Blogpost van de voorzitter

Springlevende Federatie van Assurantieclubs - februari 02, 2019

 

Foto uit de Beursbengel 881


Het jaar waarin de Federatie van Assurantieclubs het 70-jarig jubileum vierde en een nieuwe structuur introduceerde, ligt inmiddels achter ons. 2019 is het jaar van het bouwen.

Bouwen aan PA
Alle leden van de bij de Federatie aangesloten clubs hebben de mogelijkheid om gratis de Federatie-PA-tool uit te proberen. Hierin worden vakgenoten op de hoogte gehouden van de laatste (kennis)ontwikkelingen. Hierdoor kunnen alle leden permanent actueel zijn en hun klanten het meest up-to-date-advies geven.

Hoewel wij de voordelen van het huidige PE/PA-systeem zien, zijn er ook nadelen. We zijn blij met het toegangsexamen van de Wft en vinden PA (Permanent Actueel) een pareltje. Zo kunnen vakgenoten dagelijks werken aan hun actualiteit; wat ten goede komt aan het advies aan hun klanten.

Maar in de toekomst willen we af van het huidige systeem van PE. De driejaarlijkse verplichte PE-examens moeten komen te vervallen. Onder andere omdat dit geen systeem is dat aansluit op de (individuele) praktijk. Wat heeft het voor zin om als zakelijk schadeadviseur te leren over een vakgebied waar je helemaal niet mee bezig bent? Als zakelijk schadeadviseur moet je alle ins en outs kennen van de zaken waarover je adviseert!

Bouwen aan samen
Het unieke van assurantieclubs is belangrijk. Iedere club kent de eigen leden het beste en weet daar het beste op in te springen.
Maar er is ook veel dat de clubs bindt. En daarom werkt de Federatie aan het vergroten van de toegevoegde waarde van het geheel. Een mooi voorbeeld daarvan is dat we nadenken of en hoe we kunnen werken vanuit één websitebouwer. Het koppelen van gegevens en uitwisselen van zaken kan dan beter.

In 2019 zullen er ook gezamenlijke initiatieven worden opgepakt voor ledenwerving, gastsprekers, lezingen, opleidingen en stage voor intreders.

Tot slot willen we ook structuur brengen in hoe verzekeraars ons werk kunnen ondersteunen. Dit jaar zullen er sponsorpakketten voor gouden/zilveren/bronzen verzekeraars zijn. Kan je niet wachten? Neem dan contact met mij op en ik koppel je aan het betreffende bestuurslid.

Bouwen aan kennis en netwerk
Ondertussen organiseren de assurantieclubs vele bijeenkomsten in het land over nieuwe ontwikkelingen in onze branche. Affectieschade, technologische ontwikkelingen, cyber en dergelijke. Neem jij je vak ook zo serieus en zoek je mogelijkheden om kennis te maken (of te netwerken) met vakgenoten? Ga dan eens naar een avond van een assurantieclub bij jou in de buurt. Je kan die vinden via https://www.assurantieclubs.nl/.

Groet,
Bert Sonneveld, voorzitter.
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85