor andere clubs?

Help jij mee?

In de zoektocht naar een mooi ‘affiche’ kan jij een rol spelen. Ben je geïnteresseerd in (verdieping van) een onderwerp, ben je onder de indruk van een spreker of ken je een goede locatie? Of heb je zelf een mooi verhaal te vertellen aan onze leden? Neem dan contact op met jouw assurantieclub. Ook als je nog geen lid bent, kan je contact opnemen met een club over jouw idee voor een lezing!

Heel erg bedankt en graag tot ziens bij een van de lezingen!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

Verzekeringsarbeidsmarkt; tijdelijke of structurele uitdaging. Dat was de titel van een actueel panelgesprek dat de Federatie van Assurantieclubs op 1 november 2022 organiseerde tijdens NEXT LEVEL – powered by AMdag; in DeFabrique in Utrecht. Als voorzitter mocht ik gastheer zijn en sprak ik met twee gasten over de run op talent en professionals in de branche. Irene Oerlemans is voorzitter van NVP (netwerk voor HR-professionals) en initiator van HR-adviesbureau Bunchmark. Michiel van Meer is goed bekend met onze sector en is nu onder andere Chief Human Resources Officer (CHRO) bij Aon Group Netherlands.

Na afloop kreeg ik meerdere keren de vraag of de conclusies niet breder gedeeld konden worden. Daar is een column in de Beursbengel een heel mooi middel voor. Aanleiding voor het onderwerp was dat de vakpers de laatste tijd vol staat met artikelen over krapte op de verzekeringsmarkt. Starters worden opgeleid en weggekaapt. Professionals stappen – individueel of als team – over naar een branchegenoot. Maar hoe aantrekkelijk is het werken in de verzekeringsbranche? En hoe kan je medewerkers ‘binden en boeien’?

Blijvende krapte

Een belangrijk conclusie is dat er sprake is van structurele krapte op de hele arbeidsmarkt. Omdat we te maken hebben met vergrijzing én ontgroening zijn er te weinig mensen op de arbeidsmarkt. Ook als de conjunctuur eventjes tegenzit – via wellicht een recessie in 2023 – blijven wij de komende decennia hier last van hebben.

Inflatie en salaris

Voor mij was het nieuw – maar niet onbegrijpelijk – dat salaris stijgt in belangrijkheid bij het kiezen voor een baan; blijven of verkassen. Werksfeer, ontwikkelen en doorgroeimogelijkheden, uitdaging van het werk, reistijd en zelfstandigheid waren altijd de belangrijkste factoren. Maar vanwege de inflatie neemt het belang van een goed salaris toe. Volgens Maslow – met behoeftehiërarchie – ook logisch; als er minder (veiligheid en) zekerheid is, zal de behoefte aan waardering en zelfactualisatie minder aan bod komen.

Imago

Belangrijke opdracht aan de Federatie (en andere branche- en beroepsverenigingen uit onze branche) is om te werken aan het imago van de financiële dienstverlening. We zagen al dat mbo- en hbo-opleidingen die gericht waren op onze branche, verdwijnen. Ook kost het – kan ik uit ervaring zeggen – heel veel moeite om starters te interesseren voor het werken bij een verzekeraar of advieskantoor. Maar als mensen eenmaal aan boord zijn, dan blijven ze heel vaak hangen. Blijkbaar is het imago slechter dan de ervaringen aangeven.

Belangrijke opdracht aan branche- en beroepsverenigingen: werken aan het imago van de financiële dienstverlening

Bij elkaar wegkapen

Wisselend werd er gekeken naar het – bij elkaar – wegkapen of wegkopen van personeel. Enerzijds is het logisch dat starters na twee tot drie jaar om zich heen gaan kijken. Wellicht vanuit het idee dat het gras bij de buren groener is. En anderzijds; als er geen mogelijkheden bij jouw eigen bedrijf (bekend) zijn, dan is het toch mooi dat iemand wel voor de branche behouden kan blijven.

Purpose

Om aantrekkelijk te worden en te blijven is het hebben van purpose belangrijk; niet alleen voor de generatie die net begint met werken, maar voor iedereen. En voor werkgevers geldt dat niet alleen voor de 'grote jongens' maar ook het kleine intermediair. Het hoeft niet alleen

te gaan over duurzaamheid, diversiteit of ‘wereldvrede’, maar kan ook jouw positionering zijn. Als het maar duidelijk is voor jezelf, al jouw collega’s en voor de buitenwereld.

Federatie

Dit soort lezingen en gesprekken worden regelmatig door een assurantieclub georganiseerd. Bij de Federatie van Assurantieclubs zijn negen verenigingen aangesloten. Jij kan ook lid worden van:

Tot ziens!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

Column 2022

Het afgelopen jaar zijn mij de vrouwen in het financiële adviesvak opgevallen. Om er een paar te noemen. Barbara Stoopman, auteur van het boek Het nieuwe verzekeren. Ilse Bosland van Juffrouw Polis, de winnaar van de startersaward van VVP. Ellis van Diepen-Verëll, eigenaar van Dé Verzekeringswinkel, die als expert te gast was in aflevering 6 van de podcast ‘De Assurantieclub’: klantbeheer en maatwerk. Mieke Caljouw-Davidse, voorzitter van de assurantieclub Zeeland (ACZ). Nog een Mieke: Mieke Verhoef met haar ‘de Verschilmakers’ MagaZINe; om branchegenoten inspiratie te geven. Allemaal krachtige vrouwen die goed nagedacht hebben over het vak. Want zoals Barbara Stoopman in haar magazine schrijft: ‘Als je geen toekomst bedenkt, kan je ook geen toekomst hebben’.

Toen ik zeven jaar geleden directeur van de FFP was, hebben we een persbericht verstuurd over ‘Vrouwen in opmars als financieel planner’. De aanleiding was dat bijna de helft van de deelnemers aan de FFP-opleiding vrouw is en dat in de dagelijkse beroepspraktijk al een op de drie een vrouw is. Best wel logisch, omdat vrouwelijke eigenschappen als luisteren, empathie en oprechte interesse heel goed passen bij het beroep van financieel adviseur en financieel planner.

Wat ik NIET bedoel

Natuurlijk maak ik geen onderscheid in geslacht, maar gaat het om het verschil in mannelijke energie en vrouwelijke energie. Het is voor zowel mannen als vrouwen aan te bevelen om te kunnen putten uit beide energievaatjes. En ook beweer ik niet dat voor het vak van financieel adviseur alleen vrouwelijke eigenschappen zijn vereist. Maar – zoals alles in het leven – is een goede balans het beste recept voor een heerlijk gerecht.

Mannelijk

Terug naar het vak van financieel adviseur. Het is nog steeds zo dat veel mannen dit beroep uitoefenen; dat zie ik als ik bijvoorbeeld bij assurantieclubs in de zaal kijk. En bezien van waar ons vak vandaan komt, klopt dat ook. Omdat eigenschappen als cijfermatig, doelgericht, zakelijk en rationeel nodig waren om een goede financiële afweging te maken. En dat daadkracht, verantwoordelijkheid en commercialiteit nodig waren om een goed advies aan de man – en vrouw – te brengen. Allemaal typische mannelijke eigenschappen.

Vrouwelijk

Maar van de financieel adviseur van nu en de toekomst wordt meer verwacht: creativiteit, sociaal, attent,  zorgzaam, emotioneel en dienstbaar. Nodig om een goede inventarisatie en juiste behoefte-inschatting te maken en om het advies begrijpelijk te verwoorden. En ja, deze eigenschappen staan bekend als vrouwelijke eigenschappen.

AFM

Volgens de AFM moet een dienstverleningstraject voldoen aan de wettelijke eisen en kan worden opgedeeld in vier fases: kennismaking, beeldvorming, oplossing en nazorg. Nodig zijn de doelstellingen, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie van de klant. Uit de inventarisatie en analyse volgt een concreet advies. In dit advies komt aan bod of en zo ja, welk product, in welke vorm, bij welke instelling en tegen welke condities goed past bij de klantwensen en –mogelijkheden, naar het oordeel van de financieel adviseur.

Meer vrouwen in de zaal

Dus: een goede mix van vrouwelijke en mannelijke eigenschappen. En daarbij horen zowel mannen als vrouwen. Daarom denk ik – en hoop ik – dat we op termijn toegaan naar een 50-50-verdeling van mannen en vrouwen in onze branche. Wat daarvoor nodig is, is de komst van meer vrouwen in ons vak. En dat valt – blijkbaar – mij op. En ik hoop dat terug te zien in de komende jaren bij de bijeenkomsten van de assurantieclubs.

… lid worden van een assurantieclub

Na het terugblikken in de maand december, volgt altijd een vooruitblikaan het begin vanhet nieuwe jaar. Met voornemens. Bezoek de komende weken een nieuwjaarsbijeenkomst of lezing van een assurantieclub of word meteen lid. Meer informatie over de assurantieclub bij jou in de buurt vind je via https://www.assurantieclubs.nl/#jaarplanner-assurantieclubs. Zo koppel je de mannelijke eigenschap ‘individueel’ met de vrouwelijke eigenschap ‘samen’: je gaat alleen om samen te zijn.

Tot ziens!

Voor straks: een fijne kersttijd en een gezellige jaarwisseling.

Bert Sonneveld, voorzitter.
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

Voorkomen is beter dan genezen. Met dit gezegde bedoelen we dat problemen en ongelukken niet ontstaan omdat we voorzichtig zijn of iets anders doen dan normaal. Omdat we weten dat als we ons gedrag niet aanpassen de kans op schade groot is. Eigenlijk is preventie een ‘no brainer’; oftewel het is zo logisch om te doen dat we er niet over hoeven na te denken. En toch is er in de verzekeringsbranche veel te weinig aandacht voor.

De schade-, inkomen- en ziektekostenverzekeringsmarkt is groot. De omzetten of bruto premievolume waren in 2021 respectievelijk bijna 15, ruim 4 en 50 miljard euro. Een grove schatting betekent dat voor deze verzekeringen zo’n 40 miljard aan schade-uitkeringen wordt gedaan; dat is 40.000 keer 1 miljoen. Ieder jaar weer. Wat zou het mooi zijn als het de adviesbranche lukt – door goede preventie – om dit te halveren? Als we 10 procent zouden halen, zou dat al fantastisch zijn! Ik zal drie voorbeelden bespreken: mobiliteit, brand en klimaat.

Veilig Verkeer Nederland

Zoals bekend ben ik bestuurslid bij Veilig Verkeer Nederland. In het hoofdbestuur heb ik de portefeuille West Nederland (Noord- en Zuid-Holland en Utrecht). Op ‘onze’ site, vvn.nl, staat veel over wat je zelf kunt doen, onder andere deze 8 tips: hou een passende snelheid aan, vertrek op tijd, val op, geef het goede voorbeeld, rij MONO, kom in actie, maak de Bob-afspraak, wees aardig voor elkaar. Houd jij je hieraan?

Nul verkeersdoden

Veilig Verkeer Nederland doet mee aan de Verkeersveiligheidscoalitie; met als doel nul verkeersdoden in 2050. Vorig jaar waren er 582 verkeersdoden en in 2019 waren er 21.400 ernstig gewonden in het verkeer. Veel kan voorkomen worden door bijvoorbeeld een fietshelm te dragen, geen druppel alcohol te drinken als je nog moet rijden of je mobiel in vliegtuigstand te zetten voordat je in de auto stapt. Zullen we afspreken dat je dit in het volgende adviesgesprek over een autoverzekering bespreekt? Veilig verkeer begint bij jezelf!

Brand

Een woonhuis- of inboedelverzekering is zo gesloten. Maar aandacht voor de oorzaken van brand in huis hoort daarbij. Zeker na het lezen van deze column. Enkele van de meest voorkomende oorzaken zijn kortsluiting in elektrische apparaten, de cv-ketel of in de meterkast en door (onoplettendheid bij)  koken op gas, kaarsen, sigaretten of open haard. Maak het zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld vraag of jouw klant de filter van de droger altijd goed schoon maakt of dat de wasmachine alleen wordt gebruikt als hij of zij thuis is. Maar je kunt ook helpen door bijvoorbeeld jaarlijks de schoorsteenvegerfactuur op te vragen of bij jouw bezoek aan de klant naar de rookmelder te vragen.

Klimaat

Door de klimaatverandering hebben we meer dan ooit te maken met droogte, hagel, neerslag, onweer, storm en overstroming. Het Verbond heeft op hun site preventietips voor deze weertypen: https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/duurzaamheid-en-klimaat/duurzaamheid-en-klimaat/klimaat/preventietips-extreem-weer. Als je deze tips leest, zijn het veel opendeuren. Controleer de regenpijp op verstoppingen en plaats jouw auto's – bij aankomende storm – niet onder een boom en – bij aankomende hagel – wel onder een dak of beschermhoes. Maar doe je het allemaal zelf? En hoeveel van de schades van jouw klanten waren door deze tips voorkomen of kleiner geweest? Volgend klantgesprek gewoon – zo concreet mogelijk – bespreken!

Toegevoegde waarde

‘Is dit wel de rol van de adviseur?’, hoor ik enkelen van jullie al verzuchten. Ja, zeker. Door preventie en preventietips te bespreken in jouw klantgesprekken voeg je waarde toe. Aan de ene kant door de schadelast te verlagen; en daarmee de premie voor jouw klant. Zeker als we dat allemaal doen. Maar aan de andere kant – en veel dichter bij huis – doordat de klant iedere keer aan jou denkt als hij de wasmachine wil aanzetten voordat hij boodschappen gaat doen, maar dat niet doet vanwege jouw advies. En daar stiekem best blij mee is.

Tot slot hoop ik dat enkele tips in mijn column jou ook weer aan het denken hebben gezet. En dat je jouw klant kunt helpen met voorkomen; véél beter dan het genezen of de schade uit te keren. Veel succes met jouw volgende klantgesprek!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Provisie blijft zolang de trots op het adviesvak ontbreekt; dat is de titel van de thesis die ik schreef om het Executive Insurance Program van Nyenrode Business Universiteit af te ronden. Gisteren heb ik de thesis ingeleverd, en als ik het – met succes – heb verdedigd, zal het voor iedereen te lezen zijn. Maar nu al wil ik een opvallend gegeven met je delen. Namelijk het antwoord op vraag 2 van de enquête die ik heb gebruikt.

Het was een representatieve enquête onder professionals in de verzekeringsbranche. Van de 116 respondenten was 60 procent werkzaam als of bij een assurantieadviseur, werkte 21 procent bij een verzekeraar, 8 procent bij een volmachtbedrijf en de overige 11 procent bij aanpalende bedrijven.

Onderschat

De tweede vraag van de enquête was: ‘De toegevoegde waarde van assurantieadvies wordt …’. Er waren drie antwoordmogelijkheden: onderschat, op juiste waarde geschat en overschat. Van alle respondenten gaf 80,2 procent het antwoord ‘onderschat’; van de groep assurantieadviseurs was dat zelfs 92,8 procent. Het antwoord ‘overschat’ werd door respectievelijk 9,5 procent en 1,4 procent gegeven.

… meer dan gedacht

Ik weet dat de waarde van financieel advies – door klanten, werkgevers en de politiek – hoger gewaardeerd zou moeten worden. Maar dat wij met elkaar voelen dat het zo enorm ondergewaardeerd wordt, die uitkomst had ik niet verwacht. We moeten dit veranderen, en daarom doe ik de oproep om hier echt iets aan te gaan doen.

Waardevol advies

Financieel advies is namelijk zeer waardevol. Het geeft een klant inzicht en overzicht en zorgt dat een klant handelingsperspectief heeft om zijn of haar gestelde doelen te behalen of om  maatregelen te nemen om voorbereid te zijn op mogelijke (grote) verliezen. Dus niet alleen voor een goede oudedagsreserve en/of het kunnen wonen in een droomhuis, maar ook om een mogelijke arbeidsongeschiktheid, brand of verkeersongeluk zo goed mogelijk op te vangen. Eerst risicomanagement; vervolgens bewust kiezen welke risico’s overgeheveld worden naar een verzekeraar.

… moet betaald worden

Ieder Nederlands huishouden zou eens per vijf tot acht jaar een goed financieel advies moeten inwinnen; gekoppeld aan belangrijke gebeurtenissen in het leven zoals geboorte, verhuizing en verandering van werk/baan. De vraag wie dat moet betalen, is voor mij niet zo moeilijk. De klant. Want hij of zij heeft er ook het meeste profijt van. En het is een prima idee als de overheid zo’n ‘apk’ faciliteert of fiscaal aantrekkelijk maakt. Of de werkgever; een prima arbeidsvoorwaarde om aan te bieden – zeker in deze krappe arbeidsmarkt.

Be good and tell it

En in de tussentijd moeten we er zelf aan werken dat klanten en niet-klanten financieel advies op juiste waarde schatten. Hoe? Door jouw werk goed te doen. Sommigen vinden dat het daarna vanzelf gaat. Zelf vind ik dat je dit een handje moet helpen. Wees goed en vertel het. Er zelf over vertellen is een goede start, maar honderd keer beter is om jouw klanten het te laten vertellen.

Ambassadeurs

Zullen we afspreken dat je vanaf nu aan iedere klant – als het een beetje uitkomt – vraagt om het in zijn omgeving te hebben over de waarde van jouw advies. Maar pas op! Niet om een lead voor jouw eigen business  te hebben, maar om te vragen om over de waarde van de adviesbranche positief te spreken. En als wij allemaal eens per dag – zelfs al is het eens per week of per maand – dat vragen en een op de tien klanten doet dat,  dan is het effect van al die ambassadeurs voor financieel advies enorm.

Via inhoud beter advies

En jij wordt lid van een assurantieclub of blijft bijeenkomsten van jouw assurantieclub bezoeken. Niet alleen om jouw vakgenoten te spreken (onder andere om te sparren over advies), maar ook om bij te blijven in jouw vak; een vak om trots op te zijn.

Tot ziens!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

Windowdressing, greenwashing of flatteren. Het zijn allemaal woorden voor een trucje om ergens op te lijken en zo het eigen imago op te poetsen. Veel mooie praatjes die geen gaatjes vullen. Bijvoorbeeld mooier gemaakte praatjes over de balans, de winst- of verliesrekening of een beleggingsportefeuille of over gezond, groen en duurzaam zijn. Officieel klopt het, maar de werkelijkheid is toch net even anders. Excelmanagement. En daar maak ik me druk over.

Nepnieuws is de laatste tijd veel in het nieuws. Met als meest vergaande vorm diverse complottheorieën. Maar dichter bij huis zijn er ook foute voorstellingen van zaken die je op het verkeerde been kunnen zetten. Denk dan aan de 1-april-grappen, het niet vertellen van het hele verhaal, een misleidende foto, onjuist verband of suggestieve kop boven een artikel. Er is een hele branche die  – deels – hiermee bezig is: reclame en marketingcommunicatie. Bewust of onbewust wordt er een beeld gecreëerd terwijl de werkelijkheid (net iets) anders is. Over een aantal zaken maak ik me druk; ik noem er drie.

Equity- of salary-partners

De Tweede Kamerleden Ploumen, Özütok, Van Dijk en Van Brenk hebben een aantal jaren geleden een initiatiefwetsvoorstel ‘gelijke beloning van vrouwen en mannen’ ingediend. Hierin stellen zij maatregelen voor omdat zij het ongewenst vinden dat vrouwen in vergelijking met mannen voor hetzelfde werk minder worden betaald. Of dat ooit wet wordt, is de vraag. Maar er zijn al wel bedrijven die bezig zijn om goed uit de vergelijking te komen. Zo zijn er accountants die gaan schuiven tussen salary-partners (meer salaris) en equity-partners (minder salaris en – veel meer – winstdeling). Niet om de verhouding man-vrouw ‘echt’ gelijk te trekken, maar om het op papier te verbeteren.

Windowdressing

De gerapporteerde winst of het verlies van een bedrijf kan afwijken van de werkelijke resultaatontwikkeling. Bijvoorbeeld door de wijze van omzet boeken, afschrijven, voorzieningen en herwaarderingen. Winststuring (of ‘earnings management’) zet de belanghebbenden op het verkeerde been bij het beoordelen van de bedrijfsstrategie en prestatie. En is ongewenst. We kennen allemaal de voorbeelden zoals het boekhoudschandaal bij Ahold, de groeifraude bij Imtech of de kunstmatig verhoogde verkoopcijfers van softwarebedrijf Baan. Dit camoufleren van de cijfers wordt echter vaker gedaan dan wordt aangenomen. Volgens Amerikaanse CFO’s stuurt circa een op de vijf bedrijven zijn winst.

Greenwashing

Opkomend is greenwashing: organisaties die iets goeds doen, maar in de kern van het bedrijf nog steeds veel verkeerd doen. Bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord – niet in oliebedrijven – beleggen, maar nog wel dieselauto’s of oldtimers verzekeren. Het kan de eerste stap zijn naar een echt maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, maar soms is het bewust; en alleen bedoeld om groen of goed over te komen. Openbare reviews of consumentenorganisaties laten veel vaker de waarheid zien.

Eigen praktijk

‘Eerlijkheid duurt het langst’ gaat in de hiervoor genoemde voorbeelden op. Dat hebben we gezien met de woekerpolisaffaire (of de praktijk van een vooraf te laag ingeschatte kostenniveau van beleggingsverzekeringen of beleggingshypotheken) en we ervaren nog steeds de gevolgen daarvan. Klanten prikken de ballon vroeg of laat toch wel door. En dat is een mooie les voor jouw eigen praktijk. Want je mag best op jouw website communiceren over de richting die je met je bedrijf gaat of jouw werkelijkheid een klein beetje oppoetsen. Maar bewust misleiden is uit den boze. Want al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.

En als er onjuiste – veel te positieve – informatie over jouw merk of organisatie wordt verspreid? Laat dan ook van je horen. Het beste wapen tegen onjuiste informatie is namelijk juiste informatie.

Assurantieclubs

Het seizoen van de lezingen begint weer bij de assurantieclubs. Interessante sessies met nieuwe informatie, belangrijke trends en goede oplossingen voor onze klanten. Check via de websites of LinkedIn welke bijeenkomsten er worden georganiseerd. Kom jij jouw licht daar opsteken? Graag! Zo kan je jouw klanten eerlijk en up-to-date blijven bedienen.

Tot daar!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

Het moment van de waarheid voor een verzekeringspolis is als er schade is. Heel vaak – en steeds vaker – gaat dat goed. Maar zo af en toe (bij 3 procent van de letselschadedossiers) gaat het vreselijk mis of duurt het vreselijk lang. Dat is slecht voor het slachtoffer; en slecht voor onze branche. Want zowel letselschadeslachtoffers als verzekeraars hebben er baat bij als er snel duidelijkheid kan worden gegeven bij de afhandeling van alle letselschadezaken.

Het onderwerp van deze column kwam in me op toen hoogleraar Mop van Tiggele tijdens de opleiding Executive Insurance Program die ik volg aan Business Universiteit Nyenrode onder andere sprak over ‘onverkwikkelijke afwikkeling van schade’.. Mop is behalve hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen, ook raadsheerplaatsvervanger aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en lid van de Commissie van Beroep bij Kifid.  Daarnaast is ze winnaar van de VPV Rotterdamprijs 2016; VPV Rotterdam is een van de assurantieclubs die bij de Federatie zijn aangesloten.

Verzekeraar …

Mop van Tiggele noemde een te lange schadebehandeling onbehoorlijk gedrag. Want verzekerden kunnen enorm worden geraakt door een afwijzing of lange periode van onduidelijkheid. En heb als verzekerde maar eens genoeg adem om tegen een verzekeraar in te gaan, want er is nu eenmaal sprake van een zekere mate van ongelijkheid. Let wel; om haar onafhankelijkheid te benadrukken heeft zij zich ook uitgesproken over de foute verzekerde, over fraude.

en belangenbehartiger

Maar ook de hulp van belangenbehartigers kan niet nu altijd als ‘hulp’ gekwalificeerd worden. Zeker niet als er  ‘no cure no pay’-afspraken zijn, bovenop de vergoeding van de gemaakte kosten van het slachtoffer die de verzekeraar ook uitkeert (goede letselschadespecialisten doen dat daarom ook niet). En dan zijn er ook nog belangenbehartigers die voor vertraging zorgen door geen of onvoldoende informatie aan te leveren (aldus demissionair minister Tamara van Ark in 2021).

Oorzaken

Het probleem van langlopende letselschadezaken is er al vele jaren. En gewezen naar boosdoeners is er ook al vele jaren. De Universiteit van Utrecht heeft in 2020 onderzoek gedaan naar langlopende letselschadezaken. De redenen waarom een zaak lang openstaat:

 • Het ontbreken van een medische eindtoestand (44 procent). Dit betekent dat het letsel nog onvoldoende is hersteld om de gevolgen voor de toekomst goed in beeld te kunnen brengen.
 • De causaliteitsvraag (24 procent). Niet altijd is duidelijk of de klachten die iemand heeft door het ongeval komen, een andere oorzaak hebben of wellicht al voor het ongeval bestonden.
 • De schadeomvang, en dan vooral gericht op het verlies van arbeidsvermogen. Het is vaak lastig om goed in kaart te brengen hoe het werkzame leven van iemand er zonder ongeval uit zou hebben gezien.

Oplossing

Richard Weurding riep naar aanleiding van dit onderzoek de politiek op om het systeem fundamenteel te hervormen; een letselschadesysteem met indicatieve bedragen kan de inzet van veel experts en adviseurs een stuk verminderen. En gelijke gevallen worden dan gelijk behandeld.

En ondertussen?

Onderzoek, schuldigen, oplossing en denktank; het is er allemaal. Maar ondertussen is de praktijk niet veranderd. En blijft het imago van onze branche onder druk staan en melden jouw klanten die slachtoffer zijn geworden zich bij je. Wat kan je dan doen? Gelukkig kan je hen met jouw overzicht en communicatieskills helpen.

Maar laten we alsjeblieft als branche de problemen van langlopende letselschadezaken snel oplossen. Alle ingrediënten zijn er. Wie weet leiden de gesprekken met branche- en beroepsgenoten tijdens een volgende bijeenkomst van een assurantieclub tot goede suggesties. Ik hoor het graag terug; ook jouw eigen ideeën over wat we nu al kunnen doen om dit probleem op te lossen zijn welkom. Ik heb er alle vertrouwen in!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

Is het wel verstandig om – waar ik vaak toe oproep – eerst na te denken over het ideale beeld om vervolgens hard te werken om dat beeld te verwezenlijken? Is het niet beter om de lat minder hoog te leggen en veel meer te genieten van het hier en nu? Imperfectie staat haaks op de maatschappelijke norm; de norm is altijd het maximale eruit te halen en grip of controle te hebben. Maar veel problemen ontstaan omdat we – anderen én onszelf – overvragen.

Mijn vorige column ‘Niets doen is geen optie’ ging over nadenken, kiezen en doen. Nadenken over de toekomstige ontwikkelingen en de rol die je als kantoor wilt spelen. Kiezen voor een richting; ook als je niet alle informatie hebt. Doen wat je kiest, want je hebt doorzettingsvermogen en een lange adem nodig om succes te hebben. Maar is dat nu wel zo verstandig? Maken we onszelf en elkaar niet gek?

Wabi-Sabi

De Japanse Wabi-Sabi levensfilosofie is een eeuwenoud concept uit Japan, en vindt zijn oorsprong in het zenboeddhisme. Het staat voor de kunst van het vinden van schoonheid in imperfectie. Wabi-Sabi is ontstaan toen de twee woorden werden gecombineerd. Wabi betekent simpliciteit en eenvoud, en Sabi verwijst naar de schoonheid die ontstaat door het verstrijken van tijd. Wabi is ruimte, Sabi is tijd, zou je kunnen zeggen. Er zijn geen regels, het gaat om een bepaalde mindset. Om het inzien dat dingen mooi zijn zoals ze zijn.

