Blogpost van de voorzitter

De financieel adviseur van de toekomst is een vakman (of –vrouw), neemt zijn klant serieus, kan goed luisteren, kan ingewikkelde zaken begrijpelijk uitleggen, is kennisexpert, is specialist én generalist, kent zijn eigen grenzen en heeft een netwerk van professionals.

De financieel adviseur van de toekomst bouwt via het lidmaatschap van een assurantieclub aan de toekomst van zijn klanten; en daarmee aan zijn eigen toekomst. In Groningen, Friesland en Drenthe is hij lid van EFD Noord, in Zwolle en Omstreken van FiDiZ, in Oost-Nederland Van FDON, in Gelderland van FDG, in ’t Gooi, Flevoland en Utrecht van GSFD, in Zuid-Holland van VPV Rotterdam, in Zeeland van de Assurantieclub Zeeland, in Brabant van FiDiB en in Limburg van LAC Zuid.

De financieel adviseur van de toekomst blijft zich ontwikkelen door het lezen van de Beursbengel, het bijhouden van het vaknieuws en het bezoeken van bijeenkomsten van zijn assurantieclub.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra ziet drie categorieën van fi nancieel adviseurs: de onafhankelijke, de zelfstandige en de verkoopadviseur. Maar ik zie er eigenlijk maar één: de financieel adviseur van de toekomst. Hieronder zal ik ingaan op de kenmerken.

VAKMAN
De financieel adviseur van de toekomst verstaat zijn vak. Hij is als leerling begonnen, bekwaamde zich als gezel en werd uiteindelijk
meester. Hij kan de opgebouwde kennis en opgedane ervaring keer op keer vertalen in concrete hulp aan zijn klanten en weet
gevraagd en ongevraagd advies te geven als situaties wijzigen. Neemt klanten serieus, luistert en legt uit.

De financieel adviseur van de toekomst leert zijn klant kennen en bouwt een relatie met hem, haar of hen op. Luisteren naar de behoefte
van de klant is het begin. Hij kan empathisch reageren op wat er gezegd wordt; maar ook op wat er non-verbaal te zien is.

Het advies wordt helder gemaakt op papier en in een gesprek, waarbij alternatieven worden afgewogen en de voors en tegens van de voorgestelde keuze(s) duidelijk worden gemaakt.

KENNISEXPERT
De financieel adviseur van de toekomst weet veel. Kent wetgeving, producten en voorwaarden en weet veel over oplossingen voor zijn klant. Die kennis heeft hij verkregen en ook het examen ervoor gehaald. En hij houdt deze kennis goed bij.

SPECIALIST EN GENERALIST
De financieel adviseur van de toekomst kent de basis van zijn vak door en door en heeft zich in een of meerdere aspecten van het vak gespecialiseerd.

KENT ZIJN EIGEN GRENZEN EN HEEFT EEN NETWERK VAN PROFESSIONALS
De financieel adviseur van de toekomst weet tot welk punt hij kan adviseren en weet ook vanaf wanneer hij een andere professional moet
inschakelen. En doordat er in zijn netwerk voldoende professionals zijn, kan de juiste vakman voorgesteld worden aan zijn klant. Met het grote voordeel dat de klant niet helemaal van voren af aan hoeft te beginnen om zijn situatie en behoefte uit te leggen.

JIJ?!
Ben jij die financieel adviseur van de toekomst? Sluit je dan snel aan bij een van de assurantieclubs die samen de Federatie vormen. Je bent van harte welkom!

 


Groet,
Bert Sonneveld, voorzitter.
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

In de vorige Beursbengel heb ik mijn bijdrage als kop meegegeven ‘Spring levende Federatie van Assurantieclubs’ en in deze inbreng wil ik vooral stilstaan bij de diverse en goede bijeenkomsten die de bij de Federatie aangesloten assurantieclubs organiseren. Meerdere redenen om te onderstrepen dat de Federatie en de assurantieclubs
springlevend zijn.