Hangmat?

Conclusie zou kunnen zijn om de focus te hebben op het hier en nu. Gewoon genieten van het mooie om ons heen. De natuur, de zon en al het andere wat er is. Leven – en werken – vanuit de hangmat. Niets hoeft, want er is al zoveel. Groei is een achterhaald begrip. Stilstaan is vooruitgang.

Maar toch knaagt er dan iets; in ieder geval bij mij. Want het aanschouwen – vanuit de hangmat – van de klimaatcrisis brengt de oplossing niets dichterbij. De ambitie of de wil om iets te bereiken, is echt; en daar halen veel mensen – inclusief ikzelf – heel veel plezier uit. Of wat zouden jouw klanten ervan vinden als een verzekeringsvraag onbeantwoord bleef of dat er geen hulp kwam bij schade?

Hella Jongerius

Kunstenaar Hella Jongerius is een Nederlands industrieel ontwerper. Haar grootste interesse gaat uit naar de imperfectie van vorm, die ontstaan door fouten in het maakproces. ‘The unfinished, the provisional, the possible – they hide in the attention for imperfections, traces of the creation process, and the revealed potential of materials and techniques.’ Met andere woorden doordat Jongerius vragen blijft stellen en voorlopige antwoorden geeft, laat zij zien dat haar werk deel uitmaakt van een nooit eindigend proces met zowel een verleden als een onzekere toekomst.

Nooit eindigend proces

Het hier en nu als onderdeel van een nooit eindigend proces. Dat is mooi. We staan stil maar weten tegelijkertijd dat we onderweg zijn naar een onzekere toekomst. Zelf sta ik te weinig stil. Te weinig kijk ik om me heen om te zien wat er is en al is bereikt; om complimenten te geven; of om gewoon te genieten.

En ik kan me voorstellen dat dat in de dagelijkse ratrace ook geldt voor jouw werk; met of op een financieel advieskantoor. Je kan niet zomaar stilstaan, want een dag training (PE of iets anders) betekent de dag ervoor én erna veel meer werk. Maar in een weekend kan het wel. Want stilstaan geeft veel energie en zorgt – zeker in het geval van Hella Jongerius – voor iets moois.

Zomer

De imperfectie omarmen is gezond. Het is een vorm van gezond perfectionisme. Het is een tussenstand van een nooit eindigend proces, en mooi van zichzelf.

Zullen we de komende weken – in de komende zomer – afspreken om stil te staan? Om te genieten.


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

Nietsdoen is geen optie, dat was een van de conclusies van de sessie ‘Wie wint er van de consolidatie in de intermediaire markt’ van de Federatie van Assurantieclubs op de AM:dag. In die sessie ontving ik Björn Bierhaalder (MCH Consultancy), Henri Veldsink (Veldsink Advies) en Rudy van Leeuwen (AFM). Omdat de zaal vol was en ik er later op werd aangesproken dat aan mensen daardoor toegang werd geweigerd, deel ik ook de overige conclusies in deze column.

Slager, supermarkt of samen een koe kopen?

Bij de introductie van het onderwerp maakte ik de vergelijking met de retailmarkt van de dagelijkse boodschappen. Na een straatbeeld met een bakker, slager, kruidenier en groenteman deed in de jaren 70 van de vorige eeuw de supermarkt zijn intrede; groot, groter, grootst. En toch bleven de bakker en slager; vooral door zich op kwaliteit en dienstverlening te focussen. De verwachting is dat supermarkten het de komende jaren lastiger gaan krijgen door – de nieuwe, opgeschaalde vorm van de bakker en slager – Samen een koe kopen, Crisp, Groenteclub of Productenvandeboer.

Experts aan tafel

Henri Veldsink verduidelijkte waarom zij zo actief zijn op de overnamemarkt. Zij worden gedreven door de groei-mindset. “Als we onze uitdagingen of problemen die we ervaren bij de bediening van onze klanten echt begrijpen kunnen wij onze eigen klanten beter helpen maar kunnen bij ons aangesloten intermediairs dat ook. De schaalgrootte die we daarmee inmiddels hebben behaald biedt een kans om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden”.

Rudy van Leeuwen zag de ontwikkeling naar én groot én niche. De gevolgen en mogelijke risico’s van consolidatie in de intermediaire markt waren voor hem:

 • Dat het klantbelang niet meer centraal staat
 • Welke andere mogelijkheden er zijn om te investeren in digitalisering en data als je niet consolideert?
 • Ieder kantoor zou moeten nadenken over de toekomst van het kantoor; niet alleen over de vraag om te verkopen of niet.
 • Hoe worden nieuwe vormen van dienstverlening naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen (duurzaamheid et cetera) ontwikkeld?

Björn Bierhaalder onderzocht – samen met Fred de Jong – de beweegredenen van kantoren om het bedrijf te verkopen. Het gaat volgens hem om het te gelde maken van de meerwaarde én om het omgaan met een onzekere toekomst. Eigenaren van kantoren hebben vaak onvoldoende zicht op opvolging door hun kinderen of vanuit het bedrijf, zijn voor hun pensioen afhankelijk van de opbrengst van hun bedrijf en zien weinig stabiliteit in toekomstige inkomsten.

Aandeelhouder of klant?

In de discussie kwam uit de zaal de stelling ‘deze focus op aandeelhouderswaarde gaat ten kosten van het klantbelang’; met een aantal voorbeelden uit het Rotterdamse. Dat risico werd door iedereen – zeker op korte termijn – gezien. Door veel focus op interne procedures, stroomlijnen van processen en synchronisatie van arbeidsvoorwaarden, bleef er (veel) minder tijd over voor de focus op de klant. En waarheen dat op lange termijn gaat? Enerzijds kan het leiden tot verbeteringen voor klanten als resultaat van digitalisering en data-analyses. Maar anderzijds is het ook mogelijk dat klanten ‘nummer’ blijven en gevangen worden in ‘mijn-omgevingen’ en chatbots. Conclusie van het panel was dat de toekomst het ons zal leren.

… en het traditionele kantoor?

De consolidatie op de intermediaire markt – waarbij klein wordt gekocht door middelgroot; die op zijn beurt wordt overgenomen door groot – betekent niet automatisch het einde van het traditionele assurantieadviseurskantoor vonden de drie experts. Dat blijft. Maar niet onveranderd. En die verandering moet komen van specialisatie en/of positionering. Of dat nu geografisch (het beste kantoor van het dorp, stad of regio), functioneel (schade, vermogen, hypotheken, pensioen), demografisch (jongeren, senioren, migratieachtergrond), psychografisch (sociale klasse of levensstijl) of op basis van gedrag (persoonlijk contact, consument die kiest voor gemak) is.

NADENKEN, KIEZEN EN DOEN!

Nadenken, kiezen en doen

Voor kopende, verkopende of zelfstandig opererende kantoren geldt allemaal: nadenken, kiezen en doen. Nadenken over de toekomstige ontwikkelingen en de rol die je als kantoor wilt spelen. Kiezen voor een richting; ook als je niet alle informatie hebt. Doen wat je kiest, want je hebt doorzettingsvermogen en een lange adem nodig om succes te hebben. Met andere woorden: niets doen is geen optie.

Wil je meer?

Ben je geïnteresseerd in meer van dit soort gesprekken en lezingen? Word dan lid van een assurantieclub van de Federatie. Dat kan bij FDG (Financiële Dienstverleners Gelderland), FDON (Vereniging voor Financieel Dienstverleners Oost-Nederland), EFD Noord, FiDiZ (Vereniging van Financiële Dienstverleners Zwolle en Omstreken), GSFD (Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening, VPV Rotterdam, LAC Zuid Vereniging van financiële dienstverleners, Assurantie Club Zeeland en FiDiB (Financiële Dienstverleners Brabant).

Tot ziens bij een van een assurantieclubs!

Ik wens je veel succes!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

De afgelopen weken hebben velen van jullie en jullie vakgenoten – met het naderend einde van de PE-periode 2019-2022 in zicht – zich weer verzekerd van een verplicht certificaatje. Mijn (geleende) tip is om nu snel – vanaf april 2022 – het verplichte examen voor de periode 2022-2025 te doen. Om dit daarna nooit meer te hoeven doen en in de plaats ervan gewoon via een bijeenkomst van de assurantieclubs en op andere manieren Permanent Actueel te blijven.

Dat veel Wft-gediplomeerden hun PE deden, kwam in ieder geval in mijn LinkedIn-tijdlijn veelvuldig langs. Maar ik hoorde het ook in gesprekken met vakgenoten en als reactie op de AMpodcast ‘De Assurantieclub’, aflevering 3, waarin ik met redacteur Alexandra Meijer in gesprek ging over PE en PA. Deze aflevering 3 is nog te beluisteren via: https://open.spotify.com/episode/2J6gnaL6OlsyFmk10ssuk5 .

Wft-basis bepalend

Zelf heb ik ook drie certificaten in mijn mailbox zitten; Schade Zakelijk, Inkomen en Vermogen. Eerst snel een cursus gedaan, waarin de antwoorden alvast werden gegeven, om vervolgens de bijbehorende ruim twintig vragen te krijgen. Helaas zegt het helemaal niets over de kwaliteit van ons vak.

In die drie examens ben ik ook drie keer bevraagd over Wft Basisstof. Dat waren vragen over het EID en het BSN niet meer in het BTW-nummer. Vragen over gewoon en extra geboorteverlof kwamen ook drie keer langs.

Geld kan véél beter besteed worden

Opleidingsinstituten verdienen er goud geld mee. Nu gun ik iedereen een mooie omzet, maar ik zou graag willen dat al dat geld dat onze branche besteedt aan opleidingen ten goede kwam aan echte verbeteringen van het vak van adviseurs. Met bovenwettelijke opleidingen bijvoorbeeld. Opleidingen die een adviseur verder brengen in de uitoefening van hun vak en in het helpen van hun klanten; met extra kennis en/of vaardigheden.

Nu doorpakken!

Van mijn docent kreeg ik als tip om snel – nu na 1 april 2022 – weer PE-examen voor de nieuwe periode te doen. Het voordeel hiervan is dat een groot deel van de examenstof nog vers in het geheugen zit. Zo kost het weinig moeite én ben ik er tot en met 31 maart 2025 weer vanaf.

Ietsjes beter

Ook wil ik een oproep doen aan het CDFD. Laat adviseurs met meerdere kwalificaties gewoon één keer examen doen. In mijn geval zou ik bevraagd moeten worden op de actualiteit van Basis, Schade Particulier, Schade Zakelijk, Inkomen en Vermogen; waarom moet ik drie keer over lesstof van Wft-Basis examen doen? Is het niet mogelijk om dat te reduceren tot eenmaal? Zo ingewikkeld hoeft dat niet te zijn. We leven tenslotte in een tijd van digitalisering en producten aangepast op individuele behoeftebevrediging. Dat zou een mooie verbetering zijn, maar nog lang niet waar de Federatie van Assurantieclubs op inzet.

Veel beter

2022 tot en met 2025 zou – wat ons betreft – de laatste periode moeten worden van PE-examens. Want we willen bouwen aan een – extended – systeem van Permanent Actueel door middel van bijvoorbeeld een PA-tool en het actief bijwonen van interactieve bijeenkomsten. Die bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld (en wat ons betreft bij voorkeur) worden georganiseerd door assurantieclubs.

We zijn geen voorstander van PE-sessies waar (fors) voor betaald moet worden en waar zo goed als niets van opgestoken wordt (aanwezigheidspremie).

Laat iedereen voldoen aan de wettelijke eis door  jaarlijks bijvoorbeeld enkele bijeenkomsten van een assurantieclub actief bij te wonen en up-to-date te zijn met de PA-tool. En – dan – hoeft niemand nog een PE-examen te doen.

Daarom: word lid!

We wensen je veel succes met je aankomende PE-examen! Steun jij ons  in onze wens dat dit PE-examen onze laatste is? Word dan lid van een assurantieclub van de Federatie.

Dat kan bij FDG– (Financiële Dienstverleners Gelderland) , FDON  (Vereniging voor Financieel Dienstverleners Oostnederland), EFD Noord, FiDiZ (Vereniging van Financiële Dienstverleners Zwolle en Omstreken), GSFD (Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening, VPV Rotterdam, LAC Zuid Vereniging van financiële dienstverleners, Assurantie Club Zeeland en FiDiB (Financiële Dienstverleners Brabant).

Tot ziens bij een volgende lezing van een assurantieclub!

Ik wens je veel succes!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Het is tegenwoordig een en al innovatie wat de klok slaat. Twee zaken lijken daarin te domineren: ‘snel, sneller, snelst’ en ‘groot, groter, grootst’. En wie niet meedoet of mee kan doen? Die wordt de dupe van de komende (markt)disruptie. Want ‘Google neemt in no time onze markt over’ of ‘een slimmerd kan zo maar een platform bouwen om ons overbodig te maken’. En nu niet meteen de bladzijde van deze Beursbengel omslaan omdat je niet gelooft dat dit gaat gebeuren of omdat je weet dat dit gaat gebeuren en er toch niets tegen te doen is.

Disruptie is synoniem voor het ontwrichten van bestaande business; nieuwe opkomende bedrijven en technologieën kunnen hele markten ontwrichten, of bestaande, grote organisaties ten val brengen. Maar zoals zo veel, gaat dit nooit zo snel als een optimist denkt, maar altijd sneller dan een pessimist verwacht. En wat ik ook – ooit heb gehoord en – geloof, is dat verwachte ontwikkelingen op korte termijn langzamer gaan dan gedacht en die van de lange termijn (vaak: grotere veranderingen) juist eerder worden gerealiseerd.

Doen dus?

Eigen innovatie is een goed middel om disruptie voor te zijn. Werken aan efficiency, klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid houdt nieuwe toetreders op de markt tegen. Doen dus?

Een tegenwerping om niets te doen aan innovatie: financieel advies is een dienst en persoonlijk. Dat kan niet zomaar worden overgenomen door iets tech-achtigs. Zelf denk ik dat dat een misvatting is. De reisbureauwereld – bijvoorbeeld – heeft dat ook ooit gedacht: het is belangrijk om goed te luisteren naar de klant en dan uit het brede aanbod iets te vinden dat echt bij mijn klant past. De reizenmarkt werkt met rechtstreeks boeken, vergelijkbaar met ‘direct writers’, en met tech-platforms als Booking.com of Airbnb die vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Nog een tegenwerping: als advieskantoor ben ik een veel te kleine speler in een grote markt. Wat voegt mijn innovatie toe in het geheel? Als iedereen zo denkt, dan gebeurt er ook niets. En aan de andere kant: als jij beter innoveert dan anderen – kleiner en groter – in de markt, dan zullen huidige klanten dat waarderen en nieuwe klanten dat aantrekkelijk vinden. Baat het niet, dan schaadt het zeker niet.

Oké; doen dus

Hoe doe je mee als financieel adviseur? Eigenlijk is het als een reis naar – bijvoorbeeld – Rome. Het begint met een eerste stap, een eerste beweging, een eerste kilometer. Zonder dat blijf je waar je bent en kom je niet vooruit. Wel is het belangrijk om te weten wat jouw doel of lonkend perspectief is; of – om in de vergelijking te blijven – Rome inderdaad jouw doel is. Ook moet je een idee hebben hoe daar te komen. Google maps geeft je bijvoorbeeld drie keuzes als je vanuit Den Haag vertrekt: via Arnhem, via Venlo of via Antwerpen. Je kan over díe keuze heel lang nadenken, maar – nogmaals – het is veel belangrijker om in beweging te komen; richting jouw doel.

Starten dus. Mijn suggestie is om dat te doen met verbeteringen op IT-gebied, efficiëntere processen (hoeft niet altijd IT-gerelateerd te zijn) en/of het werken aan een hogere klanttevredenheid. Of – en daarmee gaat de vergelijking met Arnhem/Venlo/Antwerpen mank – met alle drie tegelijk. Want dat is zeer goed mogelijk. Bijvoorbeeld om de stap van het overtypen te automatiseren; daarmee verbeter je jouw proces, jouw IT én – door foutloos te zijn – de klanttevredenheid.

Maak het niet groter dan het is. Innoveren is verbeteren; het is niet – alleen – in één klap grote uitvindingen doen. Innovatie is een proces dat begint met het komen met ideeën door problemen creatief te benaderen. Om vervolgens dat idee uit te proberen en bij succes het op te schalen. En nadenken over oplossingen voor problemen? Dat kunnen we allemaal.

Ja, doen!

Vandaag starten, lijkt me. Vraag bijvoorbeeld in het eerstvolgende telefoongesprek met een klant wat er beter kan. Of stel diezelfde vraag bij het koffie drinken met jouw collega’s of medewerkers. En zo ben jij gestart met innoveren. Op naar Rome!

Ik wens je veel succes!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

Verbeteren als doel en niet als middel; dat wordt mij wel eens verweten. Met als argument ‘als iets al goed is, dan hoef je er toch niets aan te doen?’. En daar ben ik het dan – hartgrondig – niet mee eens. Hoe ik in mijn werk sta, komt neer op: verbeteren als doel om te zorgen dat ik, jij en ons bedrijf altijd verbetert.

Laatst had ik – samen met een collega – een sollicitatiegesprek met een kandidaat: goede opleiding, mooie werkervaring en gemotiveerd. Na afloop van het gesprek, bij de evaluatie, kwamen we te spreken over zijn stijl van communiceren; anders dan de collega’s. Op de vraag of we dat aan hem zouden terugkoppelen, was mijn antwoord volmondig ‘ja’. Maar er was een kans – gaf mijn collega aan – dat hij daardoor zou afhaken. Of, zei ik, hij wordt daardoor extra gemotiveerd om te laten zien dat het wel goed kan werken; dat zou ik namelijk doen. Mijn collega schoot in de lach: ‘ja, hoe groter de crisis, hoe scherper jij wordt en hoe leuker je het vindt’. Dat klopt.

Continu verbeteren zorgt ervoor dat er minder crisissen ontstaan. Want ze worden voorkomen door met veel kleine verbeteringen de productiviteit, kosten, kwaliteit en doorlooptijd te verbeteren. Niet eenmalig dus, maar continu. Geen genoegen nemen met een 8 als het een 8,1 kan zijn, want door te werken aan die 8,1 worden klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en/of efficiency verhoogd. Vaak alle drie tegelijk.

Kaizen – Japans voor continu verbeteren – werkt effectief bij kleine verbeteringen door de medewerkers zelf. Dus geen groot, langdurend project met een eigen projectteam, maar door de medewerkers zelf aangevoerde verbeteringen. Als je eraan wilt beginnen, wil ik je vijf succesfactoren meegeven.

1. Wie

Het allerbelangrijkste is om – tegelijkertijd – te beginnen bij twee groepen: klanten en medewerkers. Zorg dat je weet wat de klant verwacht en betrek elke werknemer. Want als je dat niet doet of maar een van de twee als vertrekpunt neemt, gaat het niet werken.

2. Tijd

Ten tweede: het kost tijd. Maar het is een investering; en zie het ook zo. Door jouw medewerkers voldoende tijd voor verbeteren te geven of te zorgen dat je van jouw werkgever voldoende tijd krijgt, creëer je de vruchtbare aarde waarop goed gezaaid kan worden.

3. Pragmatisch

Maak het logisch en praktisch en blijf verre van theoretische mogelijkheden. Wat zou je zelf – als klant – belangrijk vinden? Het is essentieel dat ingebrachte ideeën een goede opvolging krijgen, dat ideeën op een transparante manier worden geselecteerd en dat de aanpak van verbeteringen helder is.

4. Stap voor stap

Voorkom dat mensen zeggen ‘als we dit en dit aanpakken, laten we dan ook meteen hier en hier naar kijken’. Doe dat niet. Het lijkt soms handig, maar het zorgt ervoor dat iets kleins een groot project

wordt; met de kans dat er helemaal niets van terecht komt. Zet daarom veel kleine stappen in plaats van een enkele grote.

5. Cultuur van leren

In de kern gaat het om het creëren van een cultuur van continu verbeteren. Kortom continu verbeteren is een routine of gewoonte. Het moet een automatisme worden, zonder er bij na te denken. Het dilemma is of je tijd steekt in het maken van een offerte voor de klant van morgen of dat je tijd steekt in de verbeteringen voor de klanten van overmorgen. Continu verbeteren is niet ‘naast je werk’, maar ‘is jouw werk’. Daarnaast moet de cultuur worden dat medewerkers willen experimenteren en dat leidinggevenden het maken van fouten niet afstraft, maar ziet als leren.

Als Federatie, als assurantieclubs en als leden van de clubs kunnen we ook nog veel verbeteren. Jij en ik; voor assurantieclubzaken, maar ook in ons dagelijks werk. Ik hoop met deze vijf succesfactoren uit mijn praktijk jou te kunnen helpen in hoe je kunt verbeteren voor jouw klanten, jouw medewerkers en jouw aandeelhouder (jezelf?). Zoals je kunt lezen, ben ik enthousiast over continu verbeteren. En wil ik je graag op weg helpen.

Ook iets voor jou? Meer weten? Bel of mail me!

En de kandidaat uit het voorbeeld? Die hebben we – na de oprechte terugkoppeling en zijn zelfreflectie daarop – aangenomen. Want zijn stijl van communiceren is een aanvulling op de stijlen die al in het team aanwezig zijn.

Continu verbeteren zorgt ervoor dat er minder crisissen ontstaan


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Column 2021

Eén twee drie één twee drie één… We kennen het allemaal nog wel van onze jeugd dat er groepjes moesten worden samengesteld. De juf of meester ging zo de groep langs en alle eentjes, tweetjes en drietjes vormden een eigen groep. ‘Wij gaan winnen!’, klonk er niet veel later. Deze dynamiek wordt in de psychologie het ‘wij-zij effect’ genoemd. Die treedt bijna onmiddellijk op als je mensen in groepen verdeelt. Dit mechanisme is voor groepsvorming en onderlinge verbinding heel zinvol. Het helpt het vormen van de groepsidentiteit, geeft houvast en veiligheid en zorgt dat we gaan imiteren wat we van onze groepsgenoten willen leren.

Wij-zij uit mijn praktijk

Ik zie het overal om me heen: wij van de vrijwilligers en zij van de beroepsorganisatie, wij van de fractie en zij van het bestuur, wij van het regionale bestuur en zij van het landelijke bestuur. En ik zie het ook bij politiek beladen standpunten rondom vaccinaties, de Europese Unie en discriminatie.

Polarisatie

Het denken in hokjes is zelfs zo oud als de mens. Problematisch wordt het wanneer de groep(sleden) zich af gaan zetten tegenover de andere groep(en). Wij de winnaars, zij de verliezers. Wij met wie je kan lachen, zij die altijd serieus zijn. Wij de goeden, zij de slechten. Dat zorgt voor een toenemende onderlinge spanning. Mensen gaan verder van elkaar staan. Ook steeds meer buitenstaanders voelen de druk om te kiezen voor een van beide partijen. Zo ontspint zich een zichzelf versterkend proces van vervreemding dat uiteindelijk kan uitmonden in agressie.

2021

En – anno eind 2021 – leven we in een tijd van agressie. Helaas.

Wij-zij in de financiële dienstverlening

Terug naar de financiële dienstverlening; ik schrijf niet voor niets in de Beursbengel. Ook daarin is een wij-zij effect en polarisatie te zien. Een vaak voorkomende is die van ‘wij van de financieel adviseurs en zij van de verzekeraars’. Bijvoorbeeld goed te merken rondom discussies als provisies, onverzekerbaarheid en consolidaties.

Een ander voorbeeld is het verplichte driejaarlijkse PE-examen; waarbij het dan gaat om de ‘wij van de financiële dienstverlening en zij van de politiek en het ministerie’.

Wij van hen die het voor klanten van financiële dienstverlening goed willen doen!

Grotere wij

Maar het helpt niet. We komen niet vooruit. Wat helpt om uit het wij-zij denken te komen? Dat is het maken van of het ‘omhooggaan’ naar een derde identiteit. Een overstijgende wij: de wij en zij van eerst staan beiden voor hetzelfde, grotere belang. Problemen van de ene én de andere groep moeten worden geherdefinieerd als een gemeenschappelijk vraagstuk, met een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om dat op te lossen.

Dan wordt het: wij van de vereniging, wij van de politieke partij en wij van de Federatie van Assurantieclubs.

… en wij van hen die het voor klanten van financiële dienstverlening goed willen doen.

Verbinding

Wij zullen de verbinding moeten zoeken. En zullen in gesprek moeten over die grotere wij. Het wij-zij denken moet plaatsmaken voor antwoorden op vragen als ‘waar staan we voor, waar gaan we voor?’ en ‘wat is onze toekomstdroom?’.

2022

Ik ben voor! Wat zou het mooi zijn als alle organisaties van en voor financieel adviseurs samenwerken; organisaties als ACZ, Adfiz, CFD, EFD Noord, FDG, FDON, FFP, FiDiB, FiDiZ, GSFD, LAC Zuid, NVHP, OvFD, RFEA, SEH,VPV Rotterdam en de Federatie van Assurantieclubs. Laten we in 2022 de eerste stap zetten om te spreken over de toekomstdroom van een grotere wij.

Naar het licht

Nu we naar het eind van 2021 gaan, wil ik al mijn lezers een fijne tijd wensen. Kerstfeest en het vieren van de jaarwisseling.

En alvast het beste voor het jaar 2022 toewensen; dat al jouw wensen uit mogen komen!

Voor de branche hoop ik ook op een mooi 2022. Dat we – vanuit het ‘grotere wij’ – samen kunnen gaan zeggen: ‘Wij gaan winnen!’.

Wil je reageren op deze column? Doen!

Bert Sonneveld, voorzitter.
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

De kern van het gevangenendilemma is dat het voor beide verdachten beter is om te zwijgen, maar dat elke verdachte alleen vanuit zijn of haar eigen voordeel denkt. Zeker ook als ze niet met elkaar kunnen communiceren of overleggen. Ongeacht wat de ander doet, is het voor elke verdachte beter om te bekennen. Gezamenlijk leidt dat tot de allerslechtste keuze.

Stijgende woonprijzen en aandelenkoersen

Wie een huis heeft – of meerdere huizen – of een leuke aandelenportefeuille bezit, heeft hoogstwaarschijnlijk een aantal goede maanden gehad. Huizenprijzen stijgen en de AEX-index sloot afgelopen dagen hoger af; net boven de 800 punten.

Even concreet: Als je een jaar geleden een huis had van 300.000 euro, dan is dat nu – met een prijsstijging van het afgelopen jaar van 14,6 procent - ruim 40.000 euro meer waard. Bij een AEX-mandje heb je diezelfde jaarwinst al gemaakt met een portefeuille van een jaar geleden van 100.000 euro. Die 40.000 euro; dat is meer dan het modale inkomen. Het Centraal Planbureau schat het modaal inkomen in 2021 op 36.500 euro bruto.

Ongelijkheid van inkomensbron

Met andere woorden: een huisbezitter of belegger verdient in een jaar met nietsdoen meer dan een agent, magazijnmedewerker of elektricien met een jaar hard werken. Dat is niet rechtvaardig verdeeld. Zeker niet omdat over het brutoloon ook nog meer belasting moet worden betaald.

Dat dit nu eenmaal de ‘werkelijkheid van nu’ is of dat de economie zo werkt, is te makkelijk

Ongelijkheid van vermogen

In Nederland leven een miljoen mensen nog steeds in armoede, van wie bijna 400.000 al ten minste vier jaar achtereen. Het gaat dan om mensen die onder de 1.000 euro per maand zitten met hun besteedbaar inkomen als alleenstaande, of 2.000 per maand als gezin. In 2019 maakten 251.000 minderjarige kinderen deel uit van een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens

Ongelijkheid op de arbeidsmarkt

Ook is er een kloof op de arbeidsmarkt. En dan bedoel ik niet zo zeer tussen directie en medewerker, maar of je een vast contract hebt of moet werken van flexbaantje naar flexbaantje. Econoom Mathijs Bouman: ‘Daar zit de echte onrechtvaardigheid: van mensen die alle kansen krijgen en mensen die telkens moet sjacheren voor werk.’

Pro-Deo financieel advies

Als financieel adviseur komen jouw klanten vooral uit het ‘goede’ deel van de ongelijkheid: mensen met een vrij besteedbaar vermogen, een goed inkomen en/of een vaste baan (of als zzp’er aan de ‘betere’ kant van een uurtarief van 100 euro per uur). In mei jl. (de Beursbengel, nr. 904) schreef ik al de column ‘Geef jij ook eens per maand een gratis advies?’. Daarvoor wil ik dit keer geen aandacht vragen.

Ethisch dilemma

Wel wil ik jou vragen wat het met je doet als bijvoorbeeld jouw vermogende klant een huis koopt boven de vraagprijs, zonder bouwkundige keuring of ontbindende voorwaarden; en waardoor twee andere klanten van jou – twee leuke, jonge starters die weg willen uit hun dure huurhuis – een teleurstelling moeten verwerken omdat zij weer achter het net vissen.

Wat is jouw antwoord?

Het antwoord dat dit nu eenmaal de ‘werkelijkheid van nu’ is of dat de economie zo werkt, is te makkelijk. Of het – alleen – wijzen naar de politiek, zet je onvoldoende aan tot – goed – nadenken. En ook volstaat ‘ja, als ik het niet doe, dan doet mijn concullega het wel’ niet. Wil je mij laten weten via voorzitter@assurantieclubs.nl wat jouw antwoord is? Wellicht een mooi onderwerp om later te behandelen in een webinar of podcast.

…een zijstapje: komende weken worden vier podcasts van de Federatie van Assurantieclubs opgenomen die mogelijk gemaakt zijn door AM:. Onderwerpen zijn Onverzekerbaarheid, Provisie en transparantie, PE en PA en Consolidatie in intermediaire markt. Leuk om te doen, en ik hoop dat jij er iets aan hebt.

Gevangen

Ik vind dat we iets moeten doen. Verder gaan zoals het nu is, kan niet. Het is een gevangenendilemma; doordat individuele partijen voor hun eigenbelang kiezen, komt er een uitkomst die voor het geheel – en zeker voor het rechtvaardigheidsgevoel – niet optimaal is.

Ik ben benieuwd.


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

De betekenis van vitaal is krachtig en energiek. Past goed bij de staat waarin de Federatie en de assurantieclubs zich bevinden. Dat geldt voor de federatie met het organiseren van de webinars (op 14 oktober aanstaande al weer de achtste) en een podcast-serie in voorbereiding. Dat geldt ook voor de assurantieclubs die dit najaar weer starten met ‘echte’ bijeenkomsten (check hun websites); in een zaaltje met na afloop een borrel en een hap(je). En het geldt ook voor het aanstaande webinar zelf.

Op 14 oktober 2021 organiseert de Federatie van Assurantieclubs een webinar over vitaliteit. Meer informatie is te vinden op https://www.assurantieclubs.nl/webinars/. Daar kun je je ook aanmelden. Verder zijn op deze webpagina al onze eerdere webinars te zien.

Op het moment van het schrijven van deze column zijn de titel en tweede sprekers nog niet bekend. Dat wordt de komende twee weken bekend. Morgen bijvoorbeeld heb ik een afspraak met een arts die werkzaam is als geneeskundig adviseur in de particuliere verzekeringsgeneeskunde. De andere expert is al wel bekend: Joost Keizer. Hij is specialist Inkomen bij a.s.r. Vitality.

Corona en psychische werkdruk

Nu het thuiswerken het nieuwe normaal lijkt te worden, komen ook de nadelen naar boven. Volgens het CNV maken mensen lange dagen. Vaak gaan ze ’s avonds nog even door. Ze willen niet ervan beschuldigd worden dat ze thuis de kantjes er vanaf lopen. Mensen die thuis werken, staan de hele dag aan. Dat is belastend.

Werknemers

Werknemers ervaren thuiswerken steeds meer als een last, signaleert ook salarisverwerker ADP in een wereldwijd onderzoek. Werknemers vinden het moeilijk de balans tussen werk en privé te bewaken. Volgens ADP Nederland laten de cijfers de impact van de coronacrisis op het privéleven duidelijk zien. Het is ook niet verrassend, omdat elke werknemer die een gezin heeft, zijn werk-privébalans anders heeft moeten inrichten sinds de pandemie uitbrak. Denk aan de kinderen die thuis zijn, de partner die ook thuiswerkt; dat trekt een zware wissel op het gezinsleven en vraagt aanpassingsvermogen. Maar denk ook aan jongeren en alleenstaanden die meer last van eenzaamheid hebben. En weer andere werknemers missen het kantoor en de sociale contacten. Ze willen weer collega’s zien en naar bijeenkomsten gaan.

Ondernemers

Niet alleen werknemers hebben last van stress. Ook ondernemers raken psychisch in de knoop door de corona(maatregelen) volgens ondernemersorganisatie ONL. Is er sprake van een tijdelijke opleving van de omzet die met tijdelijk personeel moet worden ingevuld? Of is de vermindering van het werk tijdelijk en houd ik – zeker gezien de huidige arbeidsmarkt – personeel in dienst dat eigenlijk niet nodig is. En wat als de trend structureel is?

Onzekerheid over de (nabije) toekomst gaat niemand in de koude kleren zitten.

… en financieel adviseurs

Financieel adviseurs zijn ook óf ondernemers óf werknemers. En zullen dus ook zelf effect merken van de coronamaatregelen van het afgelopen anderhalf jaar.

En dan hoe om te gaan met hun klanten? Want zij verkopen niet alleen verzekeringen. Zij doen aan goed risicomanagement voor hun klanten en adviseren in hoofdlijnen over die risico’s en de preventie. Ook over het risico van zieke medewerkers, verminderen van langdurige afwezigheid en het voorkomen dat werknemers arbeidsongeschiktheid raken.

Mooi onderwerp dus voor een webinar. Mijn insteek zal zijn dat we – juist – niet kijken naar alleen de risico’s, maar ook naar de kansen van vitale medewerkers; en hoe dat te bereiken. Vitale mensen zijn fit, ontspannen, gezond en productief. Vitaliteit gaat over de regie in eigen hand hebben en leiderschap over jezelf.

En van het presenteren van een webinar krijg ik energie; dat helpt mij in het vitaal worden en blijven. Ik hoop dat ik ook deze keer die energie op jou, als kijker, kan overbrengen.

Ik heb er zin in. Tot 14 oktober!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

Voor de intermediaire markt geldt de laatste maanden: overnemen én overgenomen worden. De vakpers staat vol met de overnamegolf. Het ene intermediairbedrijf neemt het andere over; om vervolgens ook weer zelf overgenomen te worden. Maar gaat deze focus op aandeelhouderswaarde niet ten koste van het klantbelang?

Alle levende wezens eten, maar worden ook opgegeten. Ze hebben elkaar nodig om te overleven. Planten, dieren, schimmels en mineralen vormen samen een voedselkringloop. Een voorbeeld van Tim van Wessel van het Naturalis Biodiversity Center over de eikenboom:

‘Rupsen eten blaadjes van de boom, merels eten rupsen en buizerds eten merels. De buizerd heeft weinig natuurlijke vijanden. Ooit sterft de buizerd, dan eten insecten en schimmels de resten op. Schimmels maken mineralen die de eikenboom weer opneemt om te groeien. Daarmee is de kringloop rond’.

Eten

Als eigenaar van een middelgroot kantoor denk je na over de toekomst van jouw bedrijf. Je ziet mogelijkheden om te investeren in marktbewerking, digitalisering, vergroten efficiency en/of verhogen van de winst. Maar daarvoor zou het mooi zijn om jouw basis te vergroten; de bijna-pensionering van een goede concullega biedt een kans. En die pak je.

Dilemma

Later sta je voor de vraag om inderdaad die investering in bijvoorbeeld een extra adviseur – met een zeer positieve businesscase – te doen. Maar ook ben je benaderd door een groter kantoor of je jouw zaak wilt verkopen. Een lastig dilemma, want als je verkoopt, dan maak je zonder investering – door een hogere factor waarmee de EBITDA wordt vermenigvuldigd – meteen winst. Terwijl je – als je investeert in die extra adviseur – maar moet zien of je die investering echt terugverdient.

EBITDA-vermenigvuldigingsfactor

Wel een aparte marktwerking; die factoren waarmee EBITDA wordt vermenigvuldigd. Twee opwaartse bewegingen zie je: de eerste is hoe groter het over te nemen kantoor is des te hoger die vermenigvuldigingsfactor, en de tweede is in de tijd, omdat zo ongeveer die factoren maandelijks stijgen. Eventjes wachten kan zo maar een ton extra opleveren.

Maar – ook hier geldt – resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

… en gegeten worden

Stel nu dat je kiest voor verkoop. Jij casht. En jouw kantoor – waar je nog twee jaar in loondienst blijft werken – is die twee jaar vooral met interne zaken bezig. Procedures gelijktrekken met de ‘moeder’, IT-synchronisatieprojecten, oversluiten van klanten, naamswijziging communiceren, et cetera. Jij, als klantenman of -vrouw, wordt daar niet heel gelukkig van. En jouw klanten beginnen te mopperen en voelen dat ze meer en meer een nummer worden.

… of autonoom groeien

Of stel dat je toch investeert in marktbewerking, verhogen klanttevredenheid en behoud klanten. Klanten hebben contact met jouw kantoor ‘digitaal als het kan en met een mens aan de telefoon als het moet’. In lastige situaties help je hen. En dat werkt. Want via mond-tot-mondreclame groeien jouw klantenbestand én hun (klant)tevredenheid. Klanten lopen namelijk weg bij die intermediaire bedrijven die hen als nummer beschouwen. Jouw omzet en winst – op hun beurt – groeien ook. Je krijgt hier energie van!

Klant verliest

Natuurlijk is het niet zo zwart-wit als ik hierboven beschrijf. Maar ik ben ervan overtuigd dat de bedrijven die overnemen en overgenomen worden vooral een interne focus hebben en het klantbelang uit het oog verliezen.

Kleine kantoren

Dan de kleine kantoren. Veelal te klein om interessant gevonden te worden door overnemende intermediairs. Worden die in dit aandeelhouderswaardegeweld het kind van de rekening? Nee, dat hoeft niet. Ga vooral niet bij de pakken neerzitten. Maar leg je toe op een uitmuntende klantbediening. Dan blijven jouw klanten en komen nieuwe klanten ‘vanzelf’ naar je toe.

Winnaar

Antwoord op de vraag is dat de overnamegolf op korte termijn ten koste gaat van het klantbelang. Maar ik geloof dat op de lange termijn bedrijven met een uitmuntende klantbediening het beter doen en dat klantbelang het uiteindelijk ‘wint’ van de focus op aandeelhouderswaarde.

Een assurantiekantoor wordt opgegeten door een groter kantoor, dat ook weer door een nog groter kantoor wordt verorberd. Maar klanten zoeken naar een uitmuntende dienstverlener. Dat is de kringloop in de financiële dienstverlening.

Succes met jouw focus op klanten!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Download hier de column!

Een uitval met steek rechtdoor; een zogenaamde enkelvoudige aanval wordt in de schermsport ‘attaque simple’ genoemd. Een mooie verwijzing naar de Olympische Spelen die deze maand in Tokio starten en waar we ook meer exotische sporten te zien krijgen. Maar dit zou ook de houding van de financieel adviseur moeten zijn hoe om te gaan met de actieve transparantiediscussie voor schadeverzekeringsproducten.

De aanval is de beste verdediging. Bekend uit het voetbal en bedacht door Mao Zedong, dictator en ruim 26 jaar het gezicht van de Volksrepubliek China. Hij zei ooit dat je jouw land het best kunt verdedigen door zelf militaire actie te ondernemen. Maar het geldt – wel een stuk onschuldiger – ook voor een financieel adviseur die de hele transparantiediscussie als aanval op zijn werk ziet.

Provisietransparantie

Het actief transparant maken van de provisie voor schadeproducten speelt alweer vele jaren. En minister Hoekstra heeft – als ik dit schrijf – afgelopen week duidelijk gemaakt hoe hij het wil: vooraf een nominaal bedrag communiceren met je klant. De AFM en Consumentenbond vinden dat de voordelen voor de consument zwaarder wegen dan de bezwaren van de adviesbranche. De reacties uit de branche waren voorspelbaar; er werden een hoop on-woorden over ons uitgestort, zoals ‘onnodig’, ‘onverstandig’, ‘onbegrijpelijk’ en ‘onwerkbaar’.

Oplossing voor welk probleem?

En natuurlijk zie ik ook niet welk probleem er wordt opgelost met actieve provisietransparantie. Klanten weten al dat je moet betalen als een financieel adviseur iets voor je doet. Voor niets gaat de zon op. En als een klant het wil weten en ernaar vraagt, dan krijgt hij of zij – nu al – een goed antwoord. Plus het feit dat er hierover geen misstanden zijn in de schadeverzekeringsbranche.

Dus waarom deze volgende stap?

Consumenten

Als klanten – bij monde van de Consumentenbond – ernaar vragen. En als de AFM – vanuit het ‘zich sterk maken voor eerlijke en transparante financiële markten’ en ‘bijdragen aan een duurzaam financieel welzijn in Nederland’ – het wil, waarom zou je dan als branche alles op alles zetten om het anders te willen? Het zal er uiteindelijk toch komen; en is het dan niet zonde van alle energie om je er zo tegen te verzetten?

Waarom zou je het niet doen als klanten ernaar vragen en de AFM het wil?

Met deze benadering zal ik me niet heel populair maken, maar het is mijns inziens wel het meest realistische vertrekpunt.

Dus? Aanval!

Mijn advies is om vandaag al te starten met het vooraf vertellen wat jouw prijs is voor de geleverde diensten. Maar wel in omgekeerde volgorde. Dus eerst jouw toegevoegde waarde duidelijk maken. Dat houdt in dat je start met een risicoanalyse. Wat is van waarde voor je klant en wil hij beschermen? En met welke aansprakelijkheidsstellingen kan hij of zij worden geconfronteerd? Daar worden de financiële situatie, kennis, ervaring, wensen, doelstellingen en risicobereidheid van je klant ‘tegenover’ gezet. Om vervolgens een advies te geven over het vermijden, overdragen, reduceren of accepteren van risico’s. En als er wordt gekozen voor een verzekering, dan hoort daar een goede vergelijking bij, plus evaluatie, hulp bij mogelijke schade en nazorg.

Omdat dit alles toch al in jouw dienstverleningsdocument staat, zou ik – nu al – starten om dan aan te geven wat jouw jaarlijkse honorarium of beloning is. Geen klant vindt dat gek, maar juist heel normaal.

Olympische Spelen

De 100 meter sprint is het koningsnummer op de Olympische Spelen. Hierbij is de start en een zéér korte reactietijd essentieel. Want als je – in een wedstrijd van tien seconden – de eerste voorsprong na het startschot te pakken hebt, is dat een goede voorspeller van de eindoverwinning.

Ik wens je succes toe met het uitproberen van en werken met actieve provisietransparantie. Zodat je een goede start maakt in de ‘actieve-transparantiewedstrijd’ en uiteindelijk de eindzege pakt.

Ik wens je veel zomervreugde en sportzomerkijkplezier toe!

Vragen, opmerkingen én suggesties hoor of lees ik graag!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

De assurantieclubs staan te trappelen om weer bijeenkomsten te organiseren voor hun leden en geïnteresseerden. Om elkaar de hand – en als dat nog niet kan in ieder geval de elleboog – te geven, gezamenlijk naar een lezing te luisteren, de spreker met uitdagende vragen zijn of haar verhaal te laten uitdiepen en na afloop met elkaar het glas te heffen. Houd de websites voor datums in de gaten!

Nat en koud

Dit voorjaar is een voorjaar dat prima past bij de coronacrisis. Koud, nat, saai en weinig te beleven. Daarom heb ik super veel zin in een bruisende zomer, waarin we erop uit trekken, nieuwe ervaringen opdoen en – vooral – veel lol met elkaar hebben. Op de zondag dat ik dit schrijf zie ik ‘ons’ koolmeespaartje af en aan vliegen naar het vogelhuisje in onze tuin om hun kuikens te voeren. Mooie symboliek voor hoop.

Einde crisis

Diezelfde hoop heb ik als het gaat om het einde van de coronacrisis. De eerste versoepelingen zijn – vanwege de afname van het aantal besmettingen en bezette ic-bedden – van kracht. Ruim 6 miljoen vaccinaties zijn gezet en minister Hugo de Jonge lijkt zijn belofte gestand te doen dat voor juli 2021 alle volwassen Nederlanders – die dat willen – één prik hebben gehad en twee derde volledig gevaccineerd is. Het einde van de coronacrisis is in zicht.

Zorgen

Waar ik me de laatste tijd grote zorgen om maak, is dat er meer mensen zijn dan ik had gedacht die tijdens deze crisis de – in mijn ogen – verkeerde afslag hebben genomen. Die het hebben over ‘plandemie’ en journalisten en media niet meer vertrouwen. Die – in navolging van bepaalde politici en complotdenkers – geloven dat corona maar een griepje is en dat de ingeperkte vrijheden voor altijd zijn. Mensen met een goede opleiding. En waarvan ik het niet verwachtte.

Perspectief

De laatste tijd gebruik ik vaak – in mijn werk en als bestuurder – de vergelijking met een reis naar Rome. Daarbij is Rome het einddoel of lonkend perspectief. Maar voor jou kan de aantrekkelijkheid van Rome zitten in de – oneerbiedig gezegd – oude stenen, voor een ander in de (betekenis van de) Sint-Pietersbasiliek, weer een ander gaat voor de fonteinen en ik ben meer de man van de terrassen, het Italiaanse eten en de sfeer. Het is goed om ieders eigen lonkend perspectief met elkaar te delen voor het gezamenlijke beeld.

Ons lonkend perspectief is Rome én een interessante lezing

Weg ernaartoe

Als we dan een gezamenlijk lonkend perspectief hebben, dan is het goed om het over de weg ernaartoe te hebben. Via Antwerpen, Venlo en Arnhem is het ongeveer even snel om in Rome te komen. Maar – zoals ik hier tegenaan kijk – moeten we snel voor één van de routes kiezen en niet te lang daarover dralen. Als we maar richting het zuidoosten gaan en niet ‘Den Helder’ op de wegwijsborden zien staan. Want we zullen onderweg toch nog allerlei hobbels en onzekerheden moeten slechten. Met andere woorden: het in beweging komen is belangrijker dan precies uitdokteren via welke weg. Wil je meer weten hoe ik dit aanpak? Laat het me weten!

Bijeenkomsten van assurantieclubs

Terug naar deze tijd. Terug naar de hoop op het einde van de coronacrisis. En terug naar de assurantieclubs. Over ons lonkend perspectief hoeven wij niet heel lang te spreken. Daarover hebben we snel een helder beeld: met elkaar in een zaal een interessante lezing volgen en met een hapje en drankje de (klant)uitdagingen bespreken; op het gebied van schadeverzekeringen, hypotheken, financiële planning en vermogensopbouw.

Webinar 22 juni

En in de tussentijd organiseren we – vanuit de Federatie van Assurantieclubs – nog een webinar. Op 22 juni 2021 vanaf 16:30 uur zijn de onderwerpen bestuurdersaansprakelijkheid, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), de eisen waaraan jouw klanten vanaf 1 juli moeten voldoen en welke oplossingen een verzekering kan bieden. Meld je aan via https://www.webinartv.nl/federatie-van-assurantieclubs.

Jouw idee?

Als jij een idee hebt over - onderweg naar ons lonkend perspectief – mooie onderwerpen, interessante vormen van kennisoverdracht of andere toegevoegde waarde voor de Federatie of assurantieclubs? Laat het mij of jouw bestuur weten!

Voor nu: op naar een warme zomer en goede oogst in het najaar. Ik heb er zin in!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Met de lente breekt ook het jaarvergaderingenseizoen aan. In de jaarvergadering wordt verantwoording afgelegd over 2020, eventueel nieuwe bestuursleden benoemd en wordt er steevast ook vooruit gekeken naar de rest van dit jaar. En verder. Voor dit voorjaar wil ik je vragen om een vraag aan het bestuur van jouw branche- of beroepsvereniging te stellen.

Zo links en rechts zullen de uitnodigingen je brievenbus of mailbox binnenkomen. Van jouw tennisvereniging, de hockeyvereniging van je dochter, de carnavalsvereniging, van de lokale afdeling van de politieke partij en/of het filmhuis waar je lid van bent. En van jouw beroepsvereniging, assurantieclub en branchevereniging, waar je als ‘natuurlijk persoon’ of als bedrijf – natuurlijk – lid van bent.

Vooraf

Zo’n Algemene Ledenvergadering (ALV) is wel bijzonder. Om te beginnen in de aanloop. De penningmeester is druk met het opstellen van de resultatenrekening en de balans: ‘wie waren ook al weer de leden van de kascontrolecommissie?’, ‘waren die het vorig jaar ook?’ en ‘wat hebben we daarover in de ALV besloten?’ De voorzitter kijkt mee en schrijft over wat er allemaal het afgelopen jaar is gebeurd. ‘Vergeet dit jaar de coronapandemie niet’, wordt hem of haar in de bestuursvergadering toegefluisterd. De secretaris bereidt het – op tijd – verzenden van de stukken voor. Bij de vraag ‘sturen we de balans ook mee met de winst- en verliesrekening of delen we die op de vergadering uit om aan het einde ook weer in te laten leveren?’ wordt jaarlijks kort stilgestaan. En altijd is er een bestuurslid dat zich zorgen maakt over het aantal leden dat aanwezig is: ‘hoe maken we het interessant(er) voor onze leden?’.

Dan de ALV zelf

Bestuursleden achter de tafel en de leden in de zaal. Vragen over het quorum worden beantwoord. De voorzitter opent met dank aan alle leden die ondanks alles wél de moeite hebben genomen om te komen. En altijd is er een onverwachte vraag met als antwoord ‘dat zoeken we op’ en ‘het antwoord zullen we in de notulen opnemen’.

Dit typisch Nederlandse verenigingsritueel moeten we koesteren.

Naar welke jaarvergadering ga jij dit jaar?

Mijn voorstel is om er minimaal twee uit te kiezen. Eentje van een vereniging waarvan je nog niet eerder een jaarvergadering hebt bijgewoond. Niet alleen om hen decharge te verlenen. Maar om de bestuursleden te bedanken voor hun inzet. Wordt het niet gedaan door een ander lid, vraag dan de microfoon en gebruik jouw mooiste woorden voor een bedankje.

En de andere?

Daarnaast ga je – standaard, dus ook dit jaar – naar de jaarvergadering van jouw beroepsvereniging, assurantieclub en branchevereniging. Vergelijkbare mooie bedankwoorden mag je natuurlijk ook uitspreken. Maar laten we afspreken om het bestuur ook een steuntje in de rug te geven. Of – als er nog geen start is gemaakt – een eerste aanzet daartoe. Met de vraag wat het bestuur gaat doen voor een nauwe(re) samenwerking tussen alle verenigingen die zich het lot van de financieel adviseur aantrekken.

Persoonlijke motivatie

Dit jaar is het vijf jaar geleden dat ik bestuurslid werd van de Federatie van Assurantieclubs. De motivatie daarvoor was om de trots op het vak van financieel adviseur helpen terug te brengen. En om te werken aan het verbinden van assurantieclubs en hun leden; met als doel om samen verder te komen.

Toen ik tweeënhalf jaar later voorzitter werd, kwam daar nog een reden bij. Ik wil bijdragen aan een sterke vereniging van financieel advieskantoren en adviseurs. Zoals andere beroepsgroepen als advocaten, accountants en notarissen ook kennen. Vanuit kansen zien en die pakken; niet vanuit een van bovenaf opgelegde verplichting. Om de kwaliteit van de financieel adviseur te versterken. Om de beroepsgroep beter op de kaart te zetten. En om bij beleidsmakers in Den Haag en Amsterdam – naast de stem van het Verbond en de NVB – ook de gezamenlijke stem van de financiële adviesbranche te laten horen.

Ongeduldig

Zoals ook bekend in ons Nederlandse verenigingsleven is de snelheid waarmee dingen gaan niet altijd de gewenste snelheid. Toch weet ik: ‘Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder’.

Dus vandaar mijn vraag aan jou: stel aan je beroeps- en branchebestuur de vraag over de samenwerking met andere beroeps- en brancheverenigingen. Want tijdens een ALV kan er soms ook meer verteld worden dan er in het bestuursverslag of op de website geschreven kan worden.

Alvast bedankt!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Afgelopen maanden was de toeslagenaffaire volop in het nieuws. Schending van ‘de grondbeginselen van de rechtstaat’ (rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag), ‘institutionele vooringenomenheid’, ‘bestuurlijk onvermogen’ en een ‘discriminerende’ werkwijze. Het kabinet-Rutte III viel. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken (staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte II) en – eerder al – staatssecretaris Menno Snel van Financiën hebben ontslag genomen. En voor veel slachtoffers zijn de problemen nog niet achter de rug. Een vraag die mij bezighoudt, is wat wij hiervan kunnen leren.

Naast alles wat er ook mis ging, valt mij op hoe gemakkelijk het verhaal van echte mensen verdwaald raakt in een wereld van systemen. En hoeveel moeite het de slachtoffers kostte om gehoord te worden. Bij de Belastingdienst zelf lukte dat niet. Bij de rechter ook niet. Ook bij het ministerie troffen zij de figuurlijke muur. En zelfs toen er twee Tweede Kamerleden (Pieter Omtzigt en Renske Leijten) luisterden, lukte het hen – bijna – niet om door het systeem heen te ‘breken’.

STP

De afgelopen decennia hebben we – zeker met onze STP in de financiële dienstverlening – steeds meer geautomatiseerd. Dat maakte het – vaak – beter, sneller en goedkoper. En voor het automatiseren zijn regels nodig: ‘if this, than that’. Nullen en enen. Dat maakt zaken logisch en objectief. Maar helaas zit het leven en zitten mensen niet zo simpel in elkaar.

Ventiel

Ik vind het dan ook vreselijk om te zien dat telefoonnummers bijna niet meer te vinden zijn op websites (van vooral grote(re) bedrijven). Echt onmenselijk. Het is prima om tools (als chat en Q&A) in te zetten om het klanten makkelijker te maken zaken op te zoeken. Maar het is essentieel om daarnaast als bedrijf goed en makkelijk te bereiken te zijn. Ieder bedrijf moet een ‘ventiel’ hebben voor mensen voor wie hun probleem niet in nullen en enen is te vertalen.

The computer says ‘no’

Deze slogan werd het eerst gebruikt in het Britse televisieprogramma ‘Little Britain’ en wordt gebruikt om klantenservicemedewerkers te bekritiseren die vertrouwen op hun computer om beslissingen te nemen en/of te reageren op verzoeken van klanten; vaak op een manier die in strijd is met het gezond verstand.

Empathie

Voor iedere organisatie is het belangrijk dat er – naast een goede automatisering – een goede en klantgerichte medewerker, telefoonteam of customercontactcenter is. Niet met een werkwijze ‘the computer says no’ of ‘hier bij dit kastje kan het niet, neem maar contact op met die muur’. Maar waarbij geluisterd wordt en naar – echte – oplossingen wordt gezocht. Waar mensen met een klantgeoriënteerde houding de telefoon bemensen. Inlevingsvermogen is van groot belang. Met empathisch vermogen verplaats je je in klanten en voelen zij zich beter begrepen.

FvActueel: betekenisvol ondernemen verhoogt klanttevredenheid

Tijdens het webinar van de Federatie van Assurantieclubs dat ik op 21 januari jl. leidde, kwam zeer nadrukkelijk aan bod hoe je de klanttevredenheid kunt verhogen. In het kort: kies voor authenticiteit; en klanttevredenheid is de beloning. David Keijzerwaard, winnaar van de Advies Award 2020, was – naast Robert Witteveen, Willem Vreeswijk, Richard Meinders en Natasja Naron – spreker:

‘Niks gemakkelijker dan een mail sturen. Wij gaan bij de klant langs als het echt om iets belangrijks gaat. En zorg dat de klant ook iets van jou weet.’

Het webinar is nog terug te kijken via www.assurantieclubs.nl.

Financieel advieskantoor

Binnen onze branche is de financieel adviseur dé persoon om buiten de systemen van verzekeraars, hypotheekverstrekkers, volmachten, serviceproviders en het eigen administratiesysteem te ‘verbinden’ met klanten. Heb jij het luisteren naar, inleven in en het vinden van oplossingen voor klanten als hoogste doel? Of…

I, Daniel Blake

Daarom raad ik iedereen die – dagelijks of als beleidsbepaler – met klanten te maken heeft de film ‘I, Daniel Blake’ aan. Daniel kan volgens zijn artsen nog niet werken, maar volgens de instanties wel. Hij en alleenstaande moeder Katie bevinden zich in een uitzichtloze situatie, doordat ze gevangen zitten in de bureaucratische rompslomp van het hedendaagse Groot-Brittannië. Een film die de moeite waard is om te bekijken (samen met je collega’s?) en op kantoor/via videobellen met elkaar te bespreken.

Wat doen jullie al goed? En wat kan – nee, moet – er beter? En zo ontstaat er bij jou op kantoor geen ‘toeslagenaffaire’.

Veel succes!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Het is geen of of of. Er is geen strijd tussen de drie hoofddoelen van een organisatie om óf de klant tevreden te stellen óf te streven naar tevreden medewerkers óf om voldoende winst en waardestijging te maken om de aandeelhouders tevreden te houden (of je eigen pensioen op niveau te brengen).

Het is én én én. Want door tevreden medewerkers worden klanten beter geholpen en wordt de winst hoger en/of stijgt de waarde van je bedrijf.

Je bent zelf klant

Ga jezelf maar na. Je bent zelf ook vaak genoeg klant. Of het nu is van de bakker om de hoek is, van een webshop is, van de bouwmarkt aan het einde van jouw dorp/stad is of van het energiebedrijf is. Als je vriendelijk te woord wordt gestaan of met een glimlach (ja, kan ook via de telefoon!) wordt verwelkomd, dan staan ze al met 1-0 zodat je vervolgens niet al te moeilijk doet om voor hen – en voor jou – die mooie deal/koopje/service te krijgen.

Vicieus

Het is wel een vicieuze cirkel. En zeker als je in een negatieve spiraal terecht komt. Een medewerker – even als voorbeeld de bakker – die je sacherijnig aankijkt en op een toon, die jou als weinig spontaan overkomt, vraagt of hij je kan helpen. Daar is jouw zin om eens lekker uit te pakken met luxe broodjes, als sneeuw voor de zon weg. Zeker als ook de rest van het verkoopgesprek niet soepel verloopt. Was dit de laatste keer als klant bij deze bakker? Of ga je het nog één keer proberen; in de hoop door iemand anders geholpen te worden?

Dus: minder omzet deze keer en minder/geen omzet van deze klant in de toekomst.

En ook: medewerkers merken dat de zaterdagomzet weer lager was dan voorgaande weken, terwijl dit altijd de beste dag van de week was. Wat zijn de consequenties? Staan we de volgende zaterdag met drie collega’s achter de toonbank in plaats van vier? En gaat dat ten koste van een zaterdaghulp of – omdat het ook op de overige dagen in de week rustiger is – wordt een vaste medewerker bedankt?

De volgende zaterdag zal het niet beter zijn. Niet met medewerkers. Niet met klanten. En niet met de omzet. Tenzij…

Virtueus

… het een virtueuze cirkel wordt. Dat is als iets gunstigs vermeerdert en dat die vermeerdering op zijn beurt weer – versterkt – vermeerdert. Dat klanten graag in de rij staan voor hun verse brood, croissantjes en om geholpen te worden door die – authentieke en zeker niet neppe – goedlachse medewerker. Waardoor de omzet, winst en waarde van de onderneming stijgen.

Excellente dienstverlening

Dat geldt ook voor jouw eigen financieel kantoor, verzekeringsbedrijf of hypotheekbusiness. Om dat te bereiken is tomeloze ambitie nodig. Niet een doel om zeventjes te halen voor klant- en medewerkerstevredenheid. Maar om te gaan om aan beiden een 9+ ervaring te bieden. Niet om zoals ik recent las als kop van een interview “Wij willen de Coolblue onder de hypotheekverstrekkers zijn” (en ook “Wij willen de pensioenuitvoerder zijn met de klantvriendelijkheid van Coolblue”). Want je bent het of je bent het niet. Maar met het alleen ‘willen zijn’ komt het nooit goed.

Gaan voor een excellente dienstverlening en het overtreffen van verwachtingen begint met een mindset of mentaliteit. Het is geen Excel-vink-lijstje. Het is een overtuiging.

Investeren

Maar wie betaalt dat? Tevredenheid van klanten en medewerkers kost tijd en geld. Beter gezegd: het is een investering van tijd en geld. En zoals geldt voor alles: de kost gaat voor de baat uit.

Even terug naar de bakker. In de winkel gaat het gesprek tussen medewerker en klant op een gegeven moment over iets kleins. Bijvoorbeeld dat de witte puntjes de laatste keer droger waren dan normaal. Of dat echt zo was, doet er dan niet toe. Maar wel dat de medewerker bij de boodschappen van deze week twee witte bolletjes gratis doet. Om de ervaring van vorige week ‘weg te spoelen’. Klant is meteen blij: “Dat had je niet hoeven doen. Daarom zei ik het niet tegen je. Heel erg bedankt”. Medewerker heeft een goed gevoel: “Fijn. En graag gedaan”. En overige klanten in de winkel houden hier een positief gevoel aan over; deze bakkerij is overtuigd van de kwaliteit van het eigen brood: “Mooi, hier kom ik vaker”. Later deelt de klant deze actie ook nog op social media; met een nog groter effect.

Dus op de vraag wie dat betaalt, is het antwoord: door de vervolgaankopen van deze klant, door het (indirecte) effect op bestaande en nieuwe klanten en door de toegenomen trots – en daarmee blijere hulp aan klanten – van de medewerkers.

Kruidenier

Maar waarom wordt er dan zo vaak kruideniersgedrag vertoond? Tsja, onbegrijpelijk. Ik denk dat het te maken heeft dat er te weinig vertrouwen is. Daarom worden er regels bedacht, controles ingevoerd en moeten er excellijstjes worden bijgehouden. En wordt er gestuurd om de uitkomsten daarvan te verbeteren.

Pas kreeg ik een enquête om mijn tevredenheid als klant te meten. Maar ik kreeg – vooraf – als boodschap mee dat het bedrijf zelf pas tevreden is als zij een ‘10’ krijgen. Een andere enquête gaf een kans op 100 euro als ik de klanttevredenheidsenquête invulde. Dat snap ik vanuit de lijstjes; maar niet om voor een excellente klantbeleving te gaan.

Succes!

Ik wens je veel succes in jouw ambitie om jouw klanten, medewerkers en aandeelhouders een excellente ervaring te bieden.


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Column 2020

De zondag waarop ik deze column schrijf, is een dag na het bekend worden van de uitslag van de presidentsverkiezingen in Amerika. Ik merk een gevoel van opluchting om me heen. En ik voel het als een dag van verbinding, respect, inspiratie en hoop. Mooi om dat gevoel – in deze decembercolumn – mee te geven als wens voor 2021.

Don’t ever go to 2020!

Recent ontving ik een ‘meme’ via WhatsApp met Marty McFly en dr. Emmett ‘doc’ Brown – je kent ze wel van de Back to the Future-films – met de tekst: ‘Marty whatever happens, don’t ever go to 2020!’. Het afgelopen jaar was nu niet het jaar waar we een jaar geleden op hadden gehoopt. Het is het jaar van de beperkingen geworden. Door het coronavirus zijn veel mensen besmet geraakt, (ernstig) ziek geworden (met ook lange nasleep) en overleden, is Nederland twee keer in – intelligente en gedeeltelijke – lockdown gegaan, zijn veel mensen geraakt in hun (zzp-)inkomen of hun baan kwijtgeraakt, daalde het bruto binnenlands product sterk en steeg de schuld van de rijksoverheid met bijna 100 miljard euro.

2021?

En wordt het in 2021 heel anders? Er is (nog) geen vaccin en de wintermaanden – waarin virussen zich makkelijker verspreiden – zijn nog niet voorbij. Tijdens ons webinar ‘FvActueel: adviseren over handels- en debiteurenrisico’s in coronatijd’ schatten de kijkers in dat veel (1 op de 44) van hun zakelijke klanten in de vijf kwartalen tot eind 2021 failliet zouden gaan; experts deden zelfs een inschatting die anderhalf tot twee keer hoger lag. Het Nibud voorspelt voor velen een – financieel gezien – zwaar jaar, omdat de werkloosheid en het aantal mensen in de bijstand toenemen.

De onzekerheid blijft

Dus: nee. Het lijkt erop dat het in 2021 niet heel anders wordt; in ieder geval niet in de eerste maanden van 2021.

Toegevoegde waarde financieel advies

Het Nibud adviseert iedereen om ‘inkomsten en uitgaven op een rij te zetten en goed te bekijken hoeveel ze volgend jaar kunnen uitgeven. Blijf alert … Zeker in tijden van crisis is het belangrijk om te weten waar je financieel aan toe bent’. Daar komt de rol van de financieel adviseur om de hoek kijken: hij (en waar ik ‘hij’ schrijf, moet je ook ‘zij’ lezen) kan hier zijn toegevoegde waarde laten zien. Of het nu gaat om het adviseren over hypotheken, vermogen, inkomen, consumptief krediet, pensioen en/of zorg- of schadeverzekeringen; zowel voor particulieren als zakelijke klanten.

Belangrijke levensgebeurtenis

Bij belangrijke levensgebeurtenissen is het voor iedereen van wezenlijk belang om eerst een goed inzicht in financiën te krijgen en vervolgens de juiste – passend bij de behoefte – keuzes te maken. En dat geldt zeker niet alleen voor welgestelden. Misschien wel juist niet alleen voor hen. Zeker voor mensen die het financieel moeilijk hebben – en gaan krijgen – is een goed financieel advies hard nodig.

En de coronacrisis is zo’n belangrijke levensgebeurtenis.

Beperking

‘Maar kunnen mensen die financieel advies nodig hebben, dat wel betalen?’ is een vaak gehoord bezwaar. Zeker in dit jaar van de beperkingen. En zeker voor mensen die het financieel zwaar hebben of binnenkort gaan krijgen.

Toegevoegde waarde financieel advies meer dan de kosten

Mijn antwoord is dan vaak dat alleen slechte financiële adviezen geld kosten; goede financiële adviezen leveren juist geld op. De kosten van een financieel advies moeten – ten minimale – een zeer rendabele investering zijn.

En dit moeten we als adviesbranche wel blijven bewijzen en benadrukken: de financieel adviseur heeft toegevoegde waarde, die uitstijgt boven de kosten van een advies.

FvActueel januari 2021

Graag wijs ik je nog op ons eerste webinar van 21 januari 2021. We zijn achter de schermen hard bezig met een webinar met de werktitel ‘FvActueel: betekenisvol ondernemen verhoogt klanttevredenheid’. Het gaat over betekenisvol ondernemen en innoveren, Robert Witteveen, Willem Vreeswijk en Richard Meinders zijn aanwezig; plus twee van de winnaars van de Advies Award. Houd daarom onze website www.assurantieclubs.nl goed in de gaten!

Jaar van hoop!

Ik wens je een fijne tijd met de komende kerstdagen en de jaarwisseling. Maak er – ondanks de beperkingen – iets moois van! En ik wens je voor 2021 alle goeds toe; vooral qua gezondheid, zowel in privé als zakelijk. Een wens dat we het jaar van de beperkingen achter ons laten en dat het jaar 2021 een jaar van hoop wordt!

Tot ziens!

Bert Sonneveld, voorzitter.
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Tijdens het webinar op 24 november aanstaande ga ik, na het vertonen van een videoboodschap van minister Wopke Hoekstra van Financiën, in gesprek met ‘het veld' over het belang en de impact van onafhankelijk financieel adviseurs. Hoe kijkt de minister en hoe kijken wij terug op het provisieverbod en wat moeten we nu met actieve transparantie? Maar ook het – voor de leden van de Federatieclubs belangrijke – onderwerp om de PE af te schaffen door PA op te waarderen, komt aan bod. Kortom een pittig gesprek met ‘het veld’.

Het is ons derde webinar. Sinds het uitbreken van de coronacrisis – en het niet kunnen organiseren van fysieke bijeenkomsten – ondersteunt de Federatie de aangesloten assurantieclubs door het verzorgen van webinars. Over de eerste twee webinars schreef de vakpers enthousiast. Onder andere: ‘Eerste webinar Federatie van Assurantieclubs groot succes’ (SchadeMagazine) en ‘Financieel adviseur schat faillissementsrisico zakelijke klanten te laag in’ (am:).

Partner

In de zomer sprak ik met de uitgever van am: over een nauwe samenwerking. Daaruit kwamen twee concrete afspraken: de leden van de aangesloten assurantieclubs die hun ochtendnieuwsbrief willen blijven ontvangen en alles willen blijven lezen op AMweb, krijgen 25 procent korting op het jaarabonnement: https://www.amweb.nl/registreren/abonnement?product_code=AMSI_FACNIEUW.  

En het idee kwam op tafel om een van de webinars tijdens De Week van AM voor onze rekening te nemen. De Week van AM is het digitale event voor verzekeraars en financieel dienstverleners en vindt plaats van 23 tot en met 27 november 2020.

Wopke Hoekstra

Het is 24 november geworden, om 15:30 uur. En met de feedback van de voorgaande webinars ligt de lat hoog. Mooi dat we daarom kunnen starten met een videoboodschap van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Ik heb het ministerie gevraagd of hij iets wil zeggen over:

 • zijn toekomstvisie op de financiële adviesmarkt en de rol van de financieel adviseur;
 • een terugblik op de afgelopen jaren; onder andere op het effect van het provisieverbod voor complexe producten;
 • de verzamelwet Wijzigingsbesluit financiële markten 2021 met onder andere de verplichte provisietransparantie voor (particuliere) schadeverzekeringen;
 • vakbekwaamheid; de Federatie van Assurantieclubs vindt Permanent Actueel (PA) de parel in de Wft en zou dat graag versterkt zien (ten koste van Permanente Educatie (PE).

Toekomst

Mijn wens is om – daarna – een gesprek te voeren over de toekomst. Want te vaak wordt er een achterhoedegesprek gevoerd; een gesprek over hoe het vroeger was. Het was toen altijd beter. Er werd minder gedaan en meer verdiend. Maar daarmee lossen we – wat mij betreft – niets op.

Het moet dus gaan om de toekomst van het vak van financieel adviseur. Wat is de toegevoegde waarde van het vak voor de consument? En hoe zal of moet het vak zich verder ontwikkelen?

Adviseur worden …

Wat ik namelijk te weinig zie, zijn jonge mannen en vrouwen die starten in het vak van financieel adviseur. Soms zie ik hen. Als ik met hen in gesprek ga, is het vaak de zoon of dochter van een financieel adviseur die hun vader of moeder wil opvolgen. Prima. Maar helaas ontmoet ik daarnaast veel te weinig starters. Terwijl het vak zo mooi is.

Vorig jaar oktober eindigde ik mijn column ‘Wanneer neemt u een trainee of stagiair aan?’ met de vraag om te investeren in schoolverlaters om daarmee het vak van financieel adviseur weer glans, trots en toekomst te geven.

… En blijven

Een ander stokpaardje van mij is dat het de hoogste tijd is om PE aan de kant te zetten en PA daarvoor op te waarderen. Niet meer eens per drie jaar een examentje, maar permanent op de hoogte blijven van wijzigingen. Die dus ook permanent zijn toe te passen in klantadviezen.

De – nieuwe – PA kan ook verkregen worden met het bijwonen van avondje ‘kennis en netwerken’ bij een assurantieclub of het volgen van een webinar van de Federatie. Niet als iets om achteroverleunend de punten makkelijk binnen te halen, maar wel om actief kennis te vergaren en na afloop met een vakgenoot over de markt te spreken en over oplossingen te brainstormen.

Welkom!

Alle leden van de aangesloten assurantieclubs, alle lezers van de Beursbengel en alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om het webinar te bekijken. Opgeven gaat dit keer anders; namelijk via deze link: https://deweekvan.amweb.nl/wopke-hoekstra.

Wij zien je graag live bij het webinar.

Tot ziens!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Hoe nieuwe klanten te vinden? Salesboeken zijn er vol mee geschreven. Opleidingsbedrijven varen er wel bij. En op het internet is te vinden: ‘6 manieren om klanten te werven’, ‘In 7 stappen meer klanten’ en ’11 acquisitietips’. Maar hoe zeg je ‘nee’ tegen je klant? Nee, dat is niet zo’n sexy onderwerp. Maar wel een belangrijk onderwerp.

Verkoop en advies

In veel gesprekken met vakgenoten gaat het erover hoe nieuwe klanten worden binnengehaald. Goed en servicegericht de telefoon bemensen. Aandacht in de eerste contacten. Vertrouwen kweken. Een passend advies uitbrengen. En dan niet verslappen, maar je laten zien. Goede crossselling na afsluiten eerste deal. Goede nazorg en portefeuille-onderhoud. En hoe we klanten inzetten – als ambassadeurs – voor het werven van nieuwe klanten.

GSFD en ACZ

Jos Burgers heb ik – toen assurantieclubs nog fysieke bijeenkomsten organiseerden – in korte tijd twee keer gezien: bij de Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening (GSFD) en Assurantie Club Zeeland. Jos is auteur van bestsellers als Geef nooit korting!, De Wet van Snuf en Eén fan per dag! en geeft meer dan honderd presentaties per jaar over strategie, marketing, sales en klantgerichtheid. En wat ik zo mooi van hem vond was dat hij de vraag stelde die iedere ondernemer zou moeten stellen: ‘Welke klant heb ik liever niet?’.

Kies scherp

Zijn advies is om een scherpe keuze te maken en strategisch kuddegedrag te voorkomen. Zorg ervoor dat je geen ‘V&D’ wordt, maar óf een – goedkope – Aldi óf een – kwalitatieve – AH. Want als je ‘niet goedkoop’ bent én ‘niet goed’, dan ben je weg. Klanten moeten snappen waarvoor ze bij jouw bedrijf moeten zijn.

Overtref verwachtingen

Geef veel aandacht en complimenten aan klanten die ambassadeur voor je willen zijn en hun geweldige ervaringen willen delen. En voorkom zinloze discussies met klanten over prijs en korting; en zet de tijd die je daardoor overhoudt in om meer te doen dan verwacht (door het overtreffen van verwachtingen).

Nieuwe klant

Het leverde in ieder geval twee vermakelijke avonden op bij assurantieclubs. En dan over de inhoud. Hoe breng je het bovenstaande in praktijk? Makkelijk gezegd. Moeilijker gedaan. Maar vaak – en nu ook – is het zo dat het maken van keuzes en je daaraan houden al meer dan de helft van de oplossing is. Begin bij mogelijke nieuwe klanten. Geef die nieuwe klant die hypotheekoffertes alleen via jou aanvraagt een 9+-ervaring en besteed geen tijd aan een klant die bij meerdere financieel adviseurs een beste deal probeert binnen te halen. En start er gewoon mee. Vanaf nu?

Bestaande klant

Wat doe je dan met bestaande klanten? Iedere branchegenoot hanteert sowieso al de zogenaamde ondergrens. We nemen al afscheid van een klant die bijvoorbeeld met verschillende, tegenstrijdige verhalen komt, die de snelle auto van zijn zoon verzekert op naam van zijn vrouw/man zonder de juiste regelmatig bestuurder op te geven, die in een pensioengesprek laat vallen dat je met die ton aan contant geld geen rekening hoeft te houden of die geen lerend vermogen laat zien na bewezen fraude. Ondanks een harde branche-ondergrens, heeft iedere adviseur daarboven zijn of haar eigen integriteitsstandaard, waaraan wordt getoetst. Maar dat deden we al.

Nieuw kan zijn om bestaande klanten alleen als totaalrelatie te behandelen. Niet als pressiemiddel om óf bij jouw kantoor weg te gaan óf om alles bij jou onder te brengen, maar vanuit de overtuiging dat je dan veel beter kan adviseren over de afwegingen en oplossingen van jouw klant.

Of juist niet. Als je bewust kiest voor niet-totaalrelaties; maar dan wel met het leveren van een 9+-ervaring.

En een klant die niet weg wil

Naar aanleiding van mijn column ‘Kifid; en kies jij voor het minimum’ kreeg ik bericht van de gewezen eigenaar van een ‘voorbeeldkantoor’. Hij schreef dat hij ‘een fraudeur op schadeverzekeringen bij ons kantoor’ adviseerde een andere adviseur te kiezen, want ‘verzekeraar zegde zijn schadeverzekeringen op, maar met de hypotheek en bijgesloten verzekeringen bleven we zitten. Klant zegde schriftelijk het vertrouwen in ons op en wij bevestigden dat ook schriftelijk’. Die klant koos geen andere adviseur en het wonderbaarlijke gebeurde dat dit kantoor bij het Kifid tegenover deze ‘ex’-klant stond vanwege een klacht over zijn ORV. Dus de vraag ‘hoe komt je van een klant af’ is in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Het assurantiekantoor won de zaak.

En nu: doen!

Kortom, de keuze voor een klant betekent ook het – zelf – afscheid nemen van een klant. Ik wens je veel succes!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Na het succes van het eerste webinar, organiseert de Federatie van Assurantieclubs op woensdag 23 september 2020 vanaf 16:30 uur weer een webinar. Het onderwerp is het adviseren over de handels- en debiteurenrisico’s in coronatijd. Een mooi– ‘terug van vakantie’ – onderwerp voor deze column

Eerste webinar groot succes

Met veel genoegen en veel positieve reacties kijken we terug op 6 mei jl., toen het webinar over de impact en kansen van de coronacrisis plaatsvond. Dat was het eerste webinar van de Federatie, omdat de assurantieclubs – in coronatijd – geen fysieke bijeenkomsten konden organiseren. Het webinar is nog terug te zien via https://www.assurantieclubs.nl/webinars/. En het smaakt naar meer. De overgrote meerderheid van de kijkers wil dat de Federatie doorgaat met het organiseren van webinars. En dat doen we dan dus ook.

Federatie van Assurantieclubs

Deze assurantieclubs zijn aangesloten bij de Federatie: Assurantie Club Zeeland (ACZ), EFD Noord, FDG (Vereniging voor Financiële Dienstverleners Gelderland), FDON (Vereniging voor Financieel Dienstverleners Oost-Nederland), FiDiB (vereniging voor Financiële Dienstverleners Brabant), FiDiZ (Vereniging van Financiële Dienstverleners Zwolle en Omstreken), GSFD (Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening), LAC Zuid (Limburgse Assurantie Club - Zuid) en VPV Rotterdam.

FvActueel

Met het tweede webinar introduceren we ook een nieuwe naam: FvActueel. Dat is een samenvoeging van Federatie van Assurantieclubs (FvA) enerzijds en Permanent Actueel anderzijds. We spreken het uit als ‘vaktueel’; actualiteiten binnen ons vak. Deze nieuwe naam gaan we ook gebruiken bij andere activiteiten dan webinars. Onthoud de naam goed: FvActueel.

Vragen

Afgelopen weken hoor ik van assurantieadviseurs veel vragen in de trant van: Komt mijn klant door de coronacrisis in zwaar weer? Hoe zorg ik ervoor dat ik als zakelijk adviseur meerwaarde kan bieden? Hoe kan ik de ‘waterpomp’ zijn voor mijn klant om ‘het hoofd boven water te houden’?

Handels- en debiteurenrisico

Als zakelijk adviseur wordt de focus gelegd op de risico`s die samenhangen met de bedrijfsvoering van de klant. Het brandrisico en het wagenpark komen standaard terug in ieder adviesgesprek. Maar hoe zit het met de handels- en debiteurenrisico's? Nu met het Covid-19-virus wordt angstig teruggekeken naar de verwoestende kredietcrisis van 2008; met daarna een lange periode voordat de gevolgen echt zichtbaar werden. En die gevolgen hadden een zeer grote impact.

Groei van faillissementen met 42 procent

Nederland staat in de top tien van landen waar een sterkste stijging van het aantal faillissementen wordt verwacht. Met +42 procent staat ons land op de zevende plaats. Aldus de researchafdeling van Euler Hermes. Zij verwachten dat het aantal faillissementen eind 2020, en in 2021 wereldwijd een recordhoogte van +35 procent bereikt. Bovenaan staat de VS met +57 procent.

En jouw klant?

Dat betekent dat jouw klant geraakt kan worden door teruglopende omzet van zijn eigen bedrijf en als gevolg daarvan een faillissement. Maar het kan ook gebeuren dat de omzet van jouw klant nog wel op acceptabel/rendabel niveau blijft, maar dat zijn debiteuren de facturen niet betalen. Dit omdat de klanten van jouw klant in de problemen komen en failliet gaan. Of zelfs dat jouw klant last heeft van het faillissement van de (grote) klant van de klant van zijn klant.

Het webinar

Tijdens het webinar op 23 september zal econoom Bastiaan Cregten van de Nederlandse tak van de Euler Hermes Group ons meenemen in de wereldwijde economische impact van Covid-19. En hoe dat zich uiteindelijk vertaalt naar de risico`s en continuïteit van jouw klanten.

Ook Koen Smelter, partner bij Exonera, zal aan de webinartafel staan. Hij zal toelichten hoe je als financieel adviseur relevant bent en een meerwaarde kunt leveren aan je klant. We willen toch de risico`s het beste managen? En vermijden, verminderen, overdragen of accepteren? Debiteurenrisico's en faillissementen van afnemers kunnen de continuïteit van jouw klanten in gevaar brengen. Het is essentieel dit risico met klanten te bespreken vanuit een economisch oogpunt. En daarbovenop: als je klant dadelijk zijn premie niet meer kan betalen, voel je dat als intermediair toch ook aan het einde van de maand!

En zelf mag ik ook dit keer weer de webinarhost zijn om de experts door te zagen, de polluitslagen aan te kondigen en te delen en om de vragen van de kijkers – van jou dus – te (laten) beantwoorden.

Prinsjesdag

Het webinar is op de vierde woensdag van september. Daarom zullen we zeker ook stilstaan bij de actualiteit van de derde dinsdag van die maand: Prinsjesdag. Welke maatregelen heeft de regering voorgesteld? En welke hebben te maken met handels- en debiteurenrisico’s en met het verzekeren daarvan?

Welkom!

Alle leden van de aangesloten assurantieclubs, alle lezers van de Beursbengel en alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om de uitzending te bekijken. Aan niet-leden vragen we alleen of de besturen van assurantieclubs hen mogen benaderen met de vraag om lid te worden.

Wij zien je graag live bij het webinar. Lukt dat niet, dan is er ook nog de mogelijkheid om later te kijken.

Tot ziens


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Het meest gelezen artikel op amweb.nl van de afgelopen maanden was – buiten coronazaken – het artikel ‘Adviseur hoeft niet te wijzen op algemene premiedaling ORV’. De uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid leidt tot drie adviesrelaties: eenmalig, de minimale versie en de meest klantgerichte adviesrelatie.

Voor het schrijven van deze column vroeg ik me af of dit – gezien de verschijningsdatum van het juli/augustusnummer van de Beursbengel – nog wel het moment was om te schrijven over de uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid van 28 mei jl. Je weet wel; de uitspraak dat een financieel adviseur niet verplicht is om een (oud-)klant te informeren over premiedalingen in de markt. Maar ik vind het zeker niet te laat en een belangrijk onderwerp voor onze leden/lezers om over te schrijven.

Geschillencommissie

Even terug naar de uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van september 2019. In deze zaak komt een klant erachter dat hij niet wist van de jarenlange dalende premies van ORV’s en stelt zijn adviseur aansprakelijk voor het mislopen van een lagere premie. De Geschillencommissie had een actieve houding verwacht van de adviseur:

‘in ieder geval in de vorm van het attenderen van de Consument op de premiedalingen en hem desgewenst uit te nodigen voor een oriënterend gesprek. De Commissie acht het redelijk dat voor een dergelijk gesprek advieskosten in rekening kunnen worden gebracht. Deze zorgplicht is niet nagekomen’.

Nee!

Deze uitspraak leidde tot veel onrust en ongenoegen. Veel financieel adviseurs vonden dat hun zorgplicht wel heel erg werd opgerekt. Met reacties als ‘Hoe kan ik een klant die is verhuisd of zijn gewijzigde mailadres niet doorgeeft, nog achter de broek aanzitten?’, ‘Kan ik er iets aan doen als mijn klant mijn nieuwsbrief niet leest!’ of ‘Een oud-klant kan toch niet én heel veel van mij verwachten én mij nergens voor betalen?’.

Maar ook kwam de herinnering aan de vernietiging van een uitspraak door de Commissie van Beroep van een paar jaar geleden boven. In 2016 oordeelde de Geschillencommissie van Kifid dat een verzekeraar bij een premiestijging van meer dan tien procent een nieuw aanbod moet doen. Een jaar later vernietigde de Commissie van Beroep de uitspraak en gaf aan dat een premiestijging – ongeacht hoeveel – mag plaatsvinden bij stilzwijgende verlenging. Consumenten hebben namelijk na het eerste jaar de gelegenheid om per maand op te zeggen.

Commissie van Beroep

En toen kwam ook in deze zaak de uitspraak van de Commissie van Beroep: de financieel adviseur is niet verplicht om de consument te informeren over algemene marktontwikkelingen zoals premiedalingen in de markt. De wettelijke nazorgplicht gaat niet zo ver. De informatieplicht gaat uitsluitend over de informatie van het product dat de klant heeft afgesloten. Als dáárin relevante wijzigingen komen, moet de klant daarop worden gewezen.

Fijn!

Blije gezichten. Duidelijkheid. Boek gesloten. Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Of toch niet?

Waarschuwing

Het lijkt mij een hele goede wake-up-call. Zoals bekend benader ik vraagstukken vooral vanuit de klant en ‘van buiten naar binnen’; niet vanuit het juridische of wat het minimale is om te doen. Ik vind dat een stevige en volwassen klantrelatie betekent dat er een langlopende, duurzame relatie is, waarin het past om gevraagd en ongevraagd te adviseren over productaanpassingen én marktontwikkelingen. Ongeacht wat de wet – als minimum – verplicht.

Goed gesprek

Om onduidelijkheden achteraf te voorkomen is het essentieel om de verwachtingen over en weer helder te maken. Dan bedoel ik niet alleen het delen van jouw dienstverleningsovereenkomst, maar gewoon in een goed gesprek. En zo concreet mogelijk, door verschillende voorbeelden te bespreken. Wat doe je bij een belangrijke rechtelijke uitspraak? Wat doet jouw klant als hij of zij (opnieuw) vader of moeder wordt of een andere baan krijgt? En wat doe je als de marktpremies van een product fors dalen?

Natuurlijk voer jij – als lid van een assurantieclub – die gesprekken.

Moet het altijd zo?

Hoe jij werkt, is natuurlijk aan jou. Doe je zoals ik hierboven beschrijf? Of adviseer je een product en beëindig je daarna de relatie? Of informeer je jouw klant gedurende de looptijd van een verzekering alleen over wijzigingen in het product zelf?

Maak afspraken en zorg dat jouw klant geen andere verwachtingen heeft dan wat jij biedt.

Ik wens je veel succes om deze duidelijkheid aan nieuwe én bestaande klanten te bieden. En voor nu wens ik je ook een fijne zomervakantie of zomertijd!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Hoe mooi is het om risicomanagement in te zetten voor jouw financieel advies! Door het doorlopen van logische stappen maak je voor jezelf – en je klant – inzichtelijk welk risico aanvaardbaar, te verminderen of te vermijden is, of over te dragen moet worden. Het maakt het adviesvak steviger, geeft meer houvast en het wordt leuker.

Doe je het of doe je het niet?

Het zal jou best wel eens overkomen dat mensen uit je naaste omgeving met hun financiële levensvraag bij jou komen voor advies. Ik weet dat sommige vakgenoten dat pertinent weigeren. Dat kan te maken hebben met een slechte ervaring uit het verleden, verhalen uit de vakpers of om problemen te voorkomen. Maar ook zijn er adviseurs die vrienden, ouders en/of kinderen tot de kernrelaties van hun praktijk rekenen, omdat zij hun kennis en expertise juist graag voor hun dierbaren inzetten. En de grootste groep zit tussen die uitersten in: ze zoeken het niet op, maar ontwijken het ook niet.

Het lastigst is als jou tussen neus en lippen door iets wordt gevraagd; tijdens een barbecue of aan de bar. Maak dan – het komt misschien overdreven over – duidelijk dat je wel antwoord geeft, maar dat dit geen advies is.

Korting of niet?

Wat doe je met de vergoeding die je aan hen vraagt? Ook hier zie ik twee uitersten, maar ook een grote groep die daar tussenin zit. Een uiterste is het verlenen van diensten ‘om niet’; het is een vriendendienst en dat moet het ook blijven. Ik zal nu niet ingaan op de juridische consequenties en aansprakelijkheidsvraag, maar die zijn er wel. Een ander uiterste is het hanteren van jouw normale tarief en – als je die überhaupt al gebruikt – normale kortingsstructuur. De grootste groep adviseurs schippert ergens tussen die uitersten, door te schuiven met provisieschuiven, de eerste of laatste uren niet te factureren of door een lager uur-, advies- of abonnementstarief te vragen. Zelf lijkt mij het hanteren van een normaal tarief het beste.

Hoofd koel, hart warm

Als je een goed advies geeft, dan hoort daar ook een goede beloning tegenover te staan. Gewoon omdat je werk goed is. Werk is werk en door zakelijk te blijven door geen lagere beloning te verlangen, is er ook geen enkele kleinste aanleiding om je werk iets anders – lees minder – te doen. Houd je hoofd koel.

Hoewel niet een-op-een te vergelijken, moet ik denken aan het webinar van de Federatie van Assurantieclubs op 6 mei jl., met Allard Droste en Dik van Velzen (NIBE-SVV) als gastsprekers. Daarin had Allard Droste het had over ‘hoofd koel, hart warm’. Hij heeft het dan over zijn droom dat uit de coronacrisis een Nederland met een warmer hart groeit. Het webinar is overigens nog steeds terug te zien via https://www.assurantieclubs.nl/.

Risicomanagement

Andere vraag is of jouw advies anders – lees: beter – is voor jouw vrienden, ouders of kinderen. Ik hoop het niet. Het zou echt niet beter moeten zijn.

De risicomanagmentaanpak helpt in alle gevallen. Hoewel er meerdere theorieën en werkwijzen zijn, komt risicomanagement neer op de volgende stappen:

 • doelstelling vaststellen, inclusief risk appetite;
 • risico’s identificeren;
 • gevolgen inschatten (kans x gevolg (x blootstelling));
 • risico’s beoordelen (zijn ze te accepteren zonder actie of niet?);
 • risico's beheersen (vermijden of voorkomen, beheersen of verminderen, overdragen naar een verzekeraar of uitbesteden en accepteren); en
 • monitoring.

De laatste tijd delen steeds meer vakgenoten hun goede ervaringen met risicomanagement met mij. Niet omdat het moet of om alvast in te dekken, maar omdat het bijdraagt aan jouw begrip van klanten. Zijn of haar antwoorden bepalen namelijk de uitkomsten. Geen bagageverzekering, wel annuleringsverzekering. Lager of hoger verzekerd bedrag voor jou dan wel je partner. Wel of niet een hoger eigen risico bij brandverzekeringen. Een snellere overstap van volledig casco naar gedeeltelijk of WA. Zelf beleggen of indexfondsen. Enzovoort.

Geniet van de barbecues, de borrels (voor zover mogelijk door corona) en de aanstaande zomer!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Als ik deze column schrijf, op een zondagmiddag in april, is het mooi weer en heel Nederland blijft binnen in eigen huis en tuin, wast de handen goed en – als we naar buiten gaan, voor bijvoorbeeld de boodschappen – houdt anderhalve meter afstand. Niemand had in januari kunnen bedenken hoe groot de impact van het coronavirus zou zijn op onze samenleving.

Coronacrisis

Het coronavirus veroorzaakt veel leed. Mensen worden ziek; ernstig ziek. Want het virus verspreidt zich heel snel. Eerst leek het nog ver weg. Weinig mensen hadden voor het begin van dit jaar gehoord van Wuhan. Maar nadat het aantal zieken in Noord-Italië – en later in de wintersportgebieden – fors was, kwam het snel dichterbij. Een crisis met een dreigend tekort aan mondkapjes, testen en ic-bedden volgde. De regering nam ingrijpende maatregelen om de mensen in de gezondheidszorg hun werk te laten doen, om het reproductiegetal te verlagen en om bedrijven, die met omzetverlies (zelfs tot het nulpunt) werden geconfronteerd, te helpen.

Condoleances

Het door het coronavirus veroorzaakte leed komt soms ook heel dichtbij. Vorig weekend overleed Mart Beckers aan COVID-19. Mart was erelid en oud-voorzitter van één van de bij de Federatie aangesloten clubs, LAC Zuid, en was tijdens zijn voorzitterschap van LAC Zuid een actief deelnemer van onze Algemene Vergaderingen. Een geweldig enthousiaste man die vele jaren lang onze vergaderingen met humor en drive opfleurde. De Federatie van assurantieclubs heeft zijn vrouw Gerrie, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden gecondoleerd.

Wij wensen hen – en met hen iedereen die met een verlies te maken heeft – heel veel kracht om dit grote gemis een plek te kunnen geven.

Federatiebestuur gaat online

De assurantieclubs hebben als gevolg van de regeringsmaatregelen al hun (fysieke) activiteiten in maart, april en mei gecanceld. Dat werd in het Federatiebestuur – ook met de voorzitters van de assurantieclubs – tijdens een conferencecall van vorige week gedeeld. De vraag die toen werd gesteld: is het een goed idee om vanuit de Federatie een webinar te organiseren? Ja, was het unanieme standpunt van het bestuur. Vervolgens zijn Jop Boer (voorzitter FiDiB), Joris Vos (voorzitter FDG) en ik aan de slag gegaan met de uitwerking. Wat een power!

Webinar

Op woensdagmiddag 6 mei 2020 van 15:00 – 16:00 uur vond het interactieve webinar ‘Coronacrisis: impact op en kansen voor u en uw klanten’ plaats. Alle leden van de aangesloten assurantieclubs en alle geïnteresseerden waren van harte welkom om de uitzending te bekijken. Jop Boer en Joris Vos zaten klaar om de vragen op te vangen en die aan mij, als host, door te spelen, zodat ik ervoor kon zorgen dat de vragen beantwoord werden.

De impact van de coronacrisis stond centraal in het webinar. En vooral wat een assurantiekantoor en adviseur kunnen doen om die impact te verkleinen en om de kansen die er – mede daardoor – ook ontstaan, te pakken.

Topsprekers

We hadden twee topsprekers te gast op het webinar. Allard Droste ging in op de impact en kansen voor het assurantiekantoor. Allard is ondernemer en schrijver van het boek ‘Semco in de polder’.

Daarin schrijft hij: “Met vertrouwen, loslaten en durf kunnen mensen veel meer dan we denken. Weg met de vaste structuur. Volg de droom. Richt het in zoals je zelf ook het liefst zou werken”.

Dik van Velzen liep de belangrijkste Wft-gebieden langs om de impact op en kansen voor klanten te bespreken. Dik is programmamanager bij NIBE-SVV en is ruim achttien jaar hoofdredacteur van de Beursbengel geweest. Vanaf de zijkant keek Dik naar de financiële dienstverlening in het algemeen en het verzekeringsbedrijf in het bijzonder. Met name naar de wetgeving, zoals het verzekeringsrecht en de zorgplicht.

Assurantiekantoor

Een assurantiekantoor heeft een zorgplicht voor zijn klanten; en als partner van de klant is hem of haar helpen en ondersteunen zijn core business. Als het goed gaat met de klant, zijn er meestal weinig vragen. Maar bij onzekere gebeurtenissen (en daar is verzekering juist voor bedoeld) zijn er wel vaak vragen. Bij schade kunnen dat vragen zijn over premies, of over de voorwaarden, et cetera. Juist dan staat het assurantiekantoor klaar om te helpen. De coronacrisis is uniek en leidt tot unieke problemen en unieke kansen. Dit hebben wij nog niet eerder meegemaakt. Dus wat kunt u doen? En waar ligt je toegevoegde waarde?

Klanten

Stel, je bent een zzp’er en hebt een te kleine buffer om jouw hypotheeklasten voor de komende zes maanden te kunnen betalen. Of je hebt een mooi familiebedrijf dat de omzet sinds half maart ziet verdampen. Wat moet je met je verzekeringen? Blijf je de risico’s van brand en aansprakelijk nog gewoon verzekeren? Of moet je nu je geen werk meer hebt je arbeidsongeschiktheidsverzekering gaan stopzetten? En wat is jouw alternatief als een deel van jouw belegde pensioen (derde pijler) fors in waarde is gedaald? En wat als je tweedepijlerpensioen op beschikbare-premiebasis juist nu tot uitkering komt, waarbij al die voorgespiegelde rendementen als sneeuw voor de zon zijn verdwenen?

Klanten hebben behoefte aan betrouwbare informatie en goed advies.

Tot ziens

Als je deze column leest, is het webinar inmiddels achter de rug. Maar niet getreurd als het je niet is gelukt om het webinar live bij te wonen, want je kan het webinar nog steeds terugkijken via onderstaande button.


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Kijk hier het webinar terug

De meeste mensen deugen. Dit boek van Rutger Bregman staat al maanden in de boeken top 10. Ook ik geloof daarin. En als dat dan zo is, wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk van de schadebehandelaar, excassospecialist en fraudeonderzoeker; en de financieel adviseur? Mooi onderwerp van deze ‘lente’-column.

In mei vorig jaar schreef ik mijn column ‘de klant als vriend in plaats van als tegenstander (klik hier)’ in de Beursbengel over ditzelfde thema; om niet per definitie uit te gaan van 'het slechte' in de mens: 98% van de mensen deugt. En dat we als branche juist moeten nadenken over het belonen van goed gedrag. Het mag allemaal wel wat sympathieker. Uitgaan van het goede in de mens, zonder daarin naïef te zijn.

Rutger Bregman schrijft in zijn boek dat in de huidige samenleving in het algemeen een verkeerd beeld is neergezet. Zodra het zogenaamde vernislaagje beschaving is losgelaten, zouden mensen niet te vertrouwen zijn, en veranderen in agressievelingen in een samenleving waarin iedereen elkaar bedriegt, bedreigt, besteelt en vermoordt. Dit beeld kantelt wanneer je dieper de wetenschap induikt, betoogt Bregman. Want vele verschillende studies, van het gedrag van niet schietende soldaten, copulerende primaten, tot aan psychologische experimenten: de mens deugt juist wél en wil van nature de ander graag helpen. (klik hier)

In plaats van het uitgangspunt dat ieder mens een nietsontziende egoïst is, moet empathie, vertrouwen en het in contact brengen van mensen, centraal staan. Want systemen reproduceren zich, aldus Bregman, waardoor sympathieke systemen sympathieke mensen voort zullen brengen.

Hoewel Bregman in zijn boek zijn ogen sluit voor het tegenbewijs, vind ik het een zeer aantrekkelijk mensbeeld om vanuit te gaan. Zoals ik ook een jaar geleden schreef, moeten we niet gaan denken dat mensen geen slecht gedrag laat zien, maar dit als grondhouding: mooi!

Hoe kunnen wij in ons systeem, in ons vak hiermee omgaan? Want we worden ook geconfronteerd met mensen die een schade claimen die er niet is, of kleiner is, met antwoorden die automatisch leiden tot een lagere premie, lager Eigen Risico of gunstigere voorwaarden en met uitkeringen die niet gedaan hadden moeten worden als het echte verhaal bekend was.

En het Verbond maakt ieder jaar een groot item van het totale bedrag dan aan fraude is opgespoord en een inschatting van het totale fraudebedrag. In 2018 12% meer dan het jaar ervoor, 12.879 gevallen; en nog eens vele onopgespoorde fraudegevallen. Terechte aandacht; want de premiebetaler betaalt als fraude niet wordt opgespoord.

Van de ongeveer 2 miljoen schadegevallen is het aantal bewezen fraudegevallen 0,6%. Met die inschatting van 98% deugende klanten zat ik nog niet zo slecht.

Ik vind dat we ons moeten focussen in de processen en klantbehandeling op die 98%. Dat komt het meest overeen met de feiten. Wees zelf transparant, neem de tijd om iets uit te leggen als zaken niet worden begrepen en wijs je klant op kansen en mogelijkheden in plaats van te richten op angst en gevaar.

Met de solidariteit gaat het ook niet zo slecht als soms wordt gedacht en gezegd. Uit een onderzoek 3dat we vorig jaar bij mijn werkgever lieten uitvoeren, bleek dat Nederlanders zich sterk solidair voelen met mensen die niets aan een hoger risico kunnen doen. Hogere leeftijd rekent bijvoorbeeld op meer solidariteit dan het gewicht van de auto.

Gewoon met klanten om tafel gaan of zakelijk videobellen kan al heel veel helpen. Uit de antwoorden en het nonverbaal wegkijken is veel te halen. Maar dan ook merk je heel snel dat het wel klopt.

En neem je collega van de fraudeafdeling gewoon eens mee naar een klantbezoek. Dan kan hij of zij ook zien hoe jouw/hun klanten zijn.

Blijf dus in je werk uitgaan dat jouw klanten deugen. Hou solidariteit in ons vak hoog in het vaandel. En ga ervan uit dat de mens van nature goed is.

Ik wens je een fijne dag!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Het nieuws in het nog prille 2020 wordt gedomineerd door cybercriminaliteit. Hoogste tijd om er nu echt werk van te maken, om het gesprek over cyber aan te gaan en – afhankelijke van de klantbehoefte – cyberverzekeringen actief te gaan adviseren aan jouw klanten.

Begin 2020

De Universiteit van Maastricht betaalde 30 bitcoins (200.000 euro) losgeld doordat hun systemen waren geïnfecteerd met ransomware of gijzelsoftware. Nadat medewerkers van de universiteit op phishing-mails klikten, konden de aanvallers via een virus binnenkomen op het netwerk.

Het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid adviseerde halverwege januari 2020 organisaties om de Citrix-software tijdelijk uit te schakelen. Er bleek een lek te zitten in de beveiliging, waardoor hackers bedrijfsnetwerken binnen konden komen en infecteren.

Zelf ben ik begin januari van dit jaar ook slachtoffer geworden van hacken. Na het ‘overnemen’ van mijn mail kon mijn Facebook-wachtwoord (mét twee factor authenticatie) worden overgenomen. Meerdere mensen hebben geld overgemaakt naar meerdere banknummers omdat zij een nintendo switch 32gb van ‘mij’ wilden kopen. Veel gedupeerden en veel – openstaande – vragen.

Lezing LAC Zuid

In 2019 organiseerde een van de bij de Federatie aangesloten assurantieclubs, LAC Zuid, een lezing over cybercriminaliteit. Met als belangrijk doel om de directe – en indirecte – gevolgen van een hackaanval te delen. Spreker was Xander Koppelmans.

Xander had in 25 jaar een gezond en succesvol communicatiebedrijf opgebouwd in de sectoren grafisch werk, video en fotografie. Het bedrijf is goed georganiseerd, geautomatiseerd en beveiligd.

Dan wordt het bedrijf op een donderdagmorgen onverwacht gehackt. Op het eerste gezicht lijken de gevolgen te overzien, maar twee jaar later moet Xander noodgedwongen zijn eigen faillissement aanvragen. Maar ook daar stopt het nog niet.

Xander Koppelmans

Voor het schrijven van deze column heb ik gebeld met Xander Koppelmans. Hij vertelde me kort wat er was gebeurd en vooral ook over de schade die hij had opgelopen.

Als eerste was er de directe schade van zo’n half miljoen euro voor het inzetten van eigen onderzoekers om te achterhalen wat er was gebeurd en IT’ers om de schade zoveel mogelijk te herstellen. Maar ook het dubbele werk van Xander en zijn medewerkers om de werkzaamheden over te doen van hetgeen was verdwenen. Want alle data waren weg: de servers (ook de back-up servers), werkstations en harddisk aan die werkstations waren leeg.

Dan was er nog de indirecte schade, wat leidde tot het faillissement. Klanten werden op de hoogte gesteld en leefden mee. Op korte termijn werden echter toch opdrachten ingetrokken of niet gegund. Op langere termijn leverde dit veel omzetderving op; onder andere omdat klanten bang waren dat er ook iets met hun systeem zou kunnen gebeuren bij voortzetting van de samenwerking met het bedrijf van Xander.

En tot slot de persoonlijke schade. Wie doet dit? Een bekende? Een concurrent? Is het een gerichte actie of een ‘random’ kwajongensstreek? Om paranoïde van te worden. Het leidde dan ook tot psychische en gezondheidsklachten.

Gelukkig gaat het nu goed met Xander en heeft hij met een prachtig klantennetwerk (uit de oude onderneming) weer een gezond florerend bedrijf opgebouwd. Zijn kerndiensten zijn strategisch en operationeel communicatieadvies voor MKB en gemeenten.

Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen over deze zwarte bladzijde uit zijn leven. Tot zijn schrik moet hij daarbij steeds opnieuw constateren dat hij zijn computerbeveiliging destijds beter op orde had dan het gros van MKB Nederland nu. Het is dus gewoon wachten op de rampen die zich gaan voltrekken. Het is niet meer de vraag óf men gehackt gaat worden, maar enkel nog ‘wanneer’ dat gaat gebeuren. Overigens, een goede website, ook voor cybercrime-slachtoffers, is www.digiweerbaar.nl. U vindt er onafhankelijke hulp en preventietips.

Assurantieadvies

Met bovenstaande ervaringen in gedachten en gezien de overduidelijk toenemende cybercriminaliteit moet dit onderwerp bovenaan de agenda staan van ieder gesprek dat een financieel adviseur voert met een zakelijke klant. Een gesprek waarbij inventarisatie van risico’s, risicomanagement, hoe snel te kunnen handelen bij problemen en verzekeren aan bod komen.

En als je zelf meer wilt weten? Kijk dan bij jouw assurantieclub in de buurt om te zien wanneer er een bijeenkomst is over cyberverzekeringen of een ander actueel onderwerp.


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Financieel adviseurs helpen hun klanten. Dat is een inkopper eerste klasse. Maar hoe bewust ben je je van die hulprol? Mijn inschatting is dat je dat onderschat. Graag leg ik dat uit.

Het leven

Het jaar 2020 heeft de eerste maand al weer achter de rug. De eerste – en misschien wel alle – goede voornemens zijn losgelaten. De eerste teleurstellingen zijn al ‘binnen’. Kortom: het leven is weer zoals het altijd was.

De wereld

En dat in een wereld die steeds complexer wordt. Grote techbedrijven maken de dienst uit. Op het wereldtoneel verschijnen steeds meer mannen die veel beloven en van het ‘anders’ een vijandbeeld scheppen.

Kloof

Hoe kunnen mensen zich – in dat ‘geweld’ –staande blijven houden? Moeilijk. Het aantal daklozen groeit. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) leeft 4 procent van de Nederlandse bevolking in een ‘slechte’ leefsituatie en geven hun leven een onvoldoende. De kloof wordt groter. Er zijn grote zorgen over onverdraagzaamheid, gebrek aan respect, asociaal gedrag en egoïsme.

Financiële zorgen

De financiële ongeletterdheid is groot. En een verkeerde keuze is zo gemaakt. Want hoe moet een kleine financiële opoffering nu worden afgezet tegen financiële rust later?

Hulp

En daar kunnen wij helpen! De financieel adviseur van de jaren 20 van deze eeuw kan zijn (aankomende) klanten helpen overzicht te krijgen, alternatieven af te wegen en weloverwogen keuzes te maken.

Het maakt niet uit wat jij bent: een assurantieadviseur, financieel adviseur, hypotheekadviseur, financieel planner, bankadviseur of welke adviseur op financieel terrein dan ook. Jullie hebben veel kennis van onder andere wetgeving, regels, financiële producten en verzekeringsrecht. Die haal je onder andere uit iedere Beursbengel.

Dat is zeer waardevol voor mensen die aan de vooravond staan van een nieuwe levensfase, zoals trouwen of scheiden, vader of moeder worden, afscheid nemen van een ouder, starten in een nieuwe baan of onderneming of het (gedwongen) stoppen daarmee. Maar ook als je een huis koopt of terecht lijkt te komen in een ingewikkelde financiële situatie, dan is het fijn om tegenover iemand te zitten met verstand van zaken.

Want een eenvoudige fietsverzekering afsluiten of spaarrekening openen lukt veel mensen nog wel. Maar als het lastiger wordt, dan is hulp fijn. Iemand die goed naar je kan luisteren en jouw probleem helder kan samenvatten. En iemand die je het gevoel geeft dat je de financiële teugels in handen hebt.

Ook zelf

Dat ervaar ik zelf ook. Ondanks meerdere Wft-diploma’s en de titel RGA vind ik het fijn om zo onregelmatig eens met een adviseur te spreken over het overzicht van schulden en bezittingen en verwachtingen over de financiële toekomst.

En als ik dat prettig vind, dan zullen andere Nederlanders dat vast ook vinden.

Helper

Gelukkig kom ik bij lezingen van assurantieclubs in het land veel van die ‘iemanden’ tegen. Adviseurs met verstand van zaken en het talent om zaken begrijpelijk te maken.

Dat komt uiteraard door die lezingen, want die zijn inhoudelijk goed en maken een goede vertaling naar de dagelijkse praktijk. Maar niet alleen. Het komt ook doordat adviseurs in gesprek komen met vakgenoten, waarmee ze – ter plekke of later – kunnen sparren over klantissues. En dat helpt hen om betere adviezen te kunnen uitbrengen.

Lees jij wel de Beursbengel, maar ben je nog geen lid van Assurantie Club Zeeland, EFD Noord, FDG (Vereniging voor Financiële Dienstverleners Gelderland), FDON (Vereniging voor Financieel Dienstverleners Oost-Nederland), FiDiB (vereniging voor Financiële Dienstverleners Brabant), FiDiZ (Vereniging van Financiële Dienstverleners Zwolle en Omstreken), GSFD (Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening), LAC Zuid (Limburgse Assurantie Club - Zuid) of VPV Rotterdam?

Meld je dan aan en bezoek binnenkort een lezing.

Want als je je bewust bent van je hulprol, dan hoort daar ook de taak bij om bij te blijven. Inhoudelijk en met elkaar. Tot ziens!

Als het lastiger wordt, dan is hulp fijn!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Column 2019

December 2019. Het einde van het jaar 2019 nadert. Het einde van een decennium – van de jaren 10 – nadert.

De Federatie vernieuwd

De Federatie van assurantieclubs heeft drie nieuwe voorzitter benoemd in de afgelopen 10 jaar: Femke de Jong-Struiksma, Gérard Teurlings en ik.

Overkoepelend in het gevoerde beleid was ‘vernieuwing’. Om meer naar buiten te treden, om oude, slepende dossiers tot een goed einde te brengen, om een bestuurslaag in de structuur te schrappen, om helaas van een aantal assurantieclubs afscheid te nemen (die zelfstandig verder zijn gegaan of zichzelf hebben opgeheven), om te focussen op ‘wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt’, om een hedendaags antwoord te hebben op de rol van financieel adviseurs, om te starten met lobbyen voor een nieuw PA-/PE-stysteem dat niet gedomineerd wordt door herexamens maar door versterken van advisering voor klanten.

De inhoud blijft

En tegelijkertijd organiseerde assurantieclubs vele honderden bijeenkomsten over veranderingen van wet- en regelgeving, van onze omgeving, van bedrijfsvoering en van het vak.

Een greep uit de onderwerpen in de afgelopen tien jaar: beloningssystematiek voor het intermediair, WEGAM, Cyber, rol van de AFM, pensioenfondsen in het nauw, vakbekwaamheidseisen, PPI, eed of gelofte, toekomst van de volmacht, fraude, sanctiewetgeving, AVG, hypotheekmarkt, is er nog toekomst voor de autoverzekeringsmarkt?, broodfondsen versus AOV, risicomanagement 2.0, bitcoins, levenstestament, klantdossiers, moeilijk verzekerbare risico’s, blockchain, social media, personenschaderegeling, hoe om te gaan met klanten?, non-verbale communicatie, asbest, opruimkosten, MH17, voertuigcriminaliteit en bedrijfsschade. Om er een paar te noemen.

Het contact met vakgenoten blijft ook

De vele bestuursleden van alle assurantieclubs combineerden tijdens al deze bijeenkomsten deze inhoud met netwerken. Want het is goed om met vakgenoten te spreken over zaken die goed gaan, die beter kunnen en veranderingen in het algemeen.

En dat is het succes van de assurantieclubs. Na afloop van een lezing onder het genot van een natje en droogje verder praten.

2030

In de komende tien jaar zal het vak van financieel dienstverlener zich blijven ontwikkelen. Wel is mijn verwachting dat de rol van adviseur, verzekeraar, volmacht en bank in 2030 een andere is.

Ik hoop:

 • dat digitalisering ons werk uit handen heeft genomen, zoals het vastleggen van zaken en het helpen herinneren;
 • dat veel jongeren (van geest!) zijn gestart in onze branche; en dat zij ook doorstromen na het eerste werk in een callcenter van een verzekeraar of bank;
 • dat er veel meer tijd van adviseurs beschikbaar is om klanten bij te staan in een nog complexer wordende wereld;
 • dat er helderheid is over provisie en de waarde van advies;
 • dat financieel advies een upgrade heeft gehad in de publieke opinie omdat duidelijk wordt dat zoveel klanten er zoveel baat bij hebben;
 • dat het aantal leden van assurantieclubs fors is toegenomen en dat er (nieuw op te richten) assurantieclubs zijn toegetreden tot de Federatie;
 • dat er 1 stevige en brede beroepsorganisatie is van werkgevers en beroepsbeoefenaars in de financiële adviesbranche in plaats van de huidige keurmerken, brancheverenigingen, beroepsverenigingen en Federatie; én
 • dat de overheid de verplichte herexamens van het PE heeft afgeschaft en een mooi nieuw systeem van Permanent Actueel (PA) – inclusief een mooie functie voor de lezingen van assurantieclubs – heeft geïntroduceerd.

Toekomst

Het overzicht van de onderwerpen van de lezingen van dit decennium geeft een goed beeld van hoe ons vak in beweging is. En blijft bewegen.

De komende tien jaar zullen enkele van de genoemde onderwerpen ook weer op de agenda staan, maar zullen er ook nieuwe onderwerpen komen.

Als lid van een assurantieclub weet je welke invloed je kunt hebben op de inhoud van lezingen. Maar als je nog geen lid bent, dan weet ik een goed voornemen voor jou voor in het nieuwe jaar; voor in het nieuwe decennium.

Bezoek 1 van de assurantieclubs bij jou in de buurt. De gegevens zijn te vinden onder ‘netwerken’ op de homepage van www.assurantieclubs.nl. Neem in aanstaande januari de stap en je zult merken hoe een lezing en het netwerken bij je past.

Tot snel!

December 2019.

December 2019 is niet alleen het einde van iets, maar ook het begin van iets moois.

Het begin van het jaar 2020 nadert. Het begin van een decennium – van de jaren 20 – nadert.

Bert Sonneveld, voorzitter.
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

8:2(2+2)=

Deze som zette een Koreaanse wiskundeliefhebber afgelopen zomer op internet en zorgde voor heel veel ophef. Want het antwoord kan zowel 1 als 16 zijn.

 • 1 als je 8 deelt door 2 keer 4 (door 8 dus).
 • En 16 als je 8 deelt door 2 (is 4) en dat met 4 vermenigvuldigt.

In de bestuursvergadering van de Federatie van Assurantieclubs is recent besloten dat we goede ervaringen met sprekers graag in kaart willen brengen. Elke bijeenkomst die als zeer goed wordt ervaren zal worden opgenomen in een databank.

En de andere assurantieclubs binnen de Federatie kunnen uit die databank putten als zij bijeenkomsten gaan plannen voor hun eigen club.

Delen om te vermenigvuldigen

Een steeds populair wordende uitspraak is ‘om te kunnen vermenigvuldigen moet je kunnen delen’. Dat gaat over het vermogen dat iemand heeft om kennis te delen. En het staat tegenover het oude ‘verdeel en heers’.

Transparant zijn over wat je weet, maar ook over wat je niet weet. In het wetenschappelijk onderzoek komt het vaker voor. Nieuwe inzichten met anderen delen kan er voor zorgen dat de ander juist weer verder komt met het ontwikkelen van zijn of haar ideeën. Iets waar jij later weer iets aan kunt hebben. Of niet. Maar het is goed voor het hele vakgebied.

Voor het ‘open’ starten met delen is vertrouwen nodig. Vertrouwen dat de ander kan – maar heel vaak niet zal – beschamen. Het is geven zonder er iets van terug te verwachten.

Het ‘verdeel en heers’ betekent dat je de een meer kennis of rechten geeft dan de ander. Er is weinig vertrouwen omdat je bang bent dat je later niet meer nodig zal zijn. Wantrouwen en het afschermen van kennis vormen de basis. Hierdoor hoeft jij niet te vrezen dat de twee samen tegen jou zullen optrekken.

Vertrouwen

Binnen de Federatie is er inmiddels veel vertrouwen over en weer. Er worden stevige gesprekken gevoerd om de toegevoegde waarde van de Federatie te versterken. En altijd met het belang van de leden van de assurantieclubs in het achterhoofd.

Daar zijn de afgelopen tijd mooie zaken uit voortgekomen:

 • De PA voor de leden. Bij het 70-jarig bestaan in 2018 heeft de Federatie de mogelijkheid gegeven aan alle leden van de assurantieclubs om gratis gebruik te maken van een ‘eigen’ Permanent Actueel. Deze digitale leeromgeving wordt nu – met korting – aangeboden via verschillende assurantieclubs.
 • Eén – en daardoor per club goedkopere – bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Scheelt in de kosten per club en daarmee voor de bijdrage van de leden van de clubs.
 • Een gezamenlijke websitebouwer en backofficesysteem. Hierdoor kunnen we beter samenwerken en kennis over administratie en website delen.

Dat is de lijn die we door willen zetten.

Lid van een assurantieclub?

Door het delen van zeer goede sprekers in de databank van de Federatie is de kans groter dat jij, als lid van een assurantieclub – een betere bijeenkomst krijgt.

Als jouw vakgenoten in Limburg enthousiast zijn over een spreker, dan is de kans zeer groot dat hij of zij het bij jou in Noord-Nederland of Zeeland ook goed doet.

We letten op zowel de inhoudelijke bijdrage en actualiteit enerzijds en op de wijze van overbrengen anderzijds.

Wat je ook kunt doen is om jouw ervaringen over een bijeenkomst te delen met jouw bestuur. Op de netwerkborrel achteraf of met een mailtje de dag na de bijeenkomst; dat vindt jouw bestuur leuk!

Daarnaast mag je aan mij natuurlijk ook altijd die zeer goede spreker doorgeven. En ik zal zorgen dat die informatie op de juiste manier wordt verwerkt.

16

Rekenmeesters werden het niet eens; van links naar rechts werken, Hoe Moeten Wij Van Die Onvoldoendes Afkomen, Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord? En verschillende merken rekenmachines geven ook verschillende antwoorden.

Mijn antwoord is 16. Logisch. Want ik deel graag eerst voordat ik vermenigvuldig.


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

De financiële (advies)sector kan verjongen, maar dan moeten we er wel zelf mee beginnen. Want een ander doet het niet. En door te verjongen houden we ons vak levend.

De Federatie van Assurantieclubs vindt het belangrijk om mee te denken en mee te werken aan oplossingen om het vak van financieel adviseur weer glans, trots en toekomst te geven.

Wat is er aan de hand?

De afgelopen jaren is het aantal financieel adviseurs fors afgenomen; zowel de onafhankelijke adviseurs als adviseurs in dienst van banken, verzekeraars en volmacht bedrijven. Provisieverbod, toename online, afname klantbinding en onvoldoende ‘bewijs’ voor toegevoegde waarde van financieel advies zijn oorzaken.

Door weinig instroom zien we vergrijzing. Jonge financieel adviseurs zijn vaak zonen en dochters van financieel adviseurs die hun bedrijf willen overdragen.

De instroom die er is, doet WFT-basis, werkt op customer contact centers van grote instellingen en wordt onvoldoende uitgedaagd voor een carrière als financieel adviseur.

Belang financieel advies

Eerste vraag die ik graag wil beantwoorden of het misschien helemaal niet erg is als het vak ‘uitsterft’. Kan niet alles worden gegoogled?

Klanten kunnen inderdaad veel zelf online, maar niet alles. Op sommige momenten in je leven is het goed als er iemand is die jou helpt overzicht te krijgen: samenwonen, huis kopen, kind(eren) krijgen, zorgen over pensioen, start als zzp-er.

Regelmatig lezen we verhalen over grote groepen Nederlanders die in financiële problemen (zijn ge)komen. Het aantal daklozen, betalingsproblemen, geldstress en slapeloze nachten nemen toe. Vaak omdat het overzicht kwijt is en de bomen door het bos met regels en wetten (allemaal online te vinden) niet meer te zien zijn. En niet altijd zijn er grote problemen; een inboedelschade kan ook al tot veel zorgen leiden.

Dat helpen te voorkomen is een vak. Daarom is de financieel adviseur broodnodig.

Trots op het vak

Het vak van financieel adviseur is de laatste jaren veranderd. De focus is verschoven van ‘mooie klantgesprekken’ naar ‘zorgplicht, regels en administratie’. Iedere 3 jaar moet er verplicht examen worden gedaan in iets dat maar zeer beperkt met het vak te maken heeft (zie ook mijn blog ‘Natuurlijk denk jij mee over het nieuwe PE-/PA-systeem!’). Er is een gevoel ingeslopen dat het vroeger allemaal beter was en dat merk je als je op verjaardagfeestjes wordt gevraagd wat je doet. Starters in onze branche haken af.

De trots moet weer terugkomen. Vakmensschap. De financieel dienstverlener moet worden gezien zoals het is: de helper van mensen in het maken van keuzes. Door het in kaart brengen van keuzes, de korte termijn risico’s en de lange termijn kansen.

Federatie

Assurantieclubs en de Federatie willen werken aan de trots op het vak en de toekomst van het beroep. Al meer dan 70 jaar worden daarom bijeenkomsten georganiseerd waarbij kennis wordt gekoppeld aan netwerken. Maar ook worden onnodige regels en hobbels aangekaart. En worden oplossingen door leden aangedragen.

Een mooi middel daarvoor is 'leerling-gezel-meester'. Ervaren adviseurs leiden in hun praktijk starters op en starters hebben een groeipad waar ze zich op kunnen richten. Win-win.

Afgelopen tijd zijn er gesprekken gevoerd op welke manier assurantieclubs kunnen helpen of versnellen.

En jij?

Natuurlijk denk jij ook na over de toekomst van jouw bedrijf en ons beroep. Maar heb je het ook wel eens persoonlijk gemaakt: Hoe groot is je personele uitbreidings-/vervangingsbehoefte de komende 2 jaar? Wat doe je om deze uitdaging op te lossen? Zou je willen investeren in een stagiair voor 4 tot 6 maanden? Zou je willen samenwerken met andere financieel adviseurs voor een roulatiesysteem van trainees? Probeer deze vragen te beantwoorden; zowel als eigen ondernemer als in loondienst.

En laten we het tegenargument ‘ik leid niet op voor mijn collega, dus ik begin er niet aan’ gezamenlijk overboord zetten. Natuurlijk is het irritant als iemand vertrekt waarin je hebt geïnvesteerd. Maar realiseer je je ook dat dit het geval is als je een ervaren kracht aanneemt.

Mijn verzoek is om ook naar het belang en de toekomst van ons beroep te kijken. Want als jij én een ander het niet doen, dan doet niemand het.

Natuurlijk hoor of lees ik het graag als jij wilt meedoen of ideeën hebt.


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

De Federatie van Assurantieclubs zoekt leden van assurantieclubs om met elkaar na te denken over een ideaal systeem van PA/PE. Wij willen permanent op de hoogte te zijn van allerlei ontwikkelingen om onze klanten een zo goed mogelijk advies te geven waarin alle meest actuele ontwikkelingen zijn meegenomen. En wij vinden dat assurantieclubs daarin een rol hebben.

Wat willen we niet meer

De Federatie van Assurantieclubs is blij met het toegangsexamen van de WFT. Maar we willen in de toekomst af van het huidige systeem van PE/PA. De driejaarlijkse verplichte PE-examens moeten wat de Federatie betreft komen te vervallen.

Want het is bijzonder (zeg maar gerust: vreemd) dat financieel advies zo ongeveer de enige branche is waarbij een diploma vervalt indien in een periode geen PA kan worden aangetoond en het PE-examen niet of onvoldoende is uitgevoerd. Daar komt ook nog bij dat we dit niet zelf bepalen, maar dat de overheid dit voor ons bepaalt.

Ook snappen we heel goed de herkomst van het huidige systeem, maar vinden ook dat onze branche het initiatief moet nemen om zaken – weer – zelf te gaan organiseren.

Wat willen we wel

We gaan bouwen aan een systeem van Permanent Actueel door middel van bijvoorbeeld een PA-tool en het actief bijwonen van interactieve bijeenkomsten. Die bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld (en wat ons betreft bij voorkeur) worden georganiseerd door assurantieclubs.

We zijn geen voorstander van PE-sessies waar (fors) voor betaald moet worden maar waar zo goed als niets van opgestoken wordt (aanwezigheidspremie)

Iedereen voldoet aan de wettelijke eis als hij of zij jaarlijks bijvoorbeeld enkele bijeenkomsten van een assurantieclub actief bijwoont en up-to-date is met de PA-tool.

En hij of zij hoeft geen PE-examen te doen.

Lobby

De Federatie van Assurantieclubs is politiek neutraal, maar vindt dat het tijd is om kleur te bekennen wat betreft het huidige PE/PA-systeem. Daarom zullen we in de komende maanden onze wensen goed beschrijven in een zogenaamd ‘position paper’.

Ook willen we het komende halfjaar op zoek gaan naar (extern) draagvlak bij partijen die hetzelfde doel nastreven. En aansluiten of creëren van een zo breed en divers mogelijke coalitie van samenwerkende partijen.

Hierna kunnen we – als branche gezamenlijk – ministerie en Tweede Kamer actief gaan benaderen.

Maar eerst

… dus een postition paper.

Natuurlijk betrekken we de leden van de assurantieclubs hier actief bij. Jullie weten als beste wat goed is voor de branche, voor jullie klant en voor het beste advies.

Stuur je mij een berichtje? Dat kan met een kant-en-klare oplossing of met de wil om mee te denken over mogelijke oplossingen. En alles wat daar tussen zit.

Via social media, WhatsApp of mail.

Dit geheel kan leiden tot een mooi verhaal waarin we onze wensen beschrijven met voordelen en waarborgen.

Fijne zomer(vakantie)!

Vanaf deze plek wil ik alle bestuurders van assurantieclubs nogmaals heel erg bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Dat heeft geresulteerd in mooie resultaten: interessante lezingen, een knallend jubileumfeest en vele federatie-initiatieven. Top!

Ook voor na de zomer(vakantie) hoop ik weer op een goede inzet en dat mooie zaken worden gerealiseerd.

De zomer is sowieso een mooi moment voor reflectie. Wat gaat er goed, wat kan er beter of waar word ik gelukkig(er) van? Voor iedereen.

Daarom wens alle lezers van de Beursbengel de komende maanden veel ontspanning en inspanning om fris en helder na de zomer aan de slag te gaan met nieuwe plannen om zaken wel, anders of niet te gaan doen.

Een hele fijne zomer(vakantie)!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

In mijn column van april schreef ik over de financieel adviseur van de toekomst. Hierbij beschreef ik een aantal kenmerken waarover hij of zij moet beschikken. De meeste reacties en vragen kreeg ik over de alinea ‘Neemt klanten serieus, luistert en legt uit’.

Nog even die alinea herhalend: ‘De financieel adviseur van de toekomst leert zijn klant kennen en bouwt een relatie met hem, haar of hen op. Luisteren naar de behoefte van de klant is het begin. Hij kan empathisch reageren op wat er gezegd wordt; maar ook op wat er non-verbaal te zien is. Het advies wordt helder gemaakt op papier en in een gesprek, waarbij alternatieven worden afgewogen en de voors en tegens van de voorgestelde keuze(s) duidelijk worden gemaakt.’

STANDAARD OPENINGSZIN

Eén vraag die ik kreeg, sprong eruit: namelijk of er een manier is om het begin van het adviesgesprek een beetje soepeler te beginnen. Is er een soort van standaard openingszin? Natuurlijk is er niet één enkele standaard openingszin. Wel heb ik deze top 10 voor u verzameld:

1. Wat fijn om hier weer te zijn. Of een ander compliment.

2. Heb je al eerder een gesprek met een financieel adviseur gevoerd? En wat is je daarvan het meeste bijgebleven? Bij een kennismakingsgesprek.

3. Hoe was de vakantie/verjaardag/ eerste werkdag in nieuwe baan ? Toon belangstelling.

4. Ik begreep dat jullie gaan trouwen. Weet je al hoe de dag eruit gaat zien? Of stel een toepasselijke vraag bij de reden van de afspraak.

5. Ik heb nog nooit zo’n mooie zonsondergang gezien als toen ik hierheen reed. Of begin met een andere korte anekdote.

6. Wat mooi hoe jullie je huis/keuken/ eettafel/tuin hebben veranderd?

7. Waaraan heb je het meeste gehad uit ons vorige gesprek? Bij een vervolggesprek.

8. Wat is de belangrijkste vraag die jullie voor mij hebben? Waarmee kan ik jullie het meeste van dienst zijn? Gewoon vragen wat u voor uw klant kunt doen.

9. Het allerbelangrijkste doel van dit gesprek is dat jij je aan het eind van dit gesprek geholpen voelt. Spreken we dat af?Of een ander krachtig statement.

10. Vandaag wil ik graag <soort van agenda>met jullie bespreken. Waarmee willen jullie beginnen? Ik ben nogal van de hak-op-de-tak; en dan is zo’n agenda heel handig.

Welke openingszin het beste voor u is, is helemaal afhankelijk van wie u bent, wat uw klant kenmerkt en hoe u de relatie met uw klant ziet. Per situatie kan dat dus verschillen. Maar het is wel belangrijk dat u uzelf bent. Het napraten van een succesvol branchegenoot is wel het allerlaatste wat u moet doen.

Wat is uw openingszin als u bijvoorbeeld naar vrienden of de kroeg gaat? Gebruik die! Misschien een klein beetje aangepast; maar zeker niet te veel. Want hoe dichter uw ‘zakelijke’ openingszin daar bij in de buurt blijft, hoe beter het is. Want niets is natuurlijker of meer eigen dan dat.

En oefen. En varieer. Hoe vaker u oefent, hoe makkelijker het wordt. En het variëren heeft als voordeel dat u zich in verschillende situaties steeds makkelijker kunt redden.

Ik ben heel erg benieuwd naar welke openingszin u gaat gebruiken. Of welke eigen openingszin voor u heel goed werkt. Ik vind het leuk als u me dat laat weten.


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Het daadwerkelijk centraal zetten van een klant is lastig. Financieel adviseurs, verzekeraars en banken moeten veel meer een vriend zijn van de klant in plaats van een tegenstander. Om dat te realiseren, moeten we systemen en processen loslaten die erg in onze manier van werken zijn ingebakken.

In onze branche wordt tegenwoordig veel gesproken over 'klantgerichtheid', 'klant centraal', 'stappen zetten'. Ik merk dat het lastig is om een klant écht centraal te zetten, om écht vanuit een klant te redeneren. Ik ben in mijn carrière, bij verschillende bedrijven, altijd vertrokken vanuit het startpunt 'wat wil de klant, wat wil het intermediair, wat willen de leden'. En om daar echt naar te luisteren, moet je je systemen en processen loslaten.

Twee voorbeelden

Als ik nu terugkijk naar de verzekeringsbranche, schieten mij twee voorbeelden binnen. Onlangs op wintersport is mijn dochter flink gevallen. Ze is met een sneeuwscooter naar de lift vervoerd en daarna met een ambulance naar een kliniek waar eens arts foto's heeft gemaakt. Allerlei kosten gemaakt, die ik bij thuiskomst probeer te verhalen op de (reis)verzekeraar, maar die verwees mij door naar de zorgverzekeraar. Nou ja, een hoop gedoe, want het loopt nog steeds.

Niet veel later had ik thuis flink wat pech door een kapotte rioleringsbuis, die van net buiten mijn huis tot de gemeentegrens liep. Dat is allemaal keurig gemaakt door een loodgieter, met een fikse rekening als gevolg, wel acht keer zo hoog als de knie-facturen. En dan denk ik, als ik me dan ergens voor zou willen verzekeren, dan is dat niet voor de knie van mijn dochter, maar voor de tegenslag met het riool.

Dát wil ik opvangen. Ik wil als consument niet denken in verzekeringsproducten. Ik wil dat als mij iets overkomt, als ik bijvoorbeeld meer dan € 500 of € 1.000 schade heb, dáár tegen verzekerd zijn. Anders moet ik buffers aanspreken die ik eigenlijk wil afwentelen op een verzekeraar. En de ene keer is het mijn auto, de andere keer mijn huis en een volgende keer word ik ergens voor aansprakelijk voor gesteld. Op het moment dat ik schade ervaar, wil ik dat de verzekeringsbranche er voor me is.

Er zijn als het er echt om gaat!

Dat zijn voorbeelden waarvan ik denk daar moeten we als branche veel meer naartoe. Er zijn als het er echt om gaat; en vooraf adviseren om de financiële consequenties zoveel als mogelijk te beperken. Ik hoop dat de branche meer naar de echte consumentbenadering toegaat. Gelukkig zie ik al wat bewegingen in de goede richting. Maar het kan allemaal wel wat spontaner.

Het is toch veel beter om, na het verlenen van een dienst, de klant op te bellen en te vragen wat hij ervan vond en wat je kunt doen om de dienstverlening nog beter te maken dan dat via een online enquête te doen? Je gaat een persoonlijke dialoog aan. Want in de zakelijke dienstverlening ben je er voor je klant, dé klant. En dat moet niet volgens een afvinklijst in Excel, we moeten echt in gesprek met de klant. Hem die echtheid laten voelen.

We moeten klanten ook niet over een kam scheren, niet over gemiddelden spreken wanneer het over klanten gaat. Eigenlijk zouden we elke klant als individu moeten behandelen. En dat is lastig. En dat vergt ook een andere manier van omgaan met de klant. De klant in de ogen kijken.

Ik maak wel eens de vergelijking tussen kaas uit de supermarkt en kaas van een kaasboer. Ik koop bij beiden. De laatste heeft een veel breder assortiment waarvan ik echt niet elk product ken. Dus dan wil ik advies en ben ik ook bereid daar extra voor te betalen, omdat ik de toegevoegde waarde ervan inzie. En zo zou het met een financieel adviseur ook moeten zijn.

98% van de mensen deugt

De voormalige Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, kwam bij zijn vertrek met zijn constatering dat 98% van de mensen deugt. Financiële professionals kijken natuurlijk vaak naar die 2% die niet deugt, omdat ze opzettelijk dingen doen die niet horen. Maar daardoor kijken we ook automatisch met een lichte vorm van argwaan naar het overgrote deel dat wel deugt. We moeten als financieel adviseurs, verzekeraars en banken weer een vriend worden van onze klanten in plaats van een tegenstander.

Niet per definitie uitgaan van 'het slechte' in de mens. En misschien moeten we als branche wel juist nadenken over het belonen van goed gedrag. En ja, dat gebeurt al enigszins met schadevrije jaren bij autoverzekeringen. Maar het mag allemaal wel wat sympathieker. Dat is ook iets wat steeds meer wordt gevraagd door de samenleving. Minder bezit, meer delen, uitgaan van het goede in de mens, zonder daarin naïef te zijn.

Die 2% blijft bestaan en daar zul je altijd op moeten blijven filteren. Maar laten we de perceptie gewoon omdraaien; niet uitgaan van die rotte 2%, maar juist die goede 98%. Als je als 'tegenstander' begint, laten mensen ook minder snel het achterste van hun tong zien, vullen ze bij formulieren alleen maar het broodnodige in en dan begin je al op verkeerde voet. Dat moeten we niet willen. Verander de grondhouding naar iets positiefs.


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

De financieel adviseur van de toekomst is een vakman (of –vrouw), neemt zijn klant serieus, kan goed luisteren, kan ingewikkelde zaken begrijpelijk uitleggen, is kennisexpert, is specialist én generalist, kent zijn eigen grenzen en heeft een netwerk van professionals.

De financieel adviseur van de toekomst bouwt via het lidmaatschap van een assurantieclub aan de toekomst van zijn klanten; en daarmee aan zijn eigen toekomst. In Groningen, Friesland en Drenthe is hij lid van EFD Noord, in Zwolle en Omstreken van FiDiZ, in Oost-Nederland Van FDON, in Gelderland van FDG, in ’t Gooi, Flevoland en Utrecht van GSFD, in Zuid-Holland van VPV Rotterdam, in Zeeland van de Assurantieclub Zeeland, in Brabant van FiDiB en in Limburg van LAC Zuid.

De financieel adviseur van de toekomst blijft zich ontwikkelen door het lezen van de Beursbengel, het bijhouden van het vaknieuws en het bezoeken van bijeenkomsten van zijn assurantieclub.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra ziet drie categorieën van fi nancieel adviseurs: de onafhankelijke, de zelfstandige en de verkoopadviseur. Maar ik zie er eigenlijk maar één: de financieel adviseur van de toekomst. Hieronder zal ik ingaan op de kenmerken.