De assurantieclubs zetten zich – ieder op een eigen, unieke manier – in om vakkennis onder hun leden te delen met de mogelijkheid om te netwerken met medeberoepsbeoefenaars. Hoogwaardige, interessante lezingen vormen een belangrijk uitgangspunt. Dat is waardevol. Voor de professional zelf. Voor het kantoor waar hij of zij werkt. En voor de hele branche.

BIJEENKOMSTEN
Hieronder geef ik graag een overzicht van bijeenkomsten die in de komende twee maanden (in chronologische volgorde) worden georganiseerd: EFD Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) organiseert in maart/april
2019 drie lezingen:

  1. ‘Cyberrisico’s’. Dinsdag 12 maart 2019 vanaf 16:30 uur, Gold Club te Assen.
  2. ‘NEN + ISO Waarderingen’ door Wilco Lenting. Dinsdag 26 maart 2019 vanaf 16:30 uur, ‘t Smelnehûs te
    Drachten.
  3. ‘Inkomen & Verzuim’ van Marjol Nikkels. Dinsdag 9 april 2019 vanaf 16:30 uur, De Postwagen te Tolbert.

GSFD (’t Gooi, Flevoland en Utrecht) organiseert halverwege maart 2019 een avond over provisietransparantie.
De datum, spreker en locatie zijn bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend. Maar zijn binnenkort te vinden
op de website.

Op dinsdag 26 maart 2019 vanaf 19:30 uur, in Kasteel Maurick te Vught houdt FiDiB (Brabant) een bijeenkomst ‘Kijk in de Kifid-praktijk’. Mr. Eveline Ruinaard, voorzitter geschillencommissie en tevens directeur van Kifid, zal met name ingaan op zaken waarmee de geschillencommissie te maken krijgt. Het oplossen van klachten via bemiddeling is een praktijk die aan belang wint, naast het doen van uitspraken. Vragen van aanwezigen over Kifid of klachtbehandeling in het algemeen zal zij graag beantwoorden.

Op woensdag 27 maart 2019 vanaf 18:00 uur, in Het Wapen van Beckum in Beckum, organiseert FDON (Vereniging
Financieel Dienstverleners Oost-Nederland) een bijeenkomst met als thema ‘transitie naar financieel regisseur?’.  Hierbij geven Fred de Jong en Alwin Oerlemans een toelichting op hun visie; vorm gegeven vanuit onderzoeken
en actuele ontwikkelingen. Aansluitend leidt Jurjen Oosterbaan de discussie met hen en de aanwezigen.

Op dinsdag 9 april, vanaf 12:00 uur organiseert LAC Zuid (Noord- en Zuid-Limburg) een lunchbijeenkomst. Nadere info is te vinden op de website. Locatie is Hotel van der Valk in Stein-Urmond.

Assurantieclub Zeeland organiseert op donderdag 11 april 2019 van 09:00 tot 12:00 uur in Middelburg de workshop ‘opruimkosten’. Hoe zit dat nou ook alweer met de consequenties van plotselinge of geleidelijke verontreiniging; opruimkosten op eigen terrein of bij derden en risicoaansprakelijkheid dan wel schuldaansprakelijkheid bij milieuschade? Genoeg ingrediënten om een workshop te verzorgen, waarbij vanuit diverse invalshoeken en met heel veel praktijkvoorbeelden het onderwerp opruimkosten behandeld zal worden.

VPV Rotterdam heeft in april ALV en in mei is het tweede deel van de reeks ‘vierde industriële revolutie’. Het
doel is om samen te ontdekken wat dit betekent voor de Rotterdamse verzekeringsmarkt. Locatie is het VNAB
kennis- en ontmoetingscentrum aan Boompjes te Rotterdam.