VAKMAN
De financieel adviseur van de toekomst verstaat zijn vak. Hij is als leerling begonnen, bekwaamde zich als gezel en werd uiteindelijk
meester. Hij kan de opgebouwde kennis en opgedane ervaring keer op keer vertalen in concrete hulp aan zijn klanten en weet
gevraagd en ongevraagd advies te geven als situaties wijzigen. Neemt klanten serieus, luistert en legt uit.

De financieel adviseur van de toekomst leert zijn klant kennen en bouwt een relatie met hem, haar of hen op. Luisteren naar de behoefte
van de klant is het begin. Hij kan empathisch reageren op wat er gezegd wordt; maar ook op wat er non-verbaal te zien is.

Het advies wordt helder gemaakt op papier en in een gesprek, waarbij alternatieven worden afgewogen en de voors en tegens van de voorgestelde keuze(s) duidelijk worden gemaakt.

KENNISEXPERT
De financieel adviseur van de toekomst weet veel. Kent wetgeving, producten en voorwaarden en weet veel over oplossingen voor zijn klant. Die kennis heeft hij verkregen en ook het examen ervoor gehaald. En hij houdt deze kennis goed bij.

SPECIALIST EN GENERALIST
De financieel adviseur van de toekomst kent de basis van zijn vak door en door en heeft zich in een of meerdere aspecten van het vak gespecialiseerd.

KENT ZIJN EIGEN GRENZEN EN HEEFT EEN NETWERK VAN PROFESSIONALS
De financieel adviseur van de toekomst weet tot welk punt hij kan adviseren en weet ook vanaf wanneer hij een andere professional moet
inschakelen. En doordat er in zijn netwerk voldoende professionals zijn, kan de juiste vakman voorgesteld worden aan zijn klant. Met het grote voordeel dat de klant niet helemaal van voren af aan hoeft te beginnen om zijn situatie en behoefte uit te leggen.

JIJ?!
Ben jij die financieel adviseur van de toekomst? Sluit je dan snel aan bij een van de assurantieclubs die samen de Federatie vormen. Je bent van harte welkom!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

In de vorige Beursbengel heb ik mijn bijdrage als kop meegegeven ‘Spring levende Federatie van Assurantieclubs’ en in deze inbreng wil ik vooral stilstaan bij de diverse en goede bijeenkomsten die de bij de Federatie aangesloten assurantieclubs organiseren. Meerdere redenen om te onderstrepen dat de Federatie en de assurantieclubs
springlevend zijn.

De assurantieclubs zetten zich – ieder op een eigen, unieke manier – in om vakkennis onder hun leden te delen met de mogelijkheid om te netwerken met medeberoepsbeoefenaars. Hoogwaardige, interessante lezingen vormen een belangrijk uitgangspunt. Dat is waardevol. Voor de professional zelf. Voor het kantoor waar hij of zij werkt. En voor de hele branche.

BIJEENKOMSTEN
Hieronder geef ik graag een overzicht van bijeenkomsten die in de komende twee maanden (in chronologische volgorde) worden georganiseerd: EFD Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) organiseert in maart/april
2019 drie lezingen:

 1. ‘Cyberrisico’s’. Dinsdag 12 maart 2019 vanaf 16:30 uur, Gold Club te Assen.
 2. ‘NEN + ISO Waarderingen’ door Wilco Lenting. Dinsdag 26 maart 2019 vanaf 16:30 uur, ‘t Smelnehûs te
  Drachten.
 3. ‘Inkomen & Verzuim’ van Marjol Nikkels. Dinsdag 9 april 2019 vanaf 16:30 uur, De Postwagen te Tolbert.

GSFD (’t Gooi, Flevoland en Utrecht) organiseert halverwege maart 2019 een avond over provisietransparantie.
De datum, spreker en locatie zijn bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend. Maar zijn binnenkort te vinden
op de website.

Op dinsdag 26 maart 2019 vanaf 19:30 uur, in Kasteel Maurick te Vught houdt FiDiB (Brabant) een bijeenkomst ‘Kijk in de Kifid-praktijk’. Mr. Eveline Ruinaard, voorzitter geschillencommissie en tevens directeur van Kifid, zal met name ingaan op zaken waarmee de geschillencommissie te maken krijgt. Het oplossen van klachten via bemiddeling is een praktijk die aan belang wint, naast het doen van uitspraken. Vragen van aanwezigen over Kifid of klachtbehandeling in het algemeen zal zij graag beantwoorden.

Op woensdag 27 maart 2019 vanaf 18:00 uur, in Het Wapen van Beckum in Beckum, organiseert FDON (Vereniging
Financieel Dienstverleners Oost-Nederland) een bijeenkomst met als thema ‘transitie naar financieel regisseur?’.  Hierbij geven Fred de Jong en Alwin Oerlemans een toelichting op hun visie; vorm gegeven vanuit onderzoeken
en actuele ontwikkelingen. Aansluitend leidt Jurjen Oosterbaan de discussie met hen en de aanwezigen.

Op dinsdag 9 april, vanaf 12:00 uur organiseert LAC Zuid (Noord- en Zuid-Limburg) een lunchbijeenkomst. Nadere info is te vinden op de website. Locatie is Hotel van der Valk in Stein-Urmond.

Assurantieclub Zeeland organiseert op donderdag 11 april 2019 van 09:00 tot 12:00 uur in Middelburg de workshop ‘opruimkosten’. Hoe zit dat nou ook alweer met de consequenties van plotselinge of geleidelijke verontreiniging; opruimkosten op eigen terrein of bij derden en risicoaansprakelijkheid dan wel schuldaansprakelijkheid bij milieuschade? Genoeg ingrediënten om een workshop te verzorgen, waarbij vanuit diverse invalshoeken en met heel veel praktijkvoorbeelden het onderwerp opruimkosten behandeld zal worden.

VPV Rotterdam heeft in april ALV en in mei is het tweede deel van de reeks ‘vierde industriële revolutie’. Het
doel is om samen te ontdekken wat dit betekent voor de Rotterdamse verzekeringsmarkt. Locatie is het VNAB
kennis- en ontmoetingscentrum aan Boompjes te Rotterdam.

Ook de Vereniging voor Financiële Dienstverleners Gelderland (FDG) en FiDiZ (Vereniging van Financiële
Dienstverleners Zwolle en Omstreken) organiseren mooie bijeenkomsten. Deze waren op het moment van aanleveren van deze tekst nog niet bekend, maar zijn binnenkort op de website van deze assurantieclubs te vinden.
Zoals je kan zien, zijn dit zeer diverse onderwerpen. Van cyber tot provisie en van inkomensverzekeringen tot Kifid.
Allemaal onderwerpen die professionals in onze branche bezighouden.

MEER INFORMATIE
Meer informatie, zoals hoe je je kan opgeven, is te vinden op de website van de desbetreffende assurantieclub.
Die clubs kan je vinden via www.assurantieclubs.nl. Mijn oproep aan iedereen die het (verzekerings- en/of hypotheek)vak serieus neemt, is om lid te worden van een assurantieclub en hun bijeenkomsten te bezoeken. Tot ziens!


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Het jaar waarin de Federatie van Assurantieclubs het 70-jarig jubileum vierde en een nieuwe structuur introduceerde, ligt inmiddels achter ons. 2019 is het jaar van het bouwen.

Bouwen aan PA
Alle leden van de bij de Federatie aangesloten clubs hebben de mogelijkheid om gratis de Federatie-PA-tool uit te proberen. Hierin worden vakgenoten op de hoogte gehouden van de laatste (kennis)ontwikkelingen. Hierdoor kunnen alle leden permanent actueel zijn en hun klanten het meest up-to-date-advies geven.

Hoewel wij de voordelen van het huidige PE/PA-systeem zien, zijn er ook nadelen. We zijn blij met het toegangsexamen van de Wft en vinden PA (Permanent Actueel) een pareltje. Zo kunnen vakgenoten dagelijks werken aan hun actualiteit; wat ten goede komt aan het advies aan hun klanten.

Maar in de toekomst willen we af van het huidige systeem van PE. De driejaarlijkse verplichte PE-examens moeten komen te vervallen. Onder andere omdat dit geen systeem is dat aansluit op de (individuele) praktijk. Wat heeft het voor zin om als zakelijk schadeadviseur te leren over een vakgebied waar je helemaal niet mee bezig bent? Als zakelijk schadeadviseur moet je alle ins en outs kennen van de zaken waarover je adviseert!

Bouwen aan samen
Het unieke van assurantieclubs is belangrijk. Iedere club kent de eigen leden het beste en weet daar het beste op in te springen.
Maar er is ook veel dat de clubs bindt. En daarom werkt de Federatie aan het vergroten van de toegevoegde waarde van het geheel. Een mooi voorbeeld daarvan is dat we nadenken of en hoe we kunnen werken vanuit één websitebouwer. Het koppelen van gegevens en uitwisselen van zaken kan dan beter.

In 2019 zullen er ook gezamenlijke initiatieven worden opgepakt voor ledenwerving, gastsprekers, lezingen, opleidingen en stage voor intreders.

Tot slot willen we ook structuur brengen in hoe verzekeraars ons werk kunnen ondersteunen. Dit jaar zullen er sponsorpakketten voor gouden/zilveren/bronzen verzekeraars zijn. Kan je niet wachten? Neem dan contact met mij op en ik koppel je aan het betreffende bestuurslid.

Bouwen aan kennis en netwerk
Ondertussen organiseren de assurantieclubs vele bijeenkomsten in het land over nieuwe ontwikkelingen in onze branche. Affectieschade, technologische ontwikkelingen, cyber en dergelijke. Neem jij je vak ook zo serieus en zoek je mogelijkheden om kennis te maken (of te netwerken) met vakgenoten? Ga dan eens naar een avond van een assurantieclub bij jou in de buurt. Je kan die vinden via https://www.assurantieclubs.nl/.


Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Column 2018

Op 11 oktober 2018 viert de Federatie van Assurantieclubs haar 70-jarig bestaan. Alle leden zijn welkom op ons jubileumfeest! Noteer deze datum dus alvast in de agenda en meld u als lid aan via www.assurantieclubs.nl/70-jaar.


Het jubileum is een mooie mijlpaal waar voorzitter Gérard Teurlings graag bij stilstaat. Hoewel het vakgebied in de afgelopen 70 jaar behoorlijk is veranderd, gaat het onafhankelijke kennisplatform met vertrouwen de toekomst tegemoet. Er is namelijk altijd behoefte om elkaar (lokaal) te ontmoeten en zaken die spelen in de branche met elkaar uit te wisselen.

Afgelopen jaren is er binnen de vereniging hard gewerkt aan het doorvoeren van veranderingen, zowel op bestuurlijk niveau als binnen het vakgebied. Kennisuitwisseling blijft nog steeds een zeer belangrijk onderdeel  binnen de aangesloten clubs, een van de redenen van oprichting toentertijd. Een initiatief wat in 1936 te Amsterdam ontstond en wat zich in 1948 formeel landelijk verspreidde.

Naast lokale bijeenkomsten en lezingen, is de digitale kennisomgeving niet meer weg te denken binnen de bemiddeling en advisering van financiële producten. Vandaar dat het Federatiebestuur met nieuwe initiatieven komt om haar actieve leden digitaal te ondersteunen. Op 11 oktober 2018 zullen de aanwezige leden hiervan een eerste exemplaar ontvangen. Reden te meer om u nu al aan te melden voor dit 70-jarig jubileum. Want alleen de eerste 70 reserveringen zijn verzekerd van gratis toegangskaarten.

Op dit feestelijke ledenevenement wil de Federatie natuurlijk ook terugkijken op de afgelopen 70 jaar. Mocht u leuke foto’s, artikelen of anekdotes hebben, dan mag u deze doorsturen naar het bestuur. De contactgegevens zijn te vinden op de Federatie-website, www.assurantieclubs.nl, waar u zich ook kunt aanmelden. Samen met diverse gastsprekers zal op dit feest in een ontspannen sfeer ook naar de toekomst gekeken worden. Wat komt er op ons af en wat betekent dit voor onze leden? Hoe past u zich aan in een veranderende markt? We heffen met u het glas, genieten van heerlijke hapjes en sluiten de avond muzikaal af. Een jubileum dat u niet mag missen.

Bron: Beursbengel nr 874

Op 11 oktober 2018 vierde de Federatie van Assurantieclubs met haar leden het 70-jarig jubileum in Wijnhuis Robbers & van den Hoogen in Arnhem. De Federatie is het overkoepelend orgaan van 11 verenigingen of ‘assurantieclubs’, verspreid over heel Nederland. De viering van het jubileum luidde ook meteen de start in van de nieuwe koers die de Federatie met de assurantieclubs gaat varen.

Meer participatie van de deelnemende assurantieclubs en hun leden. Dat is wat de Federatie voor ogen heeft: ‘van leden, voor leden en voortaan door leden’. Om dat te bewerkstelligen heeft de Federatie een organisatorische wijziging doorgevoerd: een nieuw bestuur, bestaande uit alle voorzitters van de lokale assurantieclubs. Als het ware is er ‘een bestuurslaag uitgehaald’, zo legde voorzitter Gérard Teurlings uit in zijn welkomstwoord. Teurlings kondigde ook aan dat hij daarom de voorzittershamer overhandigt aan Bert Sonneveld. Sonneveld wordt daarmee de eerste onafhankelijke voorzitter van het Federatiebestuur. Met het nieuwe bestuur komt er een ‘neutrale’ voorzitter, die geen lid is van een assurantieclub-bestuur, geen ‘dubbele petten’ heeft en geen stem heeft in het bestuur. Het bestuur bepaalt het beleid, de ‘onafhankelijke’ voorzitter voert het beleid uit. Op deze manier hoopt de Federatie slagvaardiger te zijn.

‘MIJN WERK ZIT EROP’
Volgens Teurlings zit zijn werk erop: ‘Ik ben klaar met mijn werk. Ik ben verleden tijd, Sonneveld is de toekomst.’ Door afscheid te nemen als voorzitter, wil hij ruimte geven aan Sonneveld en het nieuwe bestuur om de nieuwe koers goed neer te zetten. Bert Sonneveld is manager Marketing & Acceptatie bij de Vereende. Over zijn motivatie om dit te doen zegt hij: ‘Ik zie veel toekomst in het vakmanschap, in het beroep, in de kennis en ervaring en in het aanzien van onze professie. Mijn doel is om de trots binnen de branche terug te brengen.’

Op 11 oktober 2018 vierde de Federatie van Assurantieclubs met haar leden het 70-jarig jubileum in Wijnhuis Robbers & van den Hoogen in Arnhem. De Federatie is het overkoepelend orgaan van 11 verenigingen of ‘assurantieclubs’, verspreid over heel Nederland. De viering van het jubileum luidde ook meteen de start in van de nieuwe koers die de Federatie met de assurantieclubs gaat varen. De overige bestuursleden zijn Gérard Teurlings (tot 2020 voor FiDiB nog in het Federatiebestuur als penningmeester), Erik van den Berg, Edward van Gilst, Maurice Smit, Patrick Janssen, Ralph Cadier, Roderik Rietsema en Wim Maas.

VAKONTWIKKELING EN NETWERK
De Federatie blijft zich ook in de toekomst richten op vakontwikkeling en op samenwerking binnen het netwerk
van assurantieclubs. Om dat te onderstrepen had de Federatie een leerzame traktatie in petto voor de leden. Alle
leden van de aangesloten assurantieclubs kregen als jubileumcadeau een gratis abonnement op Federatie PA
Pro, een Permanent Actueel-tool met Wft-PE-oefenexamens, studiemateriaal en een nieuwsblog. De leden kunnen
hiervan tot 1 april 2019 gratis gebruikmaken.

Bron: Beursbengel nr 879

Column 2016

“Gelukkig nieuw geluk!”, wensen de Russen elkaar toe bij de jaarwisseling. Dan laten we even alles op zijn beloop en wensen elkaar het beste toe. Hierbij worden vaak goede voornemens gemaakt, zo ook de Federatie van Assurantieclubs.

Voornemens
In 2016 gaat de Federatie van Assurantieclubs verder met de door haar ingezette koers. Samen met de besturen van de lokale clubs gaat het Federatiebestuur de uitdagingen omzetten in concrete stappen, waarbij wordt afgesproken hoe en wanneer de gewenste resultaten bereikt zijn.

Vandaar dat de Algemene Vergadering al in januari plaatsvindt en niet ergens midden in het jaar. Middels verschillende losse sessies wordt een begin gemaakt met het bepalen van de meetbare doelen en verwachtingen. De ‘partners in crime’ zullen elkaar moeten gaan versterken en zo meervoudige toegevoegde waarde creëren en ook borgen. De relatie tussen de lokale clubs en besturen onderling is hierbij van groot belang. Om deze relatie te versterken, is het regiooverleg weer nieuw leven ingeblazen. Vanaf medio 2015 ontmoeten besturen elkaar ook informeel, waardoor er meer zicht komt op de problemen van de clubs of waar ze nieuwe mogelijkheden zien. Het bouwt een andere verantwoordelijkheid op die wederkerig wordt, naar gelang de clubs meer met elkaar willen gaan doen. Ondanks dat iedere club autonoom is.

Het Federatiebestuur gaat ook in 2016 weer actief in gesprek met diverse kennispartners, om zo de betrokkenheid binnen de branche gezamenlijk te vergroten. Hierbij zoekt de Federatie van Assurantieclubs bijvoorbeeld naar nieuwe goede gastsprekers met actuele onderwerpen, die inspirerend zijn voor alle  lokale clubs. Maar ook naar andersoortige samenwerkingsverbanden die innovatief bijdragen aan het collectief.

Beursbengel nr 851

Velen hebben de afgelopen jaren al een of meerdere Wftdiploma’s gehaald en laten registreren bij Duo. Echter uit een rondvraag blijkt ook dat zeker nog de helft van het intermediair niet klaar is. Het jaar 2016 lijkt daarom het ‘uur van de waarheid’ te worden.

Ervan uitgaande dat iedere professional drie diploma’s geldig wil houden, betekent dit dat in 2016 nog ongeveer 100.000 examens gehaald moeten worden. Of gaat de afname van het aantal adviseurs toch sneller dan gedacht? Deze afname is zeker voelbaar bij lokale assurantieclubs. Opzeggingen volgen na verkoop van de portefeuille of als gevolg van het bereiken van de pensioenleeftijd. Maar ook zijn er leden die aangeven het niet meer leuk te vinden binnen de financiële branche.


Studenten

Daarnaast voelen studenten zich niet altijd genoodzaakt om alle gehaalde diploma’s te laten registreren bij het DUO. Veel hbo-studenten met een specialisatie banken verzekeringsleer weten ook nog niet zeker of ze wel werkzaam willen zijn in de financiële branche. Als ze uiteindelijk toch hiervoor kiezen, doen ze liever opnieuw examen om de benodigde Wftdiploma’s te halen dan nu ‘onnodig’ de PEplusexamens te doen. Ook op mbo-niveau is de afname merkbaar.

Steeds minder leerlingen kiezen voor een baan binnen de branche, waardoor de formatie van klassen en docenten moelijker rond te krijgen is. Steeds meer scholen stoppen met de specifieke opleidingen en laten leerlingen instromen in algemene stamopleidingen.

Bedrijdslidmaatschappen

Opmerkelijk is wel dat de bedrijfslidmaatschappen licht stijgen bij de assurantieclubs. Zo hebben zich bijvoorbeeld bij EFD Noord afgelopen jaar zeker tien bedrijven aangemeld met circa 100 medewerkers. Er is dus nog zeker behoefte aan de ‘K3’ (kennis maken, kennis delen en kennis halen).

Waarschuwing

De stilte voor de storm in opleidingsland is dan ook niet geheel te verklaren. Diverse opleiders vragen aan de Federatie van Assurantieclubs of er nog wel behoefte is. Zij waarschuwen inmiddels ook voor het te laat beginnen met studeren. Mogelijk is iedereen toch al bezig, echter ieder voor zich en niet zichtbaar.

Meer dan theorie alleen

Tijdens de netwerkborrels van de aangesloten assurantieclubs krijgt het Federatiebestuur vaak te horen dat men naast het digitale leren ook met elkaar wil kunnen sparren. Het lijkt erop dat er een grote behoefte is aan meer dan enkel het theoretische kader, waarbij ook de interesse in maatwerk naar voren komt. Medewerkers kunnen dan makkelijker permanent actueel blijven op het deelgebied waarin zij adviseren.

De besturen van de lokale assurantieclubs kunnen hierop inspelen met permanente thema-avonden, workshops en specifieke opleidingen. Het gaat hier dus niet om een softwareprogramma waarbij men over actualiteiten leest en vragen beantwoordt. Assurantieclubs kunnen deze behoefte aan maatwerk langzamerhand om gaan zetten in een informatieaanbod dat afgestemd wordt op de behoeften van hun leden.

Het Federatiebestuur roept iedereen daarom op het lidmaatschap bij een assurantieclub te verzilveren en kenbaar te maken waaraan men dit jaar behoefte heeft om een geslaagd 2016 te hebben. Het lidmaatschap draagt hierdoor meteen bij aan de persoonlijke groei!

Beursbengel nr 853

Assurantieclub LAC Noord bestaat binnenkort vijftig jaar. Op 4 november 1966 schreef de vereniging zich zelfstandig in bij de Kamer van Koophandel en zo waren er twee assurantieclubs in Limburg. In de provincie was er eerst maar één vereniging, maar om praktische redenen, zoals onder meer vanwege de reisafstanden, vond men twee verenigingen beter.

Ttijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering op 3 juni nam Frans Jacobs met de leden de afgelopen vijftig jaar door. Jacobs is al meer dan 45 jaar lid van LAC Noord. Als geen ander kent hij de weg in het opgebouwde archief. Hij stond samen met de leden stil bij opmerkelijke momenten, documenten en ontwikkelingen.

Zo was er een lid, een bekende Limburger, die iedere maand een brief schreef. In deze brief meldde hij zich correct af, met iedere maand weer een andere reden. Ja, in die tijd kwam men vaak bij elkaar voor zowel sociale activiteiten als om de kennis op peil te houden. Verder ontstond er veel discussie in 1975, toen de jaarlijkse contributie van 7,50 gulden naar 10,00 gulden ging.

Toekomst
Het huidige bestuur keek niet alleen naar het verleden, met de vele mooie anekdotes en verhalen. Maar ook werd de blik gericht op de toekomst. Hierbij gaf de voorzitter, Bart Martens, aan dat er een aantal stevige uitdagingen ligt op het gebied van ledenwerving, het aanbod van opleidingen en events: “Samenwerking met andere  Zusterverenigingen kan hierbij niet uitblijven. We zullen elkaar hierin moeten gaan versterken. De Federatie van Assurantieclubs heeft in haar Masterplan diverse zaken opgenomen die naadloos aansluiten bij onze statuten, zoals faciliteren van kundige sprekers en verdere verdieping van kennis, waardoor we een volgende stap kunnen maken richting de toekomst”. Om zich nog een beter beeld te kunnen vormen, gaat het bestuur dit jaar een enquête versturen onder de leden. Hierdoor kan LAC Noord de toekomst nog beter vormgeven.

Hertog Jan
Het officiële gedeelte van de Algemene Vergadering werd gevolgd door een leuke rondleiding bij bierbouwerij Hertog Jan. De leden werden daar in het Limburgs dialect toegesproken, wat voor iedereen een verademing was, zelfs ook voor spreker Thijs. De gemoedelijke sfeer nam toe naarmate de rondtoer vorderde, gelijke tred houdend met
de inname (beginnend bij water en eindigend bij het premium bier, waar de Limburgers zeker trots op mogen zijn). Het vijftigjarig jubileum werd op een Bourgondische manier afgesloten, waarbij natuurlijk voor lekker eten, muziek en drinken was gezorgd.

Op reis
LAC Noord heeft tijdens dit jubilerende jaar nog diverse leuke events op het programma staan. Zo heeft het actieve lid, Hans van den Brandt, aangegeven dat in de tweede week van december weer de bootreis (Boefons daag) gaat plaatsvinden en dat LAC Noord op 13 september een buitenlandse reis gaat maken.

Felicitaties
De Federatie van Assurantieclubs feliciteert LAC Noord met het vijftigjarig jubileum namens alle assurantieclubs en prijst het bestuur voor zijn grote vrijwillige inspanningen. Naast voorzitter Bart Martens (Assurantie Groep Horst B.V.) bestaat het bestuur nu uit: penningmeester Koos Straten (Van den Brandt Straten Assurantiën), secretaris Frank Jacobs (Jacobs Verzekerd), Wieny Steegs (Hypotheek & Verzekeringscentrum Horst) met de opleidingen in haar takenpakket en Richard Hendrix (Leef Vrij B.V.) verantwoordelijk voor de opleidingen en jeugdcommissie.

Beursbengel nr 856

Verenigingen die aangesloten zijn bij de Federatie van assurantieclubs hebben uitgesproken om meer regionaal met elkaar te gaan organiseren, waardoor ze elkaar versterken en leden meer events kunnen aanbieden. Zo staan de eindejaarsshow van Maikel Harte en de boefonds-daag in 2016 op het programma. Voor 2017 komen er nieuwe regionale events, die de besturen samen met diverse kennispartners gaan organiseren.

Op 25 november geeft Maikel Harte, advocaat, voor de tiende keer de try-out van zijn eindejaarsshow. Tijdens de
Zeeuwse assurantieborrel neemt hij eerst de beroepseed af, waarna het publiek zijn nieuwe show mag aanhoren. De Zeeuwse teksten dienen om te inspireren, zonder dat scherpe, zware maatschappelijke of politieke issues de revue passeren. In een ontspannen sfeer laat Maikel de toehoorders ontsnappen aan de ellende van alle dag en biedt hij ontspanning aan iedereen die hard gewerkt heeft aan het verkrijgen van de Wft-(PE-)diploma’s.

Op 9 december vindt een gezamenlijk event plaats. Hans van der Brandt, actief LAC Noord-lid, heeft het initiatief genomen om opnieuw de Boefonds-daag te organiseren. De dag werd eerst door BLG georganiseerd, maar die heeft deze dag laten vervallen. Het is een prettig Limburgs moment met infotainment, waarbij alle zusterverenigingen welkom zijn. De boottocht zal in de middag plaatsvinden met diverse gastsprekers aan boord. Daarnaast worden de aanwezigen verwend met een heerlijke uitgebreide lunch en alles wat daarna komt.

Opstartfase
In de opstartfase van de verbondenheid tussen assurantieclubs houdt het federatiebestuur de drempel laag,  daardoor organiserende clubs weinig extra organisatie hebben. In maart 2017 is het echter de bedoeling om samen met kennispartners een cluboverstijgend inhoudelijk event te organiseren, waarbij ook de verbinding wordt gelegd tussen vakbroeders en het bedrijfsleven in de regio. De voorkeur gaat uit naar gastsprekers afkomstig van de aangesloten assurantieclubs. Zo wordt de toegevoegde waarde zichtbaar van de leden van de verenigingen. Zij hebben veel kennis en kunde in huis en als gastspreker krijgen ze een mooie kans om zich te profileren en andere leden te verrijken met kennis.

De Zuydergroep, regio zuid van de Federatie van Assurantieclubs, zal aftrappen. Het gevolg is volgens het federatiebestuur samen sparren en nieuwe concepten ontwikkelen, waardoor adviseurs en bemiddelaars in staat zijn om hun diensten nog beter te laten aansluiten op de wensen van klant.

In combinatie
De eerste voorbereidingen voor het regioevent zijn inmiddels gestart met een bekende landelijke kennispartner. Mogelijk zal het regio-event uit meerdere delen bestaan. Te denken valt aan een verfrissende ‘traditionele’ regionale bijeenkomst in combinatie met digitale opvolging. Deze opvolging kan ook ingezet worden voor klanten van de leden, zodat de assurantieclubleden opnieuw hun toegevoegde waarde zichtbaar kunnen maken. Naar verwachting zal dit event niet alleen in regio zuid gaan plaatsvinden. Bij succes komen in september 2017 de andere regio’s aan de beurt.

Beursbengel nr 860

Column 2015

Op dit moment zijn bijna alle assurantieclubs aangesloten bij de Federatie van assurantieclubs. Dit landelijke platform faciliteert en ondersteunt de autonome regionale verenigingen bij hun lokale activiteiten. Daarnaast vertegenwoordigt het bestuur van de Federatie haar leden, vanuit een politiek neutrale positie.

Om ervoor te zorgen dat de assurantieclubs meegaan met de huidige veranderingen, zoekt de Federatie continue naar nieuwe mogelijkheden en aansluitingen. Hierdoor kunnen de leden van de clubs direct genieten van het collectieve voordeel. Deze voordelen worden echter nog niet overal gedeeld. Wellicht zijn de clubs hierin nog te bescheiden gebleven. Het is dus tijd voor landelijke actie!

Website

Vanuit de website www.assurantieclubs.nl kan iedere bezoeker voortaan alle jaarprogramma’s inzien én zich per event aanmelden. De lokale assurantieclubs hebben hierbij een eigen programmering, waardoor de bijeenkomsten,
vakinhoudelijke opleidingen, workshops en thema’s zeer divers zijn. Deze eigenheid, van iedere vereniging, verrijkt juist het lokale en inhoudelijke aspect.

Daarnaast stimuleert de grote verscheidenheid tussen de clubs ook de onderlinge samenwerking. Hierin laten de verenigingen inmiddels een verdere groei zien, door regiogebonden input te leveren aan het beleid van de Federatie.

Vele handen

Een assurantieclub biedt naast vakinhoud en sociale cohesie voortaan ook een uitgebreid pakket aan activiteiten, waarbij de contributie nog (erg) laag te noemen is. Vele leden vragen zich dan ook af hoe al die besturen dit toch allemaal doen. Het bestuur van de Federatie wil daarom een lans breken voor de grote inspanningen van deze besturen én alle leden oproepen tot een hogere participatie. Dit alles onder de noemer: ‘Vele handen maken licht werk’.

Koers

De nieuwe zakelijkheid heeft ook binnen het verenigingsleven haar intreden gedaan, waardoor de Federatie opnieuw haar koers heeft geijkt en vastgesteld. Deze koers zal zich verder gaan toespitsen op meervoudige collectieve waardecreatie, waardoor verenigingen duurzaam en maatschappelijk mee kunnen groeien met toekomstige veranderingen. Bij al deze veranderingen mag de ‘fun’-factor zeker aanwezig zijn. Tenslotte mag ieder lid trots zijn op het mooie beroep, dat zij uitoefenen.

Voorbeeld

Een mooi voorbeeld van collectieve waardecreatie is ook de samenwerking met NIBE-SVV. Via de Beursbengel stelt de Federatie al jaren de lokale verenigingen in staat om zichtbaar te worden en te laten zien wat ze aan activiteiten doen, c.q. aan waarde toevoegen. Verder zorgt het collectief ervoor dat het interessant is voor andere marktpartijen. Het nieuwe ‘samen delen’ heeft op deze manier een passende invulling gekregen, waarvan nog veel niet aangesloten intermediairs en aanbieders gebruik kunnen maken.

Het zou weer gewoon moeten zijn dat iedereen zich verenigd heeft, waarbij de lokale clubs uitstekend in staat blijken te zijn om verdere invulling te geven aan de grote behoefte van kennis uitwisselen, zich informeren over nieuwe ontwikkelingen en netwerken. Om voor de aangesloten verenigingen de toegevoegde waarde te vergroten, gaat de Federatie ook haar samenwerking met NIBE-SVV versterken . In een volgend artikel hierover meer.

Nieuwsgierig geworden naar wat de lokale assurantieclub bij u in de buurt kan toevoegen? Bekijk de jaarprogramma’s en meld u aan. De besturen schudden u graag de warme hand.

Vanaf dit najaar ondersteunt de federatie van assurantieclubs de lokale assurantieclubs bij de versterking van hun samenwerking op regionaal niveau. de vijftien lokale verenigingen geven zelf invulling aan de regionale samenwerking.

De federatie is voorstander van regionale samenwerking. Vaker met elkaar in contact treden vergroot de mogelijkheden om met elkaar te sparren en ideeën uit te wisselen, evenals om met elkaar events te organiseren.

Eigenheid

De regionale samenwerking hoeft niet ten koste te gaan van de lokale eigenheid, benadrukt de federatie. Wel kunnen door de samenwerking meer aangesloten leden onderling gebruikmaken van ‘het collectief’. Door de events onderling af te stemmen, kunnen de zusterverenigingen elkaars kwaliteiten en thema’s benutten. Zo organiseert de vereniging fiDiZ (Zwolle) een bijeenkomst op 18 november over een grote regionale brand, waarbij ook de zusterverenigingen uit regio noord zijn uitgenodigd. naast lokale (hoge)scholen zijn verder alle partijen die bij de schade betrokken waren aanwezig om de casuïstiek te bespreken.

Ook in Regio West is er sprake van meer samenwerking. Zo hebben de assurantieclubs in deze regio ervoor gekozen om op hun website niet alleen de eigen komende events te vermelden, maar ook die van de omringende zusterverenigingen. Zo worden de leden nog beter geïnformeerd over de mogelijkheden die het collectief gezamenlijk biedt.

In regio Zuid organiseert fiDiB op 19 november een nieuw event op de universiteit van tilburg over het pensioenlandschap van de toekomst. Daarbij zijn naast de zusterorganisaties ook diverse lokale (hoge)scholen uitgenodigd.

Groter bereik

Een lokale assurantieclub heeft door de regionale samenwerking een groter bereik. Er ontstaat zo een collectieve waardecreatie, die energie geeft aan alle initiatieven binnen de federatie. Daarmee ontstaat ook binnen het
landelijke platform meer participatie, aldus de federatie. Assurantieclubs weten hierdoor beter aan te geven waar landelijk behoefte aan is en hoe de federatie verdere invulling kan geven aan de snel veranderende branche, verwacht de federatie.

In oktober neemt Gérard Teurlings, huidig voorzitter van FiDiB, de voorzittershamer over van Femke de Jong-Struiksma en wordt hij de nieuwe voorzitter van de federatie van Assurantieclubs.

Na drie jaar voorzitterschap neemt De Jong-Struiksma afscheid. Wel blijft ze nog een jaar aan als liaison externe contacten, om zo een goede overdracht te bevorderen. Ze heeft samen met het bestuur in die drie jaar hard gewerkt aan het uitzetten van een nieuwe koers. Dat was nodig door de ontwikkelingen in de sector, zoals vergrijzing, uitstroom en de verharde verhoudingen tussen aanbieders en adviseurs, waardoor de branche verzakelijkte. Die verzakelijking zag je ook terug bij de assurantieclubs. Reden voor De Jong-Struiksma om samen met het bestuur in te zetten op het verbeteren van het aanzien van de assurantieclubs.

De rol van de assurantieclub als een politiek neutraal platform waar je elkaar kunt ontmoeten en met elkaar in gesprek kunt over ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk moet nog meer voor het voetlicht komen. De nieuwe koers kort samengevat: ‘samen werken aan vakinhoud en verbinding’. De assurantieclubs moeten ook op de lange termijn in staat zijn om de leden een plek te bieden waar vakinhoud en sociale cohesie centraal staan.

Teurlings: ‘De koers is uitgezet, we hebben bepaald wat nodig is richting de toekomst. Nu is het tijd om te gaan bouwen’. Nu het fundament voor de toekomst staat, breekt de fase van uitvoering en implementatie aan. Teurlings loopt al een tijdje mee in de Federatie en ziet een aantal uitdagingen. Hij wil de leden helpen om hun werk te optimaliseren. Daarnaast mag er ook meer fun zijn binnen de branche, zo vindt hij. ‘Iedereen mag trots zijn op het werk dat hij of zij doet. De Federatie is een mooi platform om daaraan te werken.’

Om verder te bouwen moet deFederatie volgens Teurlings ook aansluiting zoeken bij jonge instromers in de branche. Dat kan door actief contact te houden met onder andere hogescholen. Maar ook door zelf opleidingen te organiseren, zoals EFD Noord dat doet. Op die manier kom je ook in contact met jonge mensen. Sinds 2014 heeft dat alleen al ruim 200 nieuwe bedrijfslidmaatschappen opgeleverd.

Het laat zien dat er in deze tijd nog steeds veel behoefte is aan aansluiting bij een branchevereniging om kennis en netwerk op te doen. Die ontwikkeling zien we ook bij de andere assurantieclubs, aldus Teurlings. Het streven is dat iedereen die de sector instroomt het fenomeen assurantieclub al kent en meteen lid wordt. En dan is het aan de assurantieclubs om zoveel te bieden dat ze dat ook hun hele carrière blijven. Een gevarieerd programma bieden staat daarom voorop. Voor ervaren leden gaat dat vooral om vaktechnische kennis, voor jongeren ook om zaken als carrièreplanning en ondersteuning. Teurlings vertrouwt erop dat de Federatie onder zijn voorzitterschap een goede toekomst tegemoet gaat: ‘De behoefte aan een organisatie als de Federatie is nog steeds groot. We moeten ervoor
zorgen dat we dat nieuwe elan verder uitbouwen en borgen.’

Op 25 maart 2015 heeft fiDiZ, vereniging voor financiële Dienstverlening in Zwolle en omstreken, een lezing  georganiseerd met als onderwerp ‘Het assurantiekantoor van de toekomst’. De assurantieclub vond de heer Cisco Barão, makelaar in assurantieportefeuilles, bereid om de lezing te verzorgen.

De heer Barão is sinds 1986 werkzaam in de assurantiebranche. Hij heeft geruime tijd bij een internationale verzekeraar gewerkt en is daarna jarenlang eigenaar geweest van een gerenommeerde assurantieonderneming. Deze veelzijdige ervaring wendt hij vanaf 1999 in de dagelijkse praktijk aan ten behoeve van opdrachtgevers. Tot zijn cliënten behoren onder meer individuele assurantieondernemingen, verzekeraars en diverse (belangen)organisaties uit de nationale en inmiddels ook internationale verzekeringswereld. De heer Barão is regelmatig gastspreker ‘Intermediaire Distributie’ op diverse (inter)nationale podia.


Socrates

Barão legde de aanwezigen bij deze interactieve lezing allereerst een overweging van Socrates voor: ‘The secret of change is to focus all of your energy, not on fi ghting the old, but building the new’. Op dit moment zijn er in de branche een aantal issues, die hebben geleid tot een status quo. Hierbij valt te denken aan het verdienmodel, het negatieve imago, opleidingseisen c.q. bijscholingsplicht, het centraal stellen van de klant.

Maar het is noodzakelijk, aldus Barão, om met de tijd en de wensen van de klanten mee te gaan en daarom dus te innoveren. Uiteraard is het ook van belang om het vertrouwen van de klant terug te winnen.

Innovatie


Innovatie omvat het geheel aan handelingen, gericht op vernieuwing van ideeën, producten, diensten en processen. De innovatie kan plaatsvinden door tegemoet te komen aan de behoeften van cliënten (nieuwe services, bedieningsconcepten, duurzaamheid, hybride communicatie via app en face to face), maar ook in de organisatie (business proces redesign, effi ciency). Volgens Barão zijn er echt wel mogelijkheden en kansen voor een intermediair in de toekomst.

Koers zetten naar het intermediair van de toekomst betekent wel vernieuwen, herinrichten, bestaande concepten achter je laten en nieuwe wegen inslaan om de negatieve spiraal te doorbreken. Het intermediair dient (onder meer) het vertrouwen van de klant terug te winnen, de kloof tussen verzekeringen en de klant te dichten. Het betekent ook virtueel en reëel zijn en procedures en processen opnieuw uitvinden. Bij de innovatie zou tevens gekeken kunnen worden naar branches die dergelijke stappen al gemaakt hebben, onder meer de telecom-, energie- en reisbranche.

De strekking van de lezing is dan ook dat er in de toekomst wel degelijk nog een rol is weggelegd voor een assurantiekantoor, maar dat gezien de ontwikkelingen in de branche het wel zaak is om innovatief te zijn. Bij het innovatief zijn, speelt ‘thinking out of the box’ ook een grote rol, benadrukt Barão.

Op 28 januari 2015 heeft FIDIZ, Vereniging voor financiële Dienstverlening in Zwolle en omstreken, een lezing  georganiseerd over de praktijk van de letselschaderegeling. Op uitnodiging van FIDIZ boden Frans van Cuijk en Tino Ellenbroek een kijkje in de keuken van de (letselschade)belangenbehartiging. Beide sprekers zijn (register)experts bij Ottenschot & Van Cuijk en gespecialiseerd in het ondersteunen van (letselschade-) slachtoffers.

Allereerst gingen Van Cuijk en Ellenbroek in op welke rol een belangenbehartiger kan spelen bij het verhalen van een schade. Een belangenbehartiger kan zowel worden ingeschakeld bij een eenzijdig ongeval als bij een ongeval waarbij een derde aansprakelijk is voor het ontstaan van de schade. Bij een eenzijdig ongeval kan er mogelijk – indien aanwezig – een beroep gedaan worden op een SVI-verzekering of kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld. Hierbij kan een beroep gedaan worden op de jurisprudentie, zoals het ‘Arena-arrest’.

Centraal in dit arrest staat een eenzijdig ongeval, waarbij de schade van de inzittenden vergoed wordt, maar de schade van de bestuurder niet. Er wordt in het arrest geoordeeld dat de werkgever nalatig is geweest om een voorziening te treffen waardoor de schade van de bestuurder vergoed kan worden. En daarom dient de werkgever de schade van de bestuurder te vergoeden.

Een SVI-verzekering is voor het afdekken van dit risico uitermate geschikt, aangezien een SVI-verzekering dekking biedt alsof een ander aansprakelijk is. Wanneer er een ongeval is waarbij de veroorzaker een aansprakelijke derde is, dan kan deze worden aangesproken voor de geleden schade van het slachtoffer.

Ook de werkgever heeft hierbij de mogelijkheid om het netto doorbetaalde loon (verlies van arbeidsvermogen) te vorderen. Eventuele gemaakte buitengerechtelijke kosten – door de belangenbehartiger – komen (volgens jurisprudentie en wetgeving) ook voor vergoeding in aanmerking.

Bepalen aansprakelijkheid

Bij het bepalen van werkgeversaansprakelijkheid kan diverse wetgeving een rol spelen. Hierbij valt onder meer te denken aan het Burgerlijk Wetboek (art. 7:658 en art. 7:611), arbowet- en regelgeving, Wet verbetering Poortwachter. Ook spelen de verzekeringen (onder andere AVB, AVP, Wegas, Verzuimpolis) een rol, als ook mogelijk het aantal bedrijfsongevallen.

Het advies aan werkgevers is dan ook om een eventuele werkgeversaansprakelijkheid te melden op de aansprakelijkheidsverzekering. Werkgevers kunnen hier soms huiverig voor zijn, want ze kennen het traject bij werkgeveraansprakelijkheid niet en zijn bang voor precedentwerking.

Partijen

Van Cuijk en Ellenbroek vervolgden hun lezing met een opsomming van de partijen waarmee een belangenbehartiger tijdens het traject contact kan hebben: naast het slachtoffer en zijn/haar familie, zijn dat onder meer werkgever, tussenpersoon, verzekeraar, letselschade- experts, zorgverzekeraar, arbeidsdeskundige en een herstelcoach.

Samen met het slachtoffer zal de koers in het proces bepaald worden: pogen om zoveel mogelijk terug te komen op het oude niveau met daarbij een vergoeding voor de gemaakte kosten en geleden schade en/of een ‘zak met geld’ als compensatie. Uiteraard heeft het de voorkeur dat er geprobeerd wordt om op het oude niveau terug te komen, maar soms heeft het slachtoffer hier andere ideeën over.

Schadeoverzicht

Na de pauze en het buffet bespraken Van Cuijk en Ellenbroek het schadeoverzicht. In een dergelijk overzicht worden de schadeposten opgenomen die voor vergoeding in aanmerking zouden moeten komen. Naast een vergoeding van de geleden schade, is het voor de meeste slachtoffers van belang dat aansprakelijkheid wordt erkend door de veroorzakende partij, zo benadrukten de twee sprekers. Voor een slachtoffer kan het belangrijk zijn dat een andere Partij aansprakelijk is, c.q. dat het slachtoffer zelf geen schuld heeft aan het ongeval.

Een belangenbehartiger en het slachtoffer inventariseren de geleden schade. Voorkeur heeft het om deze gesprekken aan de keukentafel plaats te laten vinden, aangezien de behartiger zo ook een indruk kan krijgen van de persoonlijke omgeving. Soms komen zo meer posten voor vergoeding in aanmerking dan gedacht. De diverse schadeposten zijn globaal in te delen in een aantal categorieën:

 • verlies arbeidsvermogen
 • werk/opleiding
 • thuissituatie
 • kosten herstel
 • kosten blijvend letsel
 • kosten bij overlijden

De hoogte van de posten zullen onderbouwd, c.q. berekend moeten worden. Deze onderbouwing/berekening kan discussie opleveren. De belangen van het slachtoffer en de belangen van de aansprakelijke partij staan hier haaks op elkaar. Een deel van de discussie is weggenomen door De Letselschade Raad. Voor een aantal posten zijn er door de raad standaardbedragen vastgesteld (gedurende een bepaalde periode).

De praktijk leert dat betrokken partijen zich hieraan houden, aangezien het voor beide partijen (slachtoffer, maar ook de aansprakelijke partij) van belang is dat het slachtoffer weer (zo snel mogelijk) herstel.

Column 2014

De vereniging van financiële dienstverleners brabant (fidib) zoekt continue naar nieuwe uitdagingen om zich te vernieuwen en te verjongen. Het platform wil meegroeien met de wensen van haar leden, en ook de aansluiting met jongeren binnen de financiële branche versterken. deze generatie speelt namelijk een belangrijke rol bij de noodzakelijke vernieuwingen. Vandaar dat de jongerenafdeling JONg-fidib alle ruimte krijgt om zich te oriënteren en te profileren.

Op 10 december heeft de jongerenafdeling een nieuw event georganiseerd: de JONGFiDiB Carrièredag. Studenten en (net)werkende jongeren tot dertig jaar zijn dan welkom om zich te laten inspireren door verschillende sprekers uit het bedrijfsleven, zoals Van Lanschot, Kempen & Co en Welten. Econoom Mathijs Bouman zal de plenaire aftrap doen.

Het event vind plaats in de Verkadefabriek te ’s-Hertogenbosch, tussen 13.00 en 18.00 uur. Naar verwachting zullen tweehonderd jongeren zich aanmelden. Onder de aanwezigen zal onder andere een Summer Course verloot worden. Hiermee sluit de jongerenafdeling van FiDiB het jaar 2014 succesvol af.

NieuwjaarsDeBat

In 2015 start JONG-FiDiB het jaar weer goed met het Nieuwjaarsdebat. Net zoals in 2014 zal dit weer plaatsvinden bij de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Opnieuw zullen studenten het debat aangaan met de gevestigde orde. Hoe denken zij een jaar later over het behalen van Wft diploma’s?

Om ook diverse zusterverenigingen de mogelijkheid te geven aanwezig te zijn, wordt dit keer het event gehouden op dinsdag 27 januari vanaf 18.00 uur. Na de introductie van een stelling mag iedereen mee debatteren en zijn of haar zienswijze naar voren brengen. Echter na tien minuten ronden we de stelling af door collectief af tellen.

Innovatie

Verder hield FiDiB zelf op 17 november een inspirerende bijeenkomst over innovatie. Vanuit het theoretische kader, gegeven door Jan Spruijt (Avans Hogeschool), maakte Jaap Odijk (Generali) de vertaalslag naar diverse praktijkvoorbeelden.

Op 16 september brachten de twee Noordhollandse assurantieclubs een bezoek aan De Onderlinge van 1719, de oudste levensverzekeraar van Nederland. Op de locatie in de binnenstad van Haarlem, een prachtig pand met binnentuin, werden de leden ontvangen door de directie en enkele oud-bestuursleden van de levensverzekeraar.

Oud-bestuurder Cees van Wijk schetste in zijn openingstoespraak het historisch belang van de vroegere gilden en broederschappen. Uit naastenliefde en zorg voor collega’s zijn in de Middeleeuwen zogenaamde liefdesbossen ontstaan. Hierin droeg men elkaars lasten rond de begrafenis. In Haarlem was dit het begrafenisbos ‘De Vrijwillige Liefdesbeurs’ met als zinspreuk ‘In Alles Ghetrou’.

In hart en nieren

En nog steeds is De Onderlinge van 1719 een verzekeraar in hart en nieren, die vooral dicht bij de klant wil staan. Directeur José Groot meldde dat de vergunning onlangs door De Nederlandsche Bank opnieuw is bekrachtigd en dat De Onderlinge in de toekomst voorzichtig wil blijven groeien om het voortbestaan te kunnen garanderen. De uitdaging zit niet in de solvabiliteit of de bestuurders, maar er is natuurlijk wel een kritische ondergrens om dit kunnen blijven doen.


Een inspirerende afsluitig van een prettig bezoek

Aan het eind van de avond werden de bezoekers verrast met een voordracht door Marjolein Bolhuis- Eijsvogel, oud-hockeyster in het team
dat Olympisch kampioen werd in 1984. Tegenwoordig is zij directeur van Spieren voor Spieren en bestuurslid Tophockey van de KNHB. De
oud-hockeyster trok parallellen tussen topsport en het bedrijfsleven met wijze lessen voor iedere ondernemer. Het gaat om groepsdynamiek en ‘focus’. Het hebben van dezelfde doelen in de hele organisatie is de enige weg naar succes. Niet alleen in hockey, maar ook in verzekeren. In haar voordracht maakte zij duidelijk wat je kunt doen en moet laten om te komen tot gezamenlijk succes, net als het Nederlands damesteam op het WK-hockey in Den Haag.

Beste leden,

Eigenlijk had hier een verslag van het landelijke congres van de Federatie van Assurantieclubs moeten staan. Maar zoals u inmiddels heeft vernomen heeft het bestuur besloten om het congres niet door te laten gaan wegens te weinig aanmeldingen. Het gebeurt in deze sector vaker dat een bijeenkomst wordt afgelast omdat er te weinig
aanmeldingen zijn. Wat echter niet vaak voorkomt, is dat dit in de markt tot verontruste reacties leidt. En dat baart ons grote zorgen. Daarom voelen wij als Federatiebestuur toch de behoefte om een korte toelichting te geven.

Waar ging het eigenlijk om?

Het leeuwendeel van de sector heeft continu het gevoel niet gehoord te worden. Niet door de politiek, niet door de AFM en niet door de eigen brancheorganisaties. Andersom geldt overigens regelmatig hetzelfde. De sector draait rond in een vicieuze cirkel en het lukt maar niet om die te doorbreken. Het is – wat de Federatie betreft – hoog tijd dat we hier een fundamentele, maatschappelijke discussie over voeren. Want zolang de sector dit niet onder controle heeft, gaat de tsunami aan nieuwe wetgeving en hervormingsmaatregelen onverstoorbaar door. En daar ondervindt iedereen die in deze sector werkt dagelijks de vervelende gevolgen van.

Congres: ‘ze snappen er geen jota van’.

Voor het eerst in jaren stonden de top van het Verbond, Adfiz, de AFM en de Commissie CFD samen op één podium. Niet om de eigen dossierstandpunten te bepleiten, maar om met de sector een wezenlijke discussie te voeren over de vraag hoe wij er met elkaar voor gaan zorgen dat de kloof tussen werkvloer en politiek wordt gedicht. En hoe wij deze vicieuze cirkel met elkaar kunnen doorbreken. Dat is, in essentie, waar dit congres over ging. Onder leiding van prof. mr. Du Perron en met een bijdrage van Pjotr van Tilburg (directeur OAWM), die beiden uit eigen ervaring weten hoe er achter de ministeriële en politieke schermen over onze sector wordt gedacht. En wat we als sector kunnen doen om te zorgen dat we weer een ferme grip op het hervormingsproces krijgen.

Podium

De Federatie bood het podium, maar de markt kwam niet. Daar maken wij ons grote zorgen om. Want op basis van de ontvangen reacties moeten wij concluderen dat het niet alleen lag aan een (te) drukke agenda. Veel reacties kwamen er namelijk in de kern op neer dat de sector het vertrouwen in de instanties en de hoop op een betere toekomst volledig kwijt is. Murw, verlamd en (over)vermoeid. Als dat – na jarenlange hervormingen - werkelijk zo is, hebben we als sector een aanzienlijk groter probleem dan de vraag of de nieuwe vakbekwaamheidseisen wel geschikt zijn. Dan is het inderdaad hoog tijd voor een dossieroverstijgend debat over hoe we dit weer onder controle gaan krijgen. En als een Federatiecongres daar niet de geschikte methode voor is, dan moet deze discussie wellicht op een andere manier worden gevoerd. Hoe? U mag het zeggen. Het is per slot van rekening uw sector. Wij houden ons aanbevolen voor suggesties.

Reacties kunt u sturen naar: info@assurantieclubs.nl.

Bestuur Federatie van Assurantieclubs

FDG Bijeenkomst: De Assurantieadviseur als executeur

op 9 mei heeft de vereniging voor financiële Dienstverleners gelderland (fDg) in samenwerking met Monuta Uitvaartzorg en verzekeringen een bijeenkomst/workshop in Arnhem georganiseerd met als thema ‘De  ssurantieadviseur als executeur’.

De bijeenkomst werd voor de vijfde keer door Monuta voor FDG georganiseerd en is door de deelnemers zeer  nthousiast ontvangen. De vijfendertig aanwezige financiële professionals beoordeelden de bijeenkomst met een 8,8. Kortom een zeer geslaagde bijeenkomst. Notaris Henk van Doorn van notariaat-estateplanning Dijkman & van Doorn uit Apeldoorn gaf uitleg over de mogelijkheden van de adviseur als executeur. Daarbij kwamen de volgende  onderwerpen aan de orde:

 1. soorten executeurs
 2. benoeming van de executeur;
 3. taken van en het beheer door de executeur;
 4. einde van de taken en het beheer;
 5. beloning van de executeur.

Na een inleiding over de verschillende soorten executeurs en wat hierbij komt kijken, werd er een casus in groepsverband door de deelnemers uitgewerkt. Deze casus is vervolgens plenair besproken.

FDG

De algemene ledenvergadering van FDG vindt plaats op 16 september. Aansluitend is er de lezing ‘Assurantiekantoor van de toekomst’, met de sprekers Fred de Jong, Carlo van Tricht (Finass) en Dennis Homan (Finass).

FIDAZ en KENAC

De twee assurantieclubs FiDAZ en KENAC organiseren op 16 september een gezamenlijke bedrijfspresentatie van de Onderlingen 1719 uit Haarlem. Locatie: Hotel Akersloot (aan de A9) Aanvang: 17.00 uur Ontvangst met broodjes en soep. De toegang is gratis en introducees zijn welkom.

Federatie van Assurantieclubs
De Federatie organiseert op 18 september een najaarscongres.


ABC
Behalve de Prinsjesdaglezing staat bij ABC ook nog een lezing op het programma over waarderingen en contra-expertise. Die vindt plaats op 28 oktober en wordt verzorgd door Troostwijk. Ingegaan wordt op de inhoud van alle vormen van waarderingen die nu in de markt voorkomen. Ook  Zorgplichtissues komen daarbij aan de orde. Daarnaast wordt een uitstapje gemaakt naar de rol van een  contraexpert en de werkzaamheden die door hem worden verricht na een schade.