Ook de Vereniging voor Financiële Dienstverleners Gelderland (FDG) en FiDiZ (Vereniging van Financiële
Dienstverleners Zwolle en Omstreken) organiseren mooie bijeenkomsten. Deze waren op het moment van aanleveren van deze tekst nog niet bekend, maar zijn binnenkort op de website van deze assurantieclubs te vinden.
Zoals je kan zien, zijn dit zeer diverse onderwerpen. Van cyber tot provisie en van inkomensverzekeringen tot Kifid.
Allemaal onderwerpen die professionals in onze branche bezighouden.

MEER INFORMATIE
Meer informatie, zoals hoe je je kan opgeven, is te vinden op de website van de desbetreffende assurantieclub.
Die clubs kan je vinden via www.assurantieclubs.nl. Mijn oproep aan iedereen die het (verzekerings- en/of hypotheek)vak serieus neemt, is om lid te worden van een assurantieclub en hun bijeenkomsten te bezoeken. Tot ziens!


Groet,
Bert Sonneveld, voorzitter.
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85

Foto uit de Beursbengel 881


Het jaar waarin de Federatie van Assurantieclubs het 70-jarig jubileum vierde en een nieuwe structuur introduceerde, ligt inmiddels achter ons. 2019 is het jaar van het bouwen.

Bouwen aan PA
Alle leden van de bij de Federatie aangesloten clubs hebben de mogelijkheid om gratis de Federatie-PA-tool uit te proberen. Hierin worden vakgenoten op de hoogte gehouden van de laatste (kennis)ontwikkelingen. Hierdoor kunnen alle leden permanent actueel zijn en hun klanten het meest up-to-date-advies geven.

Hoewel wij de voordelen van het huidige PE/PA-systeem zien, zijn er ook nadelen. We zijn blij met het toegangsexamen van de Wft en vinden PA (Permanent Actueel) een pareltje. Zo kunnen vakgenoten dagelijks werken aan hun actualiteit; wat ten goede komt aan het advies aan hun klanten.

Maar in de toekomst willen we af van het huidige systeem van PE. De driejaarlijkse verplichte PE-examens moeten komen te vervallen. Onder andere omdat dit geen systeem is dat aansluit op de (individuele) praktijk. Wat heeft het voor zin om als zakelijk schadeadviseur te leren over een vakgebied waar je helemaal niet mee bezig bent? Als zakelijk schadeadviseur moet je alle ins en outs kennen van de zaken waarover je adviseert!

Bouwen aan samen
Het unieke van assurantieclubs is belangrijk. Iedere club kent de eigen leden het beste en weet daar het beste op in te springen.
Maar er is ook veel dat de clubs bindt. En daarom werkt de Federatie aan het vergroten van de toegevoegde waarde van het geheel. Een mooi voorbeeld daarvan is dat we nadenken of en hoe we kunnen werken vanuit één websitebouwer. Het koppelen van gegevens en uitwisselen van zaken kan dan beter.

In 2019 zullen er ook gezamenlijke initiatieven worden opgepakt voor ledenwerving, gastsprekers, lezingen, opleidingen en stage voor intreders.

Tot slot willen we ook structuur brengen in hoe verzekeraars ons werk kunnen ondersteunen. Dit jaar zullen er sponsorpakketten voor gouden/zilveren/bronzen verzekeraars zijn. Kan je niet wachten? Neem dan contact met mij op en ik koppel je aan het betreffende bestuurslid.

Bouwen aan kennis en netwerk
Ondertussen organiseren de assurantieclubs vele bijeenkomsten in het land over nieuwe ontwikkelingen in onze branche. Affectieschade, technologische ontwikkelingen, cyber en dergelijke. Neem jij je vak ook zo serieus en zoek je mogelijkheden om kennis te maken (of te netwerken) met vakgenoten? Ga dan eens naar een avond van een assurantieclub bij jou in de buurt. Je kan die vinden via https://www.assurantieclubs.nl/.

Groet,
Bert Sonneveld, voorzitter.
voorzitter@assurantieclubs.nl
06 – 20 64 16 